Polecam stronę niezbednik-nauczyciela.pl, która oferuje narzędzia internetowe potrzebne w codziennej pracy nauczycieli.
Uwaga! Materiały ze strony teacher.webd.pl, są przenoszone na tę stronę do sekcji Publikacje - Materiały dydaktyczne oraz Publikacje - Aplikacje. Strona teacher.webd.pl zostanie zamknięta.

Dzienniki lekcyjne >> Dziennik 2.05

Dziennik lekcyjny wersja 2.05


Jest idealnym narzędziem wychowawcy. Dzięki programowi nauczyciel nie musi całymi dniami (licząc w skali roku - tygodniami) ślęczeć nad kartkami tradycyjnego dziennika. Wystarczy poświęcić 10 minut w tygodniu aby mieć gotowe podliczenia, zestawienia czy kartki na zebranie z rodzicami. Wychowawca wpisuje tylko te dane, które są potrzebne do zestawień i podsumowań. Ponieważ w programie można prowadzić wiele dzienników przez wiele lat, a dane klasy można eksportować, to można założyć szkolną bazę danych, w której będą przechowywane najważniejsze informacje - dane o uczniach, oceny, frekwencja oraz notatki na temat klas i indywidualnie o uczniach. Program jest łatwy w obsłudze - dane wpisuje się to tabel podobnie jak w edytorze tekstu np MS Word. Te cechy czynią Dziennik 2.05 niezastąpionym narzędziem wychowawcy klasowego

Uwaga

Podczas instalacji należy wpisać
użytkownik:nauczyciel (wyraz "nauczyciel")
klucz:BTFPTYQBDF

Dokładniejszy opis pprogramu

Wersja 2.05 jest trzecią wersją Dziennika. Pierwsza była wykonana w Excelu. Druga stanowiła samodzielny program i nie miała oznaczonego numeru wersji. Obecny Dziennik umożliwia import danych z obu poprzednich wersji. Oto niektóre cechy Dziennika 2.05:
 • Jest wygodny w obsłudze - pracę ułatwiają przyciski z ikonkami oraz menu główne i podręczne. Można zmieniać wygląd okien oraz obiektów okien - użytkownik może formatować czcionkę, zmieniać kolory, formatować komórki tabel, dowolnie manipulować oknami
 • Posiada rozbudowany system pomocy - klasyczną pomoc oraz okienka podpowiedzi pokazywane po kliknięciu obiektu myszką
 • Można sporządzać kopię danych programu oraz eksportować i importować dane
 • Program zapewnia pełną ochronę danych - możemy zabezpieczyć Dziennik hasłem, ponadto dane zapisywane są w postaci szyfrowanej, co uniemożliwia odczyt plików poza samym programem
 • Można prowadzić wiele dzienników przez wiele lat
 • Wszystkie dane pokazywane w programie można drukować. Tabele, które chcemy drukować można łączyć ze sobą, można również składać tabelę drukowaną z poszczególnych wierszy lub kolumn różnych tabel. Tabelę możemy drukować w całości lub tylko wskazane wiersze i kolumny
 • Dane pokazywane w programie można ponadto eksportować do Worda lub Excela
 • Uwzględniono problem z podliczaniem frekwencji w sytuacji kiedy semestr kończy się w środku miesiąca
 • Frekwencja jest zawsze dokładnie obliczona, ponieważ program umożliwia indywidualne przypisanie uczniowi godzin obowiązkowych
 • Można wskazać dowolną liczbę przedmiotów, które nie będą brane pod uwagę podczas obliczania średniej ocen
 • Można formatować czcionkę oraz wygląd kartek dla rodziców
 • Oprócz notatek na temat każdego ucznia, wprowadzono możliwość zapisywania uwag w czytelnej tabeli, dodano także notatki na temat klasy
 • Do sporządzania notatek o klasie oraz indywidualnie o uczniu wykonano wygodny edytor tekstu stanowiący integralną część programu
 • Program wyposażono w poręczny kalkulator mający tą przewagę nad kalkulatorem systemowym, że nie "znika" po kliknięciu okna programu
 • W Dzienniku możemy umieszczać zdjęcia uczniów