Polecam stronę niezbednik-nauczyciela.pl, która oferuje narzędzia internetowe potrzebne w codziennej pracy nauczycieli.
Uwaga! Materiały ze strony teacher.webd.pl, są przenoszone na tę stronę do sekcji Publikacje - Materiały dydaktyczne oraz Publikacje - Aplikacje. Strona teacher.webd.pl zostanie zamknięta.

O stronie

Kilka słów o stronie

Znajdziesz tutaj bardzo dobre programy komputerowe przydatne w codziennej pracy nauczyciela. Ich siła wynika z genezy - powstają w oparciu o doświadczenie czynnych zawodowo nauczycieli, piszący te słowa jest również nauczycielem z 30-letnim stażem pracy. Kilka lat temu zmagając się jako wychowawca z wieloma niezwykle czasochłonnymi obliczeniami związanymi z prowadzeniem dziennika lekcyjnego, autor tej strony postanowił ułatwić sobie pracę. Powstał wtedy pomysł projektu "Programy komputerowe" mający na celu stworzenie skutecznych i bezpłatnych programów komputerowych wspomagających pracę nauczyciela. Jako autor zamieszczonych tutaj programów, wielokrotnie spotkałem się z bardzo pochlebnymi opiniami - te programy spełniają oczekiwania nauczycieli.

Od lipca 2014, na stronie publikuję również materiały dydaktyczne, które stosuję w nauczaniu zawodu technik informatyk 351203. Dostępne opracowania nie spełniają niestety moich oczekiwań. W podręcznikach aż roi się od błędów i są zazwyczaj nieaktualne, natomiast materiały dostępne w Internecie nie są dostosowane do podstawy programowej i procesu dydaktycznego.

You can find very good computer programmes useful in everyday teacher's work here. Their power comes from their genesis:they are created based on active teachers' experience; the person writing these words is a teacher as well, one with 30 years of teaching experience. A few years ago while holding the position of an educator I struggled with a number of painstakingly time-consuming calculations that come with keeping a register. That was when I resolved to simplify my work. As a consequence "Computer Programmes" project was born, the intention of which being creating efficient and free software facilitating teachers' work. As an author of the programmes available here I have, on a number of occasions, received quite of a few flattering opinions--this software meets teachers' expectations.

Niniejszym zezwalam na nieograniczone korzystanie, modyfikowanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych tutaj projektów jeżeli:
  • pozostają całkowicie bezpłatne, nie wolno pobierać żadnych opłat w jakikolwiek sposób związanych z tymi dziełami oraz
  • wyraźnie uznany jest autor dzieła:"Józef Kańczugowski. Programy komputerowe dla nauczycieli"
I hereby allow unrestricted use, modifying, copying and distribution of projects published here as long as:
  • they remain completely free, no fees in any way associated with these works may may be charged, and
  • the author is explicitly acknowledged:"Józef Kańczugowski. Programy komputerowe dla nauczycieli."