$a o wartości 7 jest typu integer, oraz is_numeric(7) === true
$b o wartości 3.25 jest typu float, oraz is_numeric(3.25) === true
$c o wartości 'Ala ma kota' jest typu string,
$d o wartości '55' jest typu string, oraz is_numeric(55) === true