Dla $i == 1, $j == 1, $k == 1 wartość $a wynosi 3
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 2 wartość $a wynosi 4
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 3 wartość $a wynosi 5
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 4 wartość $a wynosi 6
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 5 wartość $a wynosi 7
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 6 wartość $a wynosi 8
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 7 wartość $a wynosi 9
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 8 wartość $a wynosi 10
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 9 wartość $a wynosi 11
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 10 wartość $a wynosi 12
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 11 wartość $a wynosi 13
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 12 wartość $a wynosi 14
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 13 wartość $a wynosi 15
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 14 wartość $a wynosi 16
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 15 wartość $a wynosi 17
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 16 wartość $a wynosi 18
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 17 wartość $a wynosi 19
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 18 wartość $a wynosi 20
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 19 wartość $a wynosi 21
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 20 wartość $a wynosi 22
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 21 wartość $a wynosi 23
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 22 wartość $a wynosi 24
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 23 wartość $a wynosi 25
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 24 wartość $a wynosi 26
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 25 wartość $a wynosi 27
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 26 wartość $a wynosi 28
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 27 wartość $a wynosi 29
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 28 wartość $a wynosi 30
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 29 wartość $a wynosi 31
Dla $i == 1, $j == 1, $k == 30 wartość $a wynosi 32
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 1 wartość $a wynosi 34
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 2 wartość $a wynosi 35
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 3 wartość $a wynosi 36
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 4 wartość $a wynosi 37
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 5 wartość $a wynosi 38
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 6 wartość $a wynosi 39
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 7 wartość $a wynosi 40
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 8 wartość $a wynosi 41
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 9 wartość $a wynosi 42
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 10 wartość $a wynosi 43
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 11 wartość $a wynosi 44
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 12 wartość $a wynosi 45
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 13 wartość $a wynosi 46
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 14 wartość $a wynosi 47
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 15 wartość $a wynosi 48
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 16 wartość $a wynosi 49
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 17 wartość $a wynosi 50
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 18 wartość $a wynosi 51
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 19 wartość $a wynosi 52
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 20 wartość $a wynosi 53
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 21 wartość $a wynosi 54
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 22 wartość $a wynosi 55
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 23 wartość $a wynosi 56
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 24 wartość $a wynosi 57
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 25 wartość $a wynosi 58
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 26 wartość $a wynosi 59
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 27 wartość $a wynosi 60
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 28 wartość $a wynosi 61
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 29 wartość $a wynosi 62
Dla $i == 1, $j == 2, $k == 30 wartość $a wynosi 63
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 1 wartość $a wynosi 65
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 2 wartość $a wynosi 66
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 3 wartość $a wynosi 67
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 4 wartość $a wynosi 68
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 5 wartość $a wynosi 69
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 6 wartość $a wynosi 70
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 7 wartość $a wynosi 71
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 8 wartość $a wynosi 72
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 9 wartość $a wynosi 73
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 10 wartość $a wynosi 74
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 11 wartość $a wynosi 75
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 12 wartość $a wynosi 76
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 13 wartość $a wynosi 77
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 14 wartość $a wynosi 78
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 15 wartość $a wynosi 79
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 16 wartość $a wynosi 80
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 17 wartość $a wynosi 81
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 18 wartość $a wynosi 82
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 19 wartość $a wynosi 83
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 20 wartość $a wynosi 84
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 21 wartość $a wynosi 85
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 22 wartość $a wynosi 86
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 23 wartość $a wynosi 87
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 24 wartość $a wynosi 88
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 25 wartość $a wynosi 89
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 26 wartość $a wynosi 90
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 27 wartość $a wynosi 91
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 28 wartość $a wynosi 92
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 29 wartość $a wynosi 93
Dla $i == 1, $j == 3, $k == 30 wartość $a wynosi 94
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 1 wartość $a wynosi 96
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 2 wartość $a wynosi 97
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 3 wartość $a wynosi 98
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 4 wartość $a wynosi 99
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 5 wartość $a wynosi 100
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 6 wartość $a wynosi 101
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 7 wartość $a wynosi 102
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 8 wartość $a wynosi 103
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 9 wartość $a wynosi 104
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 10 wartość $a wynosi 105
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 11 wartość $a wynosi 106
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 12 wartość $a wynosi 107
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 13 wartość $a wynosi 108
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 14 wartość $a wynosi 109
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 15 wartość $a wynosi 110
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 16 wartość $a wynosi 111
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 17 wartość $a wynosi 112
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 18 wartość $a wynosi 113
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 19 wartość $a wynosi 114
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 20 wartość $a wynosi 115
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 21 wartość $a wynosi 116
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 22 wartość $a wynosi 117
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 23 wartość $a wynosi 118
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 24 wartość $a wynosi 119
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 25 wartość $a wynosi 120
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 26 wartość $a wynosi 121
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 27 wartość $a wynosi 122
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 28 wartość $a wynosi 123
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 29 wartość $a wynosi 124
Dla $i == 1, $j == 4, $k == 30 wartość $a wynosi 125
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 1 wartość $a wynosi 127
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 2 wartość $a wynosi 128
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 3 wartość $a wynosi 129
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 4 wartość $a wynosi 130
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 5 wartość $a wynosi 131
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 6 wartość $a wynosi 132
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 7 wartość $a wynosi 133
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 8 wartość $a wynosi 134
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 9 wartość $a wynosi 135
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 10 wartość $a wynosi 136
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 11 wartość $a wynosi 137
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 12 wartość $a wynosi 138
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 13 wartość $a wynosi 139
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 14 wartość $a wynosi 140
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 15 wartość $a wynosi 141
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 16 wartość $a wynosi 142
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 17 wartość $a wynosi 143
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 18 wartość $a wynosi 144
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 19 wartość $a wynosi 145
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 20 wartość $a wynosi 146
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 21 wartość $a wynosi 147
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 22 wartość $a wynosi 148
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 23 wartość $a wynosi 149
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 24 wartość $a wynosi 150
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 25 wartość $a wynosi 151
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 26 wartość $a wynosi 152
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 27 wartość $a wynosi 153
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 28 wartość $a wynosi 154
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 29 wartość $a wynosi 155
Dla $i == 1, $j == 5, $k == 30 wartość $a wynosi 156
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 1 wartość $a wynosi 158
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 2 wartość $a wynosi 159
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 3 wartość $a wynosi 160
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 4 wartość $a wynosi 161
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 5 wartość $a wynosi 162
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 6 wartość $a wynosi 163
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 7 wartość $a wynosi 164
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 8 wartość $a wynosi 165
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 9 wartość $a wynosi 166
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 10 wartość $a wynosi 167
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 11 wartość $a wynosi 168
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 12 wartość $a wynosi 169
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 13 wartość $a wynosi 170
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 14 wartość $a wynosi 171
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 15 wartość $a wynosi 172
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 16 wartość $a wynosi 173
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 17 wartość $a wynosi 174
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 18 wartość $a wynosi 175
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 19 wartość $a wynosi 176
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 20 wartość $a wynosi 177
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 21 wartość $a wynosi 178
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 22 wartość $a wynosi 179
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 23 wartość $a wynosi 180
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 24 wartość $a wynosi 181
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 25 wartość $a wynosi 182
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 26 wartość $a wynosi 183
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 27 wartość $a wynosi 184
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 28 wartość $a wynosi 185
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 29 wartość $a wynosi 186
Dla $i == 1, $j == 6, $k == 30 wartość $a wynosi 187
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 1 wartość $a wynosi 189
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 2 wartość $a wynosi 190
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 3 wartość $a wynosi 191
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 4 wartość $a wynosi 192
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 5 wartość $a wynosi 193
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 6 wartość $a wynosi 194
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 7 wartość $a wynosi 195
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 8 wartość $a wynosi 196
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 9 wartość $a wynosi 197
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 10 wartość $a wynosi 198
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 11 wartość $a wynosi 199
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 12 wartość $a wynosi 200
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 13 wartość $a wynosi 201
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 14 wartość $a wynosi 202
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 15 wartość $a wynosi 203
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 16 wartość $a wynosi 204
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 17 wartość $a wynosi 205
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 18 wartość $a wynosi 206
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 19 wartość $a wynosi 207
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 20 wartość $a wynosi 208
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 21 wartość $a wynosi 209
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 22 wartość $a wynosi 210
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 23 wartość $a wynosi 211
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 24 wartość $a wynosi 212
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 25 wartość $a wynosi 213
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 26 wartość $a wynosi 214
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 27 wartość $a wynosi 215
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 28 wartość $a wynosi 216
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 29 wartość $a wynosi 217
Dla $i == 1, $j == 7, $k == 30 wartość $a wynosi 218
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 1 wartość $a wynosi 220
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 2 wartość $a wynosi 221
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 3 wartość $a wynosi 222
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 4 wartość $a wynosi 223
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 5 wartość $a wynosi 224
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 6 wartość $a wynosi 225
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 7 wartość $a wynosi 226
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 8 wartość $a wynosi 227
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 9 wartość $a wynosi 228
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 10 wartość $a wynosi 229
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 11 wartość $a wynosi 230
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 12 wartość $a wynosi 231
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 13 wartość $a wynosi 232
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 14 wartość $a wynosi 233
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 15 wartość $a wynosi 234
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 16 wartość $a wynosi 235
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 17 wartość $a wynosi 236
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 18 wartość $a wynosi 237
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 19 wartość $a wynosi 238
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 20 wartość $a wynosi 239
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 21 wartość $a wynosi 240
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 22 wartość $a wynosi 241
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 23 wartość $a wynosi 242
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 24 wartość $a wynosi 243
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 25 wartość $a wynosi 244
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 26 wartość $a wynosi 245
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 27 wartość $a wynosi 246
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 28 wartość $a wynosi 247
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 29 wartość $a wynosi 248
Dla $i == 1, $j == 8, $k == 30 wartość $a wynosi 249
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 1 wartość $a wynosi 251
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 2 wartość $a wynosi 252
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 3 wartość $a wynosi 253
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 4 wartość $a wynosi 254
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 5 wartość $a wynosi 255
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 6 wartość $a wynosi 256
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 7 wartość $a wynosi 257
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 8 wartość $a wynosi 258
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 9 wartość $a wynosi 259
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 10 wartość $a wynosi 260
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 11 wartość $a wynosi 261
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 12 wartość $a wynosi 262
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 13 wartość $a wynosi 263
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 14 wartość $a wynosi 264
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 15 wartość $a wynosi 265
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 16 wartość $a wynosi 266
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 17 wartość $a wynosi 267
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 18 wartość $a wynosi 268
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 19 wartość $a wynosi 269
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 20 wartość $a wynosi 270
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 21 wartość $a wynosi 271
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 22 wartość $a wynosi 272
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 23 wartość $a wynosi 273
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 24 wartość $a wynosi 274
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 25 wartość $a wynosi 275
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 26 wartość $a wynosi 276
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 27 wartość $a wynosi 277
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 28 wartość $a wynosi 278
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 29 wartość $a wynosi 279
Dla $i == 1, $j == 9, $k == 30 wartość $a wynosi 280
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 1 wartość $a wynosi 282
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 2 wartość $a wynosi 283
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 3 wartość $a wynosi 284
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 4 wartość $a wynosi 285
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 5 wartość $a wynosi 286
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 6 wartość $a wynosi 287
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 7 wartość $a wynosi 288
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 8 wartość $a wynosi 289
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 9 wartość $a wynosi 290
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 10 wartość $a wynosi 291
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 11 wartość $a wynosi 292
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 12 wartość $a wynosi 293
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 13 wartość $a wynosi 294
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 14 wartość $a wynosi 295
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 15 wartość $a wynosi 296
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 16 wartość $a wynosi 297
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 17 wartość $a wynosi 298
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 18 wartość $a wynosi 299
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 19 wartość $a wynosi 300
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 20 wartość $a wynosi 301
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 21 wartość $a wynosi 302
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 22 wartość $a wynosi 303
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 23 wartość $a wynosi 304
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 24 wartość $a wynosi 305
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 25 wartość $a wynosi 306
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 26 wartość $a wynosi 307
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 27 wartość $a wynosi 308
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 28 wartość $a wynosi 309
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 29 wartość $a wynosi 310
Dla $i == 1, $j == 10, $k == 30 wartość $a wynosi 311
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 1 wartość $a wynosi 313
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 2 wartość $a wynosi 314
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 3 wartość $a wynosi 315
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 4 wartość $a wynosi 316
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 5 wartość $a wynosi 317
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 6 wartość $a wynosi 318
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 7 wartość $a wynosi 319
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 8 wartość $a wynosi 320
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 9 wartość $a wynosi 321
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 10 wartość $a wynosi 322
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 11 wartość $a wynosi 323
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 12 wartość $a wynosi 324
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 13 wartość $a wynosi 325
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 14 wartość $a wynosi 326
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 15 wartość $a wynosi 327
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 16 wartość $a wynosi 328
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 17 wartość $a wynosi 329
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 18 wartość $a wynosi 330
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 19 wartość $a wynosi 331
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 20 wartość $a wynosi 332
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 21 wartość $a wynosi 333
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 22 wartość $a wynosi 334
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 23 wartość $a wynosi 335
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 24 wartość $a wynosi 336
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 25 wartość $a wynosi 337
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 26 wartość $a wynosi 338
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 27 wartość $a wynosi 339
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 28 wartość $a wynosi 340
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 29 wartość $a wynosi 341
Dla $i == 1, $j == 11, $k == 30 wartość $a wynosi 342
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 1 wartość $a wynosi 344
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 2 wartość $a wynosi 345
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 3 wartość $a wynosi 346
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 4 wartość $a wynosi 347
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 5 wartość $a wynosi 348
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 6 wartość $a wynosi 349
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 7 wartość $a wynosi 350
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 8 wartość $a wynosi 351
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 9 wartość $a wynosi 352
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 10 wartość $a wynosi 353
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 11 wartość $a wynosi 354
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 12 wartość $a wynosi 355
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 13 wartość $a wynosi 356
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 14 wartość $a wynosi 357
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 15 wartość $a wynosi 358
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 16 wartość $a wynosi 359
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 17 wartość $a wynosi 360
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 18 wartość $a wynosi 361
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 19 wartość $a wynosi 362
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 20 wartość $a wynosi 363
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 21 wartość $a wynosi 364
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 22 wartość $a wynosi 365
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 23 wartość $a wynosi 366
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 24 wartość $a wynosi 367
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 25 wartość $a wynosi 368
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 26 wartość $a wynosi 369
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 27 wartość $a wynosi 370
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 28 wartość $a wynosi 371
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 29 wartość $a wynosi 372
Dla $i == 1, $j == 12, $k == 30 wartość $a wynosi 373
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 1 wartość $a wynosi 375
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 2 wartość $a wynosi 376
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 3 wartość $a wynosi 377
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 4 wartość $a wynosi 378
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 5 wartość $a wynosi 379
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 6 wartość $a wynosi 380
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 7 wartość $a wynosi 381
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 8 wartość $a wynosi 382
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 9 wartość $a wynosi 383
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 10 wartość $a wynosi 384
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 11 wartość $a wynosi 385
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 12 wartość $a wynosi 386
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 13 wartość $a wynosi 387
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 14 wartość $a wynosi 388
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 15 wartość $a wynosi 389
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 16 wartość $a wynosi 390
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 17 wartość $a wynosi 391
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 18 wartość $a wynosi 392
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 19 wartość $a wynosi 393
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 20 wartość $a wynosi 394
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 21 wartość $a wynosi 395
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 22 wartość $a wynosi 396
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 23 wartość $a wynosi 397
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 24 wartość $a wynosi 398
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 25 wartość $a wynosi 399
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 26 wartość $a wynosi 400
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 27 wartość $a wynosi 401
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 28 wartość $a wynosi 402
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 29 wartość $a wynosi 403
Dla $i == 1, $j == 13, $k == 30 wartość $a wynosi 404
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 1 wartość $a wynosi 406
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 2 wartość $a wynosi 407
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 3 wartość $a wynosi 408
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 4 wartość $a wynosi 409
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 5 wartość $a wynosi 410
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 6 wartość $a wynosi 411
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 7 wartość $a wynosi 412
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 8 wartość $a wynosi 413
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 9 wartość $a wynosi 414
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 10 wartość $a wynosi 415
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 11 wartość $a wynosi 416
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 12 wartość $a wynosi 417
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 13 wartość $a wynosi 418
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 14 wartość $a wynosi 419
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 15 wartość $a wynosi 420
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 16 wartość $a wynosi 421
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 17 wartość $a wynosi 422
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 18 wartość $a wynosi 423
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 19 wartość $a wynosi 424
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 20 wartość $a wynosi 425
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 21 wartość $a wynosi 426
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 22 wartość $a wynosi 427
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 23 wartość $a wynosi 428
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 24 wartość $a wynosi 429
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 25 wartość $a wynosi 430
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 26 wartość $a wynosi 431
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 27 wartość $a wynosi 432
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 28 wartość $a wynosi 433
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 29 wartość $a wynosi 434
Dla $i == 1, $j == 14, $k == 30 wartość $a wynosi 435
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 1 wartość $a wynosi 437
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 2 wartość $a wynosi 438
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 3 wartość $a wynosi 439
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 4 wartość $a wynosi 440
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 5 wartość $a wynosi 441
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 6 wartość $a wynosi 442
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 7 wartość $a wynosi 443
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 8 wartość $a wynosi 444
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 9 wartość $a wynosi 445
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 10 wartość $a wynosi 446
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 11 wartość $a wynosi 447
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 12 wartość $a wynosi 448
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 13 wartość $a wynosi 449
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 14 wartość $a wynosi 450
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 15 wartość $a wynosi 451
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 16 wartość $a wynosi 452
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 17 wartość $a wynosi 453
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 18 wartość $a wynosi 454
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 19 wartość $a wynosi 455
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 20 wartość $a wynosi 456
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 21 wartość $a wynosi 457
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 22 wartość $a wynosi 458
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 23 wartość $a wynosi 459
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 24 wartość $a wynosi 460
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 25 wartość $a wynosi 461
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 26 wartość $a wynosi 462
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 27 wartość $a wynosi 463
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 28 wartość $a wynosi 464
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 29 wartość $a wynosi 465
Dla $i == 1, $j == 15, $k == 30 wartość $a wynosi 466
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 1 wartość $a wynosi 468
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 2 wartość $a wynosi 469
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 3 wartość $a wynosi 470
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 4 wartość $a wynosi 471
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 5 wartość $a wynosi 472
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 6 wartość $a wynosi 473
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 7 wartość $a wynosi 474
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 8 wartość $a wynosi 475
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 9 wartość $a wynosi 476
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 10 wartość $a wynosi 477
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 11 wartość $a wynosi 478
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 12 wartość $a wynosi 479
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 13 wartość $a wynosi 480
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 14 wartość $a wynosi 481
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 15 wartość $a wynosi 482
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 16 wartość $a wynosi 483
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 17 wartość $a wynosi 484
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 18 wartość $a wynosi 485
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 19 wartość $a wynosi 486
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 20 wartość $a wynosi 487
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 21 wartość $a wynosi 488
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 22 wartość $a wynosi 489
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 23 wartość $a wynosi 490
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 24 wartość $a wynosi 491
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 25 wartość $a wynosi 492
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 26 wartość $a wynosi 493
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 27 wartość $a wynosi 494
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 28 wartość $a wynosi 495
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 29 wartość $a wynosi 496
Dla $i == 1, $j == 16, $k == 30 wartość $a wynosi 497
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 1 wartość $a wynosi 499
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 2 wartość $a wynosi 500
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 3 wartość $a wynosi 501
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 4 wartość $a wynosi 502
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 5 wartość $a wynosi 503
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 6 wartość $a wynosi 504
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 7 wartość $a wynosi 505
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 8 wartość $a wynosi 506
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 9 wartość $a wynosi 507
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 10 wartość $a wynosi 508
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 11 wartość $a wynosi 509
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 12 wartość $a wynosi 510
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 13 wartość $a wynosi 511
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 14 wartość $a wynosi 512
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 15 wartość $a wynosi 513
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 16 wartość $a wynosi 514
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 17 wartość $a wynosi 515
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 18 wartość $a wynosi 516
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 19 wartość $a wynosi 517
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 20 wartość $a wynosi 518
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 21 wartość $a wynosi 519
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 22 wartość $a wynosi 520
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 23 wartość $a wynosi 521
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 24 wartość $a wynosi 522
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 25 wartość $a wynosi 523
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 26 wartość $a wynosi 524
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 27 wartość $a wynosi 525
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 28 wartość $a wynosi 526
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 29 wartość $a wynosi 527
Dla $i == 1, $j == 17, $k == 30 wartość $a wynosi 528
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 1 wartość $a wynosi 530
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 2 wartość $a wynosi 531
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 3 wartość $a wynosi 532
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 4 wartość $a wynosi 533
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 5 wartość $a wynosi 534
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 6 wartość $a wynosi 535
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 7 wartość $a wynosi 536
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 8 wartość $a wynosi 537
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 9 wartość $a wynosi 538
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 10 wartość $a wynosi 539
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 11 wartość $a wynosi 540
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 12 wartość $a wynosi 541
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 13 wartość $a wynosi 542
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 14 wartość $a wynosi 543
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 15 wartość $a wynosi 544
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 16 wartość $a wynosi 545
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 17 wartość $a wynosi 546
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 18 wartość $a wynosi 547
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 19 wartość $a wynosi 548
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 20 wartość $a wynosi 549
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 21 wartość $a wynosi 550
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 22 wartość $a wynosi 551
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 23 wartość $a wynosi 552
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 24 wartość $a wynosi 553
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 25 wartość $a wynosi 554
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 26 wartość $a wynosi 555
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 27 wartość $a wynosi 556
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 28 wartość $a wynosi 557
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 29 wartość $a wynosi 558
Dla $i == 1, $j == 18, $k == 30 wartość $a wynosi 559
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 1 wartość $a wynosi 561
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 2 wartość $a wynosi 562
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 3 wartość $a wynosi 563
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 4 wartość $a wynosi 564
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 5 wartość $a wynosi 565
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 6 wartość $a wynosi 566
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 7 wartość $a wynosi 567
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 8 wartość $a wynosi 568
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 9 wartość $a wynosi 569
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 10 wartość $a wynosi 570
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 11 wartość $a wynosi 571
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 12 wartość $a wynosi 572
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 13 wartość $a wynosi 573
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 14 wartość $a wynosi 574
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 15 wartość $a wynosi 575
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 16 wartość $a wynosi 576
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 17 wartość $a wynosi 577
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 18 wartość $a wynosi 578
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 19 wartość $a wynosi 579
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 20 wartość $a wynosi 580
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 21 wartość $a wynosi 581
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 22 wartość $a wynosi 582
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 23 wartość $a wynosi 583
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 24 wartość $a wynosi 584
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 25 wartość $a wynosi 585
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 26 wartość $a wynosi 586
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 27 wartość $a wynosi 587
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 28 wartość $a wynosi 588
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 29 wartość $a wynosi 589
Dla $i == 1, $j == 19, $k == 30 wartość $a wynosi 590
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 1 wartość $a wynosi 592
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 2 wartość $a wynosi 593
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 3 wartość $a wynosi 594
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 4 wartość $a wynosi 595
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 5 wartość $a wynosi 596
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 6 wartość $a wynosi 597
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 7 wartość $a wynosi 598
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 8 wartość $a wynosi 599
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 9 wartość $a wynosi 600
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 10 wartość $a wynosi 601
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 11 wartość $a wynosi 602
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 12 wartość $a wynosi 603
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 13 wartość $a wynosi 604
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 14 wartość $a wynosi 605
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 15 wartość $a wynosi 606
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 16 wartość $a wynosi 607
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 17 wartość $a wynosi 608
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 18 wartość $a wynosi 609
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 19 wartość $a wynosi 610
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 20 wartość $a wynosi 611
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 21 wartość $a wynosi 612
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 22 wartość $a wynosi 613
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 23 wartość $a wynosi 614
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 24 wartość $a wynosi 615
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 25 wartość $a wynosi 616
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 26 wartość $a wynosi 617
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 27 wartość $a wynosi 618
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 28 wartość $a wynosi 619
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 29 wartość $a wynosi 620
Dla $i == 1, $j == 20, $k == 30 wartość $a wynosi 621
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 1 wartość $a wynosi 624
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 2 wartość $a wynosi 625
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 3 wartość $a wynosi 626
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 4 wartość $a wynosi 627
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 5 wartość $a wynosi 628
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 6 wartość $a wynosi 629
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 7 wartość $a wynosi 630
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 8 wartość $a wynosi 631
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 9 wartość $a wynosi 632
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 10 wartość $a wynosi 633
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 11 wartość $a wynosi 634
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 12 wartość $a wynosi 635
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 13 wartość $a wynosi 636
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 14 wartość $a wynosi 637
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 15 wartość $a wynosi 638
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 16 wartość $a wynosi 639
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 17 wartość $a wynosi 640
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 18 wartość $a wynosi 641
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 19 wartość $a wynosi 642
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 20 wartość $a wynosi 643
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 21 wartość $a wynosi 644
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 22 wartość $a wynosi 645
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 23 wartość $a wynosi 646
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 24 wartość $a wynosi 647
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 25 wartość $a wynosi 648
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 26 wartość $a wynosi 649
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 27 wartość $a wynosi 650
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 28 wartość $a wynosi 651
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 29 wartość $a wynosi 652
Dla $i == 2, $j == 1, $k == 30 wartość $a wynosi 653
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 1 wartość $a wynosi 655
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 2 wartość $a wynosi 656
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 3 wartość $a wynosi 657
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 4 wartość $a wynosi 658
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 5 wartość $a wynosi 659
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 6 wartość $a wynosi 660
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 7 wartość $a wynosi 661
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 8 wartość $a wynosi 662
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 9 wartość $a wynosi 663
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 10 wartość $a wynosi 664
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 11 wartość $a wynosi 665
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 12 wartość $a wynosi 666
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 13 wartość $a wynosi 667
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 14 wartość $a wynosi 668
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 15 wartość $a wynosi 669
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 16 wartość $a wynosi 670
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 17 wartość $a wynosi 671
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 18 wartość $a wynosi 672
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 19 wartość $a wynosi 673
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 20 wartość $a wynosi 674
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 21 wartość $a wynosi 675
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 22 wartość $a wynosi 676
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 23 wartość $a wynosi 677
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 24 wartość $a wynosi 678
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 25 wartość $a wynosi 679
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 26 wartość $a wynosi 680
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 27 wartość $a wynosi 681
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 28 wartość $a wynosi 682
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 29 wartość $a wynosi 683
Dla $i == 2, $j == 2, $k == 30 wartość $a wynosi 684
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 1 wartość $a wynosi 686
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 2 wartość $a wynosi 687
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 3 wartość $a wynosi 688
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 4 wartość $a wynosi 689
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 5 wartość $a wynosi 690
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 6 wartość $a wynosi 691
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 7 wartość $a wynosi 692
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 8 wartość $a wynosi 693
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 9 wartość $a wynosi 694
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 10 wartość $a wynosi 695
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 11 wartość $a wynosi 696
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 12 wartość $a wynosi 697
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 13 wartość $a wynosi 698
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 14 wartość $a wynosi 699
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 15 wartość $a wynosi 700
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 16 wartość $a wynosi 701
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 17 wartość $a wynosi 702
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 18 wartość $a wynosi 703
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 19 wartość $a wynosi 704
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 20 wartość $a wynosi 705
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 21 wartość $a wynosi 706
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 22 wartość $a wynosi 707
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 23 wartość $a wynosi 708
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 24 wartość $a wynosi 709
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 25 wartość $a wynosi 710
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 26 wartość $a wynosi 711
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 27 wartość $a wynosi 712
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 28 wartość $a wynosi 713
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 29 wartość $a wynosi 714
Dla $i == 2, $j == 3, $k == 30 wartość $a wynosi 715
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 1 wartość $a wynosi 717
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 2 wartość $a wynosi 718
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 3 wartość $a wynosi 719
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 4 wartość $a wynosi 720
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 5 wartość $a wynosi 721
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 6 wartość $a wynosi 722
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 7 wartość $a wynosi 723
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 8 wartość $a wynosi 724
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 9 wartość $a wynosi 725
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 10 wartość $a wynosi 726
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 11 wartość $a wynosi 727
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 12 wartość $a wynosi 728
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 13 wartość $a wynosi 729
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 14 wartość $a wynosi 730
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 15 wartość $a wynosi 731
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 16 wartość $a wynosi 732
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 17 wartość $a wynosi 733
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 18 wartość $a wynosi 734
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 19 wartość $a wynosi 735
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 20 wartość $a wynosi 736
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 21 wartość $a wynosi 737
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 22 wartość $a wynosi 738
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 23 wartość $a wynosi 739
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 24 wartość $a wynosi 740
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 25 wartość $a wynosi 741
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 26 wartość $a wynosi 742
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 27 wartość $a wynosi 743
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 28 wartość $a wynosi 744
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 29 wartość $a wynosi 745
Dla $i == 2, $j == 4, $k == 30 wartość $a wynosi 746
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 1 wartość $a wynosi 748
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 2 wartość $a wynosi 749
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 3 wartość $a wynosi 750
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 4 wartość $a wynosi 751
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 5 wartość $a wynosi 752
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 6 wartość $a wynosi 753
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 7 wartość $a wynosi 754
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 8 wartość $a wynosi 755
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 9 wartość $a wynosi 756
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 10 wartość $a wynosi 757
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 11 wartość $a wynosi 758
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 12 wartość $a wynosi 759
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 13 wartość $a wynosi 760
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 14 wartość $a wynosi 761
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 15 wartość $a wynosi 762
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 16 wartość $a wynosi 763
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 17 wartość $a wynosi 764
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 18 wartość $a wynosi 765
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 19 wartość $a wynosi 766
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 20 wartość $a wynosi 767
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 21 wartość $a wynosi 768
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 22 wartość $a wynosi 769
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 23 wartość $a wynosi 770
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 24 wartość $a wynosi 771
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 25 wartość $a wynosi 772
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 26 wartość $a wynosi 773
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 27 wartość $a wynosi 774
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 28 wartość $a wynosi 775
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 29 wartość $a wynosi 776
Dla $i == 2, $j == 5, $k == 30 wartość $a wynosi 777
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 1 wartość $a wynosi 779
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 2 wartość $a wynosi 780
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 3 wartość $a wynosi 781
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 4 wartość $a wynosi 782
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 5 wartość $a wynosi 783
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 6 wartość $a wynosi 784
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 7 wartość $a wynosi 785
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 8 wartość $a wynosi 786
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 9 wartość $a wynosi 787
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 10 wartość $a wynosi 788
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 11 wartość $a wynosi 789
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 12 wartość $a wynosi 790
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 13 wartość $a wynosi 791
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 14 wartość $a wynosi 792
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 15 wartość $a wynosi 793
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 16 wartość $a wynosi 794
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 17 wartość $a wynosi 795
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 18 wartość $a wynosi 796
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 19 wartość $a wynosi 797
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 20 wartość $a wynosi 798
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 21 wartość $a wynosi 799
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 22 wartość $a wynosi 800
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 23 wartość $a wynosi 801
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 24 wartość $a wynosi 802
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 25 wartość $a wynosi 803
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 26 wartość $a wynosi 804
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 27 wartość $a wynosi 805
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 28 wartość $a wynosi 806
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 29 wartość $a wynosi 807
Dla $i == 2, $j == 6, $k == 30 wartość $a wynosi 808
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 1 wartość $a wynosi 810
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 2 wartość $a wynosi 811
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 3 wartość $a wynosi 812
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 4 wartość $a wynosi 813
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 5 wartość $a wynosi 814
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 6 wartość $a wynosi 815
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 7 wartość $a wynosi 816
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 8 wartość $a wynosi 817
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 9 wartość $a wynosi 818
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 10 wartość $a wynosi 819
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 11 wartość $a wynosi 820
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 12 wartość $a wynosi 821
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 13 wartość $a wynosi 822
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 14 wartość $a wynosi 823
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 15 wartość $a wynosi 824
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 16 wartość $a wynosi 825
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 17 wartość $a wynosi 826
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 18 wartość $a wynosi 827
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 19 wartość $a wynosi 828
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 20 wartość $a wynosi 829
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 21 wartość $a wynosi 830
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 22 wartość $a wynosi 831
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 23 wartość $a wynosi 832
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 24 wartość $a wynosi 833
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 25 wartość $a wynosi 834
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 26 wartość $a wynosi 835
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 27 wartość $a wynosi 836
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 28 wartość $a wynosi 837
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 29 wartość $a wynosi 838
Dla $i == 2, $j == 7, $k == 30 wartość $a wynosi 839
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 1 wartość $a wynosi 841
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 2 wartość $a wynosi 842
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 3 wartość $a wynosi 843
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 4 wartość $a wynosi 844
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 5 wartość $a wynosi 845
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 6 wartość $a wynosi 846
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 7 wartość $a wynosi 847
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 8 wartość $a wynosi 848
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 9 wartość $a wynosi 849
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 10 wartość $a wynosi 850
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 11 wartość $a wynosi 851
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 12 wartość $a wynosi 852
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 13 wartość $a wynosi 853
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 14 wartość $a wynosi 854
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 15 wartość $a wynosi 855
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 16 wartość $a wynosi 856
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 17 wartość $a wynosi 857
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 18 wartość $a wynosi 858
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 19 wartość $a wynosi 859
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 20 wartość $a wynosi 860
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 21 wartość $a wynosi 861
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 22 wartość $a wynosi 862
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 23 wartość $a wynosi 863
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 24 wartość $a wynosi 864
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 25 wartość $a wynosi 865
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 26 wartość $a wynosi 866
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 27 wartość $a wynosi 867
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 28 wartość $a wynosi 868
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 29 wartość $a wynosi 869
Dla $i == 2, $j == 8, $k == 30 wartość $a wynosi 870
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 1 wartość $a wynosi 872
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 2 wartość $a wynosi 873
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 3 wartość $a wynosi 874
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 4 wartość $a wynosi 875
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 5 wartość $a wynosi 876
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 6 wartość $a wynosi 877
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 7 wartość $a wynosi 878
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 8 wartość $a wynosi 879
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 9 wartość $a wynosi 880
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 10 wartość $a wynosi 881
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 11 wartość $a wynosi 882
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 12 wartość $a wynosi 883
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 13 wartość $a wynosi 884
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 14 wartość $a wynosi 885
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 15 wartość $a wynosi 886
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 16 wartość $a wynosi 887
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 17 wartość $a wynosi 888
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 18 wartość $a wynosi 889
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 19 wartość $a wynosi 890
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 20 wartość $a wynosi 891
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 21 wartość $a wynosi 892
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 22 wartość $a wynosi 893
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 23 wartość $a wynosi 894
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 24 wartość $a wynosi 895
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 25 wartość $a wynosi 896
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 26 wartość $a wynosi 897
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 27 wartość $a wynosi 898
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 28 wartość $a wynosi 899
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 29 wartość $a wynosi 900
Dla $i == 2, $j == 9, $k == 30 wartość $a wynosi 901
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 1 wartość $a wynosi 903
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 2 wartość $a wynosi 904
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 3 wartość $a wynosi 905
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 4 wartość $a wynosi 906
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 5 wartość $a wynosi 907
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 6 wartość $a wynosi 908
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 7 wartość $a wynosi 909
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 8 wartość $a wynosi 910
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 9 wartość $a wynosi 911
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 10 wartość $a wynosi 912
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 11 wartość $a wynosi 913
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 12 wartość $a wynosi 914
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 13 wartość $a wynosi 915
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 14 wartość $a wynosi 916
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 15 wartość $a wynosi 917
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 16 wartość $a wynosi 918
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 17 wartość $a wynosi 919
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 18 wartość $a wynosi 920
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 19 wartość $a wynosi 921
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 20 wartość $a wynosi 922
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 21 wartość $a wynosi 923
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 22 wartość $a wynosi 924
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 23 wartość $a wynosi 925
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 24 wartość $a wynosi 926
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 25 wartość $a wynosi 927
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 26 wartość $a wynosi 928
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 27 wartość $a wynosi 929
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 28 wartość $a wynosi 930
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 29 wartość $a wynosi 931
Dla $i == 2, $j == 10, $k == 30 wartość $a wynosi 932
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 1 wartość $a wynosi 934
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 2 wartość $a wynosi 935
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 3 wartość $a wynosi 936
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 4 wartość $a wynosi 937
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 5 wartość $a wynosi 938
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 6 wartość $a wynosi 939
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 7 wartość $a wynosi 940
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 8 wartość $a wynosi 941
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 9 wartość $a wynosi 942
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 10 wartość $a wynosi 943
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 11 wartość $a wynosi 944
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 12 wartość $a wynosi 945
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 13 wartość $a wynosi 946
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 14 wartość $a wynosi 947
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 15 wartość $a wynosi 948
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 16 wartość $a wynosi 949
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 17 wartość $a wynosi 950
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 18 wartość $a wynosi 951
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 19 wartość $a wynosi 952
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 20 wartość $a wynosi 953
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 21 wartość $a wynosi 954
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 22 wartość $a wynosi 955
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 23 wartość $a wynosi 956
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 24 wartość $a wynosi 957
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 25 wartość $a wynosi 958
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 26 wartość $a wynosi 959
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 27 wartość $a wynosi 960
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 28 wartość $a wynosi 961
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 29 wartość $a wynosi 962
Dla $i == 2, $j == 11, $k == 30 wartość $a wynosi 963
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 1 wartość $a wynosi 965
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 2 wartość $a wynosi 966
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 3 wartość $a wynosi 967
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 4 wartość $a wynosi 968
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 5 wartość $a wynosi 969
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 6 wartość $a wynosi 970
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 7 wartość $a wynosi 971
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 8 wartość $a wynosi 972
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 9 wartość $a wynosi 973
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 10 wartość $a wynosi 974
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 11 wartość $a wynosi 975
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 12 wartość $a wynosi 976
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 13 wartość $a wynosi 977
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 14 wartość $a wynosi 978
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 15 wartość $a wynosi 979
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 16 wartość $a wynosi 980
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 17 wartość $a wynosi 981
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 18 wartość $a wynosi 982
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 19 wartość $a wynosi 983
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 20 wartość $a wynosi 984
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 21 wartość $a wynosi 985
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 22 wartość $a wynosi 986
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 23 wartość $a wynosi 987
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 24 wartość $a wynosi 988
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 25 wartość $a wynosi 989
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 26 wartość $a wynosi 990
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 27 wartość $a wynosi 991
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 28 wartość $a wynosi 992
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 29 wartość $a wynosi 993
Dla $i == 2, $j == 12, $k == 30 wartość $a wynosi 994
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 1 wartość $a wynosi 996
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 2 wartość $a wynosi 997
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 3 wartość $a wynosi 998
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 4 wartość $a wynosi 999
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 5 wartość $a wynosi 1000
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 6 wartość $a wynosi 1001
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 7 wartość $a wynosi 1002
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 8 wartość $a wynosi 1003
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 9 wartość $a wynosi 1004
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 10 wartość $a wynosi 1005
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 11 wartość $a wynosi 1006
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 12 wartość $a wynosi 1007
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 13 wartość $a wynosi 1008
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 14 wartość $a wynosi 1009
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 15 wartość $a wynosi 1010
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 16 wartość $a wynosi 1011
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 17 wartość $a wynosi 1012
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 18 wartość $a wynosi 1013
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 19 wartość $a wynosi 1014
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 20 wartość $a wynosi 1015
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 21 wartość $a wynosi 1016
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 22 wartość $a wynosi 1017
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 23 wartość $a wynosi 1018
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 24 wartość $a wynosi 1019
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 25 wartość $a wynosi 1020
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 26 wartość $a wynosi 1021
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 27 wartość $a wynosi 1022
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 28 wartość $a wynosi 1023
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 29 wartość $a wynosi 1024
Dla $i == 2, $j == 13, $k == 30 wartość $a wynosi 1025
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 1 wartość $a wynosi 1027
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 2 wartość $a wynosi 1028
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 3 wartość $a wynosi 1029
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 4 wartość $a wynosi 1030
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 5 wartość $a wynosi 1031
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 6 wartość $a wynosi 1032
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 7 wartość $a wynosi 1033
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 8 wartość $a wynosi 1034
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 9 wartość $a wynosi 1035
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 10 wartość $a wynosi 1036
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 11 wartość $a wynosi 1037
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 12 wartość $a wynosi 1038
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 13 wartość $a wynosi 1039
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 14 wartość $a wynosi 1040
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 15 wartość $a wynosi 1041
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 16 wartość $a wynosi 1042
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 17 wartość $a wynosi 1043
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 18 wartość $a wynosi 1044
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 19 wartość $a wynosi 1045
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 20 wartość $a wynosi 1046
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 21 wartość $a wynosi 1047
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 22 wartość $a wynosi 1048
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 23 wartość $a wynosi 1049
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 24 wartość $a wynosi 1050
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 25 wartość $a wynosi 1051
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 26 wartość $a wynosi 1052
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 27 wartość $a wynosi 1053
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 28 wartość $a wynosi 1054
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 29 wartość $a wynosi 1055
Dla $i == 2, $j == 14, $k == 30 wartość $a wynosi 1056
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 1 wartość $a wynosi 1058
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 2 wartość $a wynosi 1059
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 3 wartość $a wynosi 1060
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 4 wartość $a wynosi 1061
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 5 wartość $a wynosi 1062
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 6 wartość $a wynosi 1063
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 7 wartość $a wynosi 1064
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 8 wartość $a wynosi 1065
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 9 wartość $a wynosi 1066
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 10 wartość $a wynosi 1067
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 11 wartość $a wynosi 1068
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 12 wartość $a wynosi 1069
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 13 wartość $a wynosi 1070
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 14 wartość $a wynosi 1071
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 15 wartość $a wynosi 1072
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 16 wartość $a wynosi 1073
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 17 wartość $a wynosi 1074
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 18 wartość $a wynosi 1075
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 19 wartość $a wynosi 1076
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 20 wartość $a wynosi 1077
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 21 wartość $a wynosi 1078
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 22 wartość $a wynosi 1079
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 23 wartość $a wynosi 1080
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 24 wartość $a wynosi 1081
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 25 wartość $a wynosi 1082
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 26 wartość $a wynosi 1083
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 27 wartość $a wynosi 1084
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 28 wartość $a wynosi 1085
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 29 wartość $a wynosi 1086
Dla $i == 2, $j == 15, $k == 30 wartość $a wynosi 1087
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 1 wartość $a wynosi 1089
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 2 wartość $a wynosi 1090
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 3 wartość $a wynosi 1091
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 4 wartość $a wynosi 1092
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 5 wartość $a wynosi 1093
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 6 wartość $a wynosi 1094
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 7 wartość $a wynosi 1095
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 8 wartość $a wynosi 1096
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 9 wartość $a wynosi 1097
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 10 wartość $a wynosi 1098
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 11 wartość $a wynosi 1099
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 12 wartość $a wynosi 1100
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 13 wartość $a wynosi 1101
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 14 wartość $a wynosi 1102
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 15 wartość $a wynosi 1103
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 16 wartość $a wynosi 1104
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 17 wartość $a wynosi 1105
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 18 wartość $a wynosi 1106
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 19 wartość $a wynosi 1107
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 20 wartość $a wynosi 1108
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 21 wartość $a wynosi 1109
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 22 wartość $a wynosi 1110
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 23 wartość $a wynosi 1111
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 24 wartość $a wynosi 1112
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 25 wartość $a wynosi 1113
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 26 wartość $a wynosi 1114
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 27 wartość $a wynosi 1115
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 28 wartość $a wynosi 1116
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 29 wartość $a wynosi 1117
Dla $i == 2, $j == 16, $k == 30 wartość $a wynosi 1118
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 1 wartość $a wynosi 1120
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 2 wartość $a wynosi 1121
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 3 wartość $a wynosi 1122
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 4 wartość $a wynosi 1123
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 5 wartość $a wynosi 1124
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 6 wartość $a wynosi 1125
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 7 wartość $a wynosi 1126
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 8 wartość $a wynosi 1127
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 9 wartość $a wynosi 1128
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 10 wartość $a wynosi 1129
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 11 wartość $a wynosi 1130
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 12 wartość $a wynosi 1131
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 13 wartość $a wynosi 1132
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 14 wartość $a wynosi 1133
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 15 wartość $a wynosi 1134
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 16 wartość $a wynosi 1135
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 17 wartość $a wynosi 1136
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 18 wartość $a wynosi 1137
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 19 wartość $a wynosi 1138
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 20 wartość $a wynosi 1139
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 21 wartość $a wynosi 1140
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 22 wartość $a wynosi 1141
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 23 wartość $a wynosi 1142
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 24 wartość $a wynosi 1143
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 25 wartość $a wynosi 1144
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 26 wartość $a wynosi 1145
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 27 wartość $a wynosi 1146
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 28 wartość $a wynosi 1147
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 29 wartość $a wynosi 1148
Dla $i == 2, $j == 17, $k == 30 wartość $a wynosi 1149
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 1 wartość $a wynosi 1151
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 2 wartość $a wynosi 1152
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 3 wartość $a wynosi 1153
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 4 wartość $a wynosi 1154
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 5 wartość $a wynosi 1155
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 6 wartość $a wynosi 1156
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 7 wartość $a wynosi 1157
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 8 wartość $a wynosi 1158
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 9 wartość $a wynosi 1159
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 10 wartość $a wynosi 1160
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 11 wartość $a wynosi 1161
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 12 wartość $a wynosi 1162
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 13 wartość $a wynosi 1163
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 14 wartość $a wynosi 1164
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 15 wartość $a wynosi 1165
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 16 wartość $a wynosi 1166
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 17 wartość $a wynosi 1167
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 18 wartość $a wynosi 1168
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 19 wartość $a wynosi 1169
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 20 wartość $a wynosi 1170
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 21 wartość $a wynosi 1171
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 22 wartość $a wynosi 1172
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 23 wartość $a wynosi 1173
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 24 wartość $a wynosi 1174
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 25 wartość $a wynosi 1175
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 26 wartość $a wynosi 1176
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 27 wartość $a wynosi 1177
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 28 wartość $a wynosi 1178
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 29 wartość $a wynosi 1179
Dla $i == 2, $j == 18, $k == 30 wartość $a wynosi 1180
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 1 wartość $a wynosi 1182
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 2 wartość $a wynosi 1183
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 3 wartość $a wynosi 1184
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 4 wartość $a wynosi 1185
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 5 wartość $a wynosi 1186
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 6 wartość $a wynosi 1187
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 7 wartość $a wynosi 1188
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 8 wartość $a wynosi 1189
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 9 wartość $a wynosi 1190
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 10 wartość $a wynosi 1191
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 11 wartość $a wynosi 1192
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 12 wartość $a wynosi 1193
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 13 wartość $a wynosi 1194
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 14 wartość $a wynosi 1195
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 15 wartość $a wynosi 1196
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 16 wartość $a wynosi 1197
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 17 wartość $a wynosi 1198
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 18 wartość $a wynosi 1199
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 19 wartość $a wynosi 1200
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 20 wartość $a wynosi 1201
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 21 wartość $a wynosi 1202
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 22 wartość $a wynosi 1203
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 23 wartość $a wynosi 1204
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 24 wartość $a wynosi 1205
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 25 wartość $a wynosi 1206
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 26 wartość $a wynosi 1207
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 27 wartość $a wynosi 1208
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 28 wartość $a wynosi 1209
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 29 wartość $a wynosi 1210
Dla $i == 2, $j == 19, $k == 30 wartość $a wynosi 1211
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 1 wartość $a wynosi 1213
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 2 wartość $a wynosi 1214
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 3 wartość $a wynosi 1215
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 4 wartość $a wynosi 1216
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 5 wartość $a wynosi 1217
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 6 wartość $a wynosi 1218
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 7 wartość $a wynosi 1219
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 8 wartość $a wynosi 1220
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 9 wartość $a wynosi 1221
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 10 wartość $a wynosi 1222
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 11 wartość $a wynosi 1223
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 12 wartość $a wynosi 1224
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 13 wartość $a wynosi 1225
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 14 wartość $a wynosi 1226
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 15 wartość $a wynosi 1227
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 16 wartość $a wynosi 1228
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 17 wartość $a wynosi 1229
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 18 wartość $a wynosi 1230
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 19 wartość $a wynosi 1231
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 20 wartość $a wynosi 1232
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 21 wartość $a wynosi 1233
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 22 wartość $a wynosi 1234
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 23 wartość $a wynosi 1235
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 24 wartość $a wynosi 1236
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 25 wartość $a wynosi 1237
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 26 wartość $a wynosi 1238
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 27 wartość $a wynosi 1239
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 28 wartość $a wynosi 1240
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 29 wartość $a wynosi 1241
Dla $i == 2, $j == 20, $k == 30 wartość $a wynosi 1242
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 1 wartość $a wynosi 1245
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 2 wartość $a wynosi 1246
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 3 wartość $a wynosi 1247
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 4 wartość $a wynosi 1248
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 5 wartość $a wynosi 1249
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 6 wartość $a wynosi 1250
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 7 wartość $a wynosi 1251
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 8 wartość $a wynosi 1252
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 9 wartość $a wynosi 1253
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 10 wartość $a wynosi 1254
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 11 wartość $a wynosi 1255
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 12 wartość $a wynosi 1256
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 13 wartość $a wynosi 1257
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 14 wartość $a wynosi 1258
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 15 wartość $a wynosi 1259
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 16 wartość $a wynosi 1260
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 17 wartość $a wynosi 1261
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 18 wartość $a wynosi 1262
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 19 wartość $a wynosi 1263
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 20 wartość $a wynosi 1264
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 21 wartość $a wynosi 1265
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 22 wartość $a wynosi 1266
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 23 wartość $a wynosi 1267
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 24 wartość $a wynosi 1268
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 25 wartość $a wynosi 1269
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 26 wartość $a wynosi 1270
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 27 wartość $a wynosi 1271
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 28 wartość $a wynosi 1272
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 29 wartość $a wynosi 1273
Dla $i == 3, $j == 1, $k == 30 wartość $a wynosi 1274
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 1 wartość $a wynosi 1276
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 2 wartość $a wynosi 1277
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 3 wartość $a wynosi 1278
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 4 wartość $a wynosi 1279
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 5 wartość $a wynosi 1280
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 6 wartość $a wynosi 1281
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 7 wartość $a wynosi 1282
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 8 wartość $a wynosi 1283
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 9 wartość $a wynosi 1284
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 10 wartość $a wynosi 1285
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 11 wartość $a wynosi 1286
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 12 wartość $a wynosi 1287
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 13 wartość $a wynosi 1288
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 14 wartość $a wynosi 1289
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 15 wartość $a wynosi 1290
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 16 wartość $a wynosi 1291
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 17 wartość $a wynosi 1292
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 18 wartość $a wynosi 1293
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 19 wartość $a wynosi 1294
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 20 wartość $a wynosi 1295
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 21 wartość $a wynosi 1296
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 22 wartość $a wynosi 1297
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 23 wartość $a wynosi 1298
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 24 wartość $a wynosi 1299
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 25 wartość $a wynosi 1300
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 26 wartość $a wynosi 1301
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 27 wartość $a wynosi 1302
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 28 wartość $a wynosi 1303
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 29 wartość $a wynosi 1304
Dla $i == 3, $j == 2, $k == 30 wartość $a wynosi 1305
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 1 wartość $a wynosi 1307
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 2 wartość $a wynosi 1308
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 3 wartość $a wynosi 1309
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 4 wartość $a wynosi 1310
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 5 wartość $a wynosi 1311
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 6 wartość $a wynosi 1312
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 7 wartość $a wynosi 1313
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 8 wartość $a wynosi 1314
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 9 wartość $a wynosi 1315
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 10 wartość $a wynosi 1316
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 11 wartość $a wynosi 1317
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 12 wartość $a wynosi 1318
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 13 wartość $a wynosi 1319
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 14 wartość $a wynosi 1320
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 15 wartość $a wynosi 1321
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 16 wartość $a wynosi 1322
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 17 wartość $a wynosi 1323
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 18 wartość $a wynosi 1324
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 19 wartość $a wynosi 1325
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 20 wartość $a wynosi 1326
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 21 wartość $a wynosi 1327
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 22 wartość $a wynosi 1328
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 23 wartość $a wynosi 1329
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 24 wartość $a wynosi 1330
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 25 wartość $a wynosi 1331
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 26 wartość $a wynosi 1332
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 27 wartość $a wynosi 1333
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 28 wartość $a wynosi 1334
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 29 wartość $a wynosi 1335
Dla $i == 3, $j == 3, $k == 30 wartość $a wynosi 1336
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 1 wartość $a wynosi 1338
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 2 wartość $a wynosi 1339
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 3 wartość $a wynosi 1340
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 4 wartość $a wynosi 1341
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 5 wartość $a wynosi 1342
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 6 wartość $a wynosi 1343
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 7 wartość $a wynosi 1344
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 8 wartość $a wynosi 1345
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 9 wartość $a wynosi 1346
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 10 wartość $a wynosi 1347
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 11 wartość $a wynosi 1348
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 12 wartość $a wynosi 1349
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 13 wartość $a wynosi 1350
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 14 wartość $a wynosi 1351
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 15 wartość $a wynosi 1352
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 16 wartość $a wynosi 1353
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 17 wartość $a wynosi 1354
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 18 wartość $a wynosi 1355
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 19 wartość $a wynosi 1356
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 20 wartość $a wynosi 1357
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 21 wartość $a wynosi 1358
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 22 wartość $a wynosi 1359
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 23 wartość $a wynosi 1360
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 24 wartość $a wynosi 1361
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 25 wartość $a wynosi 1362
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 26 wartość $a wynosi 1363
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 27 wartość $a wynosi 1364
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 28 wartość $a wynosi 1365
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 29 wartość $a wynosi 1366
Dla $i == 3, $j == 4, $k == 30 wartość $a wynosi 1367
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 1 wartość $a wynosi 1369
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 2 wartość $a wynosi 1370
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 3 wartość $a wynosi 1371
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 4 wartość $a wynosi 1372
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 5 wartość $a wynosi 1373
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 6 wartość $a wynosi 1374
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 7 wartość $a wynosi 1375
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 8 wartość $a wynosi 1376
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 9 wartość $a wynosi 1377
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 10 wartość $a wynosi 1378
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 11 wartość $a wynosi 1379
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 12 wartość $a wynosi 1380
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 13 wartość $a wynosi 1381
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 14 wartość $a wynosi 1382
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 15 wartość $a wynosi 1383
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 16 wartość $a wynosi 1384
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 17 wartość $a wynosi 1385
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 18 wartość $a wynosi 1386
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 19 wartość $a wynosi 1387
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 20 wartość $a wynosi 1388
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 21 wartość $a wynosi 1389
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 22 wartość $a wynosi 1390
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 23 wartość $a wynosi 1391
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 24 wartość $a wynosi 1392
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 25 wartość $a wynosi 1393
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 26 wartość $a wynosi 1394
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 27 wartość $a wynosi 1395
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 28 wartość $a wynosi 1396
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 29 wartość $a wynosi 1397
Dla $i == 3, $j == 5, $k == 30 wartość $a wynosi 1398
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 1 wartość $a wynosi 1400
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 2 wartość $a wynosi 1401
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 3 wartość $a wynosi 1402
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 4 wartość $a wynosi 1403
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 5 wartość $a wynosi 1404
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 6 wartość $a wynosi 1405
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 7 wartość $a wynosi 1406
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 8 wartość $a wynosi 1407
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 9 wartość $a wynosi 1408
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 10 wartość $a wynosi 1409
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 11 wartość $a wynosi 1410
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 12 wartość $a wynosi 1411
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 13 wartość $a wynosi 1412
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 14 wartość $a wynosi 1413
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 15 wartość $a wynosi 1414
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 16 wartość $a wynosi 1415
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 17 wartość $a wynosi 1416
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 18 wartość $a wynosi 1417
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 19 wartość $a wynosi 1418
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 20 wartość $a wynosi 1419
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 21 wartość $a wynosi 1420
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 22 wartość $a wynosi 1421
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 23 wartość $a wynosi 1422
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 24 wartość $a wynosi 1423
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 25 wartość $a wynosi 1424
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 26 wartość $a wynosi 1425
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 27 wartość $a wynosi 1426
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 28 wartość $a wynosi 1427
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 29 wartość $a wynosi 1428
Dla $i == 3, $j == 6, $k == 30 wartość $a wynosi 1429
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 1 wartość $a wynosi 1431
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 2 wartość $a wynosi 1432
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 3 wartość $a wynosi 1433
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 4 wartość $a wynosi 1434
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 5 wartość $a wynosi 1435
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 6 wartość $a wynosi 1436
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 7 wartość $a wynosi 1437
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 8 wartość $a wynosi 1438
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 9 wartość $a wynosi 1439
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 10 wartość $a wynosi 1440
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 11 wartość $a wynosi 1441
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 12 wartość $a wynosi 1442
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 13 wartość $a wynosi 1443
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 14 wartość $a wynosi 1444
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 15 wartość $a wynosi 1445
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 16 wartość $a wynosi 1446
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 17 wartość $a wynosi 1447
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 18 wartość $a wynosi 1448
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 19 wartość $a wynosi 1449
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 20 wartość $a wynosi 1450
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 21 wartość $a wynosi 1451
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 22 wartość $a wynosi 1452
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 23 wartość $a wynosi 1453
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 24 wartość $a wynosi 1454
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 25 wartość $a wynosi 1455
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 26 wartość $a wynosi 1456
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 27 wartość $a wynosi 1457
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 28 wartość $a wynosi 1458
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 29 wartość $a wynosi 1459
Dla $i == 3, $j == 7, $k == 30 wartość $a wynosi 1460
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 1 wartość $a wynosi 1462
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 2 wartość $a wynosi 1463
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 3 wartość $a wynosi 1464
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 4 wartość $a wynosi 1465
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 5 wartość $a wynosi 1466
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 6 wartość $a wynosi 1467
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 7 wartość $a wynosi 1468
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 8 wartość $a wynosi 1469
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 9 wartość $a wynosi 1470
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 10 wartość $a wynosi 1471
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 11 wartość $a wynosi 1472
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 12 wartość $a wynosi 1473
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 13 wartość $a wynosi 1474
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 14 wartość $a wynosi 1475
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 15 wartość $a wynosi 1476
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 16 wartość $a wynosi 1477
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 17 wartość $a wynosi 1478
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 18 wartość $a wynosi 1479
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 19 wartość $a wynosi 1480
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 20 wartość $a wynosi 1481
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 21 wartość $a wynosi 1482
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 22 wartość $a wynosi 1483
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 23 wartość $a wynosi 1484
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 24 wartość $a wynosi 1485
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 25 wartość $a wynosi 1486
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 26 wartość $a wynosi 1487
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 27 wartość $a wynosi 1488
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 28 wartość $a wynosi 1489
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 29 wartość $a wynosi 1490
Dla $i == 3, $j == 8, $k == 30 wartość $a wynosi 1491
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 1 wartość $a wynosi 1493
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 2 wartość $a wynosi 1494
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 3 wartość $a wynosi 1495
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 4 wartość $a wynosi 1496
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 5 wartość $a wynosi 1497
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 6 wartość $a wynosi 1498
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 7 wartość $a wynosi 1499
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 8 wartość $a wynosi 1500
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 9 wartość $a wynosi 1501
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 10 wartość $a wynosi 1502
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 11 wartość $a wynosi 1503
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 12 wartość $a wynosi 1504
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 13 wartość $a wynosi 1505
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 14 wartość $a wynosi 1506
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 15 wartość $a wynosi 1507
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 16 wartość $a wynosi 1508
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 17 wartość $a wynosi 1509
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 18 wartość $a wynosi 1510
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 19 wartość $a wynosi 1511
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 20 wartość $a wynosi 1512
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 21 wartość $a wynosi 1513
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 22 wartość $a wynosi 1514
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 23 wartość $a wynosi 1515
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 24 wartość $a wynosi 1516
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 25 wartość $a wynosi 1517
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 26 wartość $a wynosi 1518
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 27 wartość $a wynosi 1519
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 28 wartość $a wynosi 1520
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 29 wartość $a wynosi 1521
Dla $i == 3, $j == 9, $k == 30 wartość $a wynosi 1522
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 1 wartość $a wynosi 1524
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 2 wartość $a wynosi 1525
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 3 wartość $a wynosi 1526
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 4 wartość $a wynosi 1527
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 5 wartość $a wynosi 1528
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 6 wartość $a wynosi 1529
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 7 wartość $a wynosi 1530
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 8 wartość $a wynosi 1531
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 9 wartość $a wynosi 1532
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 10 wartość $a wynosi 1533
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 11 wartość $a wynosi 1534
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 12 wartość $a wynosi 1535
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 13 wartość $a wynosi 1536
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 14 wartość $a wynosi 1537
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 15 wartość $a wynosi 1538
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 16 wartość $a wynosi 1539
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 17 wartość $a wynosi 1540
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 18 wartość $a wynosi 1541
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 19 wartość $a wynosi 1542
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 20 wartość $a wynosi 1543
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 21 wartość $a wynosi 1544
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 22 wartość $a wynosi 1545
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 23 wartość $a wynosi 1546
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 24 wartość $a wynosi 1547
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 25 wartość $a wynosi 1548
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 26 wartość $a wynosi 1549
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 27 wartość $a wynosi 1550
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 28 wartość $a wynosi 1551
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 29 wartość $a wynosi 1552
Dla $i == 3, $j == 10, $k == 30 wartość $a wynosi 1553
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 1 wartość $a wynosi 1555
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 2 wartość $a wynosi 1556
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 3 wartość $a wynosi 1557
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 4 wartość $a wynosi 1558
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 5 wartość $a wynosi 1559
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 6 wartość $a wynosi 1560
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 7 wartość $a wynosi 1561
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 8 wartość $a wynosi 1562
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 9 wartość $a wynosi 1563
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 10 wartość $a wynosi 1564
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 11 wartość $a wynosi 1565
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 12 wartość $a wynosi 1566
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 13 wartość $a wynosi 1567
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 14 wartość $a wynosi 1568
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 15 wartość $a wynosi 1569
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 16 wartość $a wynosi 1570
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 17 wartość $a wynosi 1571
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 18 wartość $a wynosi 1572
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 19 wartość $a wynosi 1573
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 20 wartość $a wynosi 1574
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 21 wartość $a wynosi 1575
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 22 wartość $a wynosi 1576
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 23 wartość $a wynosi 1577
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 24 wartość $a wynosi 1578
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 25 wartość $a wynosi 1579
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 26 wartość $a wynosi 1580
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 27 wartość $a wynosi 1581
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 28 wartość $a wynosi 1582
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 29 wartość $a wynosi 1583
Dla $i == 3, $j == 11, $k == 30 wartość $a wynosi 1584
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 1 wartość $a wynosi 1586
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 2 wartość $a wynosi 1587
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 3 wartość $a wynosi 1588
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 4 wartość $a wynosi 1589
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 5 wartość $a wynosi 1590
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 6 wartość $a wynosi 1591
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 7 wartość $a wynosi 1592
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 8 wartość $a wynosi 1593
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 9 wartość $a wynosi 1594
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 10 wartość $a wynosi 1595
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 11 wartość $a wynosi 1596
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 12 wartość $a wynosi 1597
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 13 wartość $a wynosi 1598
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 14 wartość $a wynosi 1599
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 15 wartość $a wynosi 1600
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 16 wartość $a wynosi 1601
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 17 wartość $a wynosi 1602
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 18 wartość $a wynosi 1603
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 19 wartość $a wynosi 1604
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 20 wartość $a wynosi 1605
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 21 wartość $a wynosi 1606
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 22 wartość $a wynosi 1607
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 23 wartość $a wynosi 1608
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 24 wartość $a wynosi 1609
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 25 wartość $a wynosi 1610
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 26 wartość $a wynosi 1611
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 27 wartość $a wynosi 1612
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 28 wartość $a wynosi 1613
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 29 wartość $a wynosi 1614
Dla $i == 3, $j == 12, $k == 30 wartość $a wynosi 1615
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 1 wartość $a wynosi 1617
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 2 wartość $a wynosi 1618
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 3 wartość $a wynosi 1619
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 4 wartość $a wynosi 1620
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 5 wartość $a wynosi 1621
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 6 wartość $a wynosi 1622
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 7 wartość $a wynosi 1623
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 8 wartość $a wynosi 1624
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 9 wartość $a wynosi 1625
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 10 wartość $a wynosi 1626
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 11 wartość $a wynosi 1627
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 12 wartość $a wynosi 1628
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 13 wartość $a wynosi 1629
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 14 wartość $a wynosi 1630
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 15 wartość $a wynosi 1631
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 16 wartość $a wynosi 1632
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 17 wartość $a wynosi 1633
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 18 wartość $a wynosi 1634
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 19 wartość $a wynosi 1635
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 20 wartość $a wynosi 1636
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 21 wartość $a wynosi 1637
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 22 wartość $a wynosi 1638
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 23 wartość $a wynosi 1639
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 24 wartość $a wynosi 1640
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 25 wartość $a wynosi 1641
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 26 wartość $a wynosi 1642
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 27 wartość $a wynosi 1643
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 28 wartość $a wynosi 1644
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 29 wartość $a wynosi 1645
Dla $i == 3, $j == 13, $k == 30 wartość $a wynosi 1646
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 1 wartość $a wynosi 1648
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 2 wartość $a wynosi 1649
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 3 wartość $a wynosi 1650
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 4 wartość $a wynosi 1651
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 5 wartość $a wynosi 1652
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 6 wartość $a wynosi 1653
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 7 wartość $a wynosi 1654
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 8 wartość $a wynosi 1655
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 9 wartość $a wynosi 1656
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 10 wartość $a wynosi 1657
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 11 wartość $a wynosi 1658
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 12 wartość $a wynosi 1659
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 13 wartość $a wynosi 1660
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 14 wartość $a wynosi 1661
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 15 wartość $a wynosi 1662
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 16 wartość $a wynosi 1663
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 17 wartość $a wynosi 1664
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 18 wartość $a wynosi 1665
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 19 wartość $a wynosi 1666
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 20 wartość $a wynosi 1667
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 21 wartość $a wynosi 1668
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 22 wartość $a wynosi 1669
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 23 wartość $a wynosi 1670
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 24 wartość $a wynosi 1671
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 25 wartość $a wynosi 1672
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 26 wartość $a wynosi 1673
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 27 wartość $a wynosi 1674
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 28 wartość $a wynosi 1675
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 29 wartość $a wynosi 1676
Dla $i == 3, $j == 14, $k == 30 wartość $a wynosi 1677
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 1 wartość $a wynosi 1679
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 2 wartość $a wynosi 1680
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 3 wartość $a wynosi 1681
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 4 wartość $a wynosi 1682
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 5 wartość $a wynosi 1683
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 6 wartość $a wynosi 1684
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 7 wartość $a wynosi 1685
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 8 wartość $a wynosi 1686
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 9 wartość $a wynosi 1687
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 10 wartość $a wynosi 1688
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 11 wartość $a wynosi 1689
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 12 wartość $a wynosi 1690
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 13 wartość $a wynosi 1691
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 14 wartość $a wynosi 1692
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 15 wartość $a wynosi 1693
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 16 wartość $a wynosi 1694
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 17 wartość $a wynosi 1695
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 18 wartość $a wynosi 1696
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 19 wartość $a wynosi 1697
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 20 wartość $a wynosi 1698
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 21 wartość $a wynosi 1699
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 22 wartość $a wynosi 1700
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 23 wartość $a wynosi 1701
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 24 wartość $a wynosi 1702
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 25 wartość $a wynosi 1703
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 26 wartość $a wynosi 1704
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 27 wartość $a wynosi 1705
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 28 wartość $a wynosi 1706
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 29 wartość $a wynosi 1707
Dla $i == 3, $j == 15, $k == 30 wartość $a wynosi 1708
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 1 wartość $a wynosi 1710
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 2 wartość $a wynosi 1711
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 3 wartość $a wynosi 1712
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 4 wartość $a wynosi 1713
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 5 wartość $a wynosi 1714
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 6 wartość $a wynosi 1715
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 7 wartość $a wynosi 1716
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 8 wartość $a wynosi 1717
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 9 wartość $a wynosi 1718
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 10 wartość $a wynosi 1719
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 11 wartość $a wynosi 1720
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 12 wartość $a wynosi 1721
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 13 wartość $a wynosi 1722
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 14 wartość $a wynosi 1723
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 15 wartość $a wynosi 1724
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 16 wartość $a wynosi 1725
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 17 wartość $a wynosi 1726
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 18 wartość $a wynosi 1727
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 19 wartość $a wynosi 1728
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 20 wartość $a wynosi 1729
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 21 wartość $a wynosi 1730
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 22 wartość $a wynosi 1731
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 23 wartość $a wynosi 1732
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 24 wartość $a wynosi 1733
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 25 wartość $a wynosi 1734
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 26 wartość $a wynosi 1735
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 27 wartość $a wynosi 1736
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 28 wartość $a wynosi 1737
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 29 wartość $a wynosi 1738
Dla $i == 3, $j == 16, $k == 30 wartość $a wynosi 1739
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 1 wartość $a wynosi 1741
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 2 wartość $a wynosi 1742
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 3 wartość $a wynosi 1743
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 4 wartość $a wynosi 1744
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 5 wartość $a wynosi 1745
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 6 wartość $a wynosi 1746
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 7 wartość $a wynosi 1747
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 8 wartość $a wynosi 1748
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 9 wartość $a wynosi 1749
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 10 wartość $a wynosi 1750
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 11 wartość $a wynosi 1751
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 12 wartość $a wynosi 1752
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 13 wartość $a wynosi 1753
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 14 wartość $a wynosi 1754
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 15 wartość $a wynosi 1755
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 16 wartość $a wynosi 1756
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 17 wartość $a wynosi 1757
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 18 wartość $a wynosi 1758
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 19 wartość $a wynosi 1759
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 20 wartość $a wynosi 1760
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 21 wartość $a wynosi 1761
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 22 wartość $a wynosi 1762
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 23 wartość $a wynosi 1763
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 24 wartość $a wynosi 1764
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 25 wartość $a wynosi 1765
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 26 wartość $a wynosi 1766
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 27 wartość $a wynosi 1767
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 28 wartość $a wynosi 1768
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 29 wartość $a wynosi 1769
Dla $i == 3, $j == 17, $k == 30 wartość $a wynosi 1770
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 1 wartość $a wynosi 1772
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 2 wartość $a wynosi 1773
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 3 wartość $a wynosi 1774
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 4 wartość $a wynosi 1775
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 5 wartość $a wynosi 1776
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 6 wartość $a wynosi 1777
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 7 wartość $a wynosi 1778
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 8 wartość $a wynosi 1779
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 9 wartość $a wynosi 1780
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 10 wartość $a wynosi 1781
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 11 wartość $a wynosi 1782
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 12 wartość $a wynosi 1783
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 13 wartość $a wynosi 1784
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 14 wartość $a wynosi 1785
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 15 wartość $a wynosi 1786
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 16 wartość $a wynosi 1787
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 17 wartość $a wynosi 1788
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 18 wartość $a wynosi 1789
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 19 wartość $a wynosi 1790
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 20 wartość $a wynosi 1791
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 21 wartość $a wynosi 1792
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 22 wartość $a wynosi 1793
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 23 wartość $a wynosi 1794
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 24 wartość $a wynosi 1795
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 25 wartość $a wynosi 1796
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 26 wartość $a wynosi 1797
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 27 wartość $a wynosi 1798
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 28 wartość $a wynosi 1799
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 29 wartość $a wynosi 1800
Dla $i == 3, $j == 18, $k == 30 wartość $a wynosi 1801
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 1 wartość $a wynosi 1803
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 2 wartość $a wynosi 1804
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 3 wartość $a wynosi 1805
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 4 wartość $a wynosi 1806
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 5 wartość $a wynosi 1807
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 6 wartość $a wynosi 1808
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 7 wartość $a wynosi 1809
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 8 wartość $a wynosi 1810
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 9 wartość $a wynosi 1811
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 10 wartość $a wynosi 1812
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 11 wartość $a wynosi 1813
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 12 wartość $a wynosi 1814
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 13 wartość $a wynosi 1815
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 14 wartość $a wynosi 1816
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 15 wartość $a wynosi 1817
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 16 wartość $a wynosi 1818
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 17 wartość $a wynosi 1819
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 18 wartość $a wynosi 1820
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 19 wartość $a wynosi 1821
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 20 wartość $a wynosi 1822
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 21 wartość $a wynosi 1823
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 22 wartość $a wynosi 1824
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 23 wartość $a wynosi 1825
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 24 wartość $a wynosi 1826
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 25 wartość $a wynosi 1827
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 26 wartość $a wynosi 1828
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 27 wartość $a wynosi 1829
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 28 wartość $a wynosi 1830
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 29 wartość $a wynosi 1831
Dla $i == 3, $j == 19, $k == 30 wartość $a wynosi 1832
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 1 wartość $a wynosi 1834
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 2 wartość $a wynosi 1835
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 3 wartość $a wynosi 1836
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 4 wartość $a wynosi 1837
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 5 wartość $a wynosi 1838
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 6 wartość $a wynosi 1839
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 7 wartość $a wynosi 1840
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 8 wartość $a wynosi 1841
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 9 wartość $a wynosi 1842
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 10 wartość $a wynosi 1843
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 11 wartość $a wynosi 1844
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 12 wartość $a wynosi 1845
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 13 wartość $a wynosi 1846
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 14 wartość $a wynosi 1847
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 15 wartość $a wynosi 1848
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 16 wartość $a wynosi 1849
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 17 wartość $a wynosi 1850
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 18 wartość $a wynosi 1851
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 19 wartość $a wynosi 1852
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 20 wartość $a wynosi 1853
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 21 wartość $a wynosi 1854
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 22 wartość $a wynosi 1855
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 23 wartość $a wynosi 1856
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 24 wartość $a wynosi 1857
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 25 wartość $a wynosi 1858
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 26 wartość $a wynosi 1859
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 27 wartość $a wynosi 1860
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 28 wartość $a wynosi 1861
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 29 wartość $a wynosi 1862
Dla $i == 3, $j == 20, $k == 30 wartość $a wynosi 1863
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 1 wartość $a wynosi 1866
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 2 wartość $a wynosi 1867
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 3 wartość $a wynosi 1868
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 4 wartość $a wynosi 1869
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 5 wartość $a wynosi 1870
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 6 wartość $a wynosi 1871
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 7 wartość $a wynosi 1872
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 8 wartość $a wynosi 1873
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 9 wartość $a wynosi 1874
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 10 wartość $a wynosi 1875
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 11 wartość $a wynosi 1876
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 12 wartość $a wynosi 1877
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 13 wartość $a wynosi 1878
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 14 wartość $a wynosi 1879
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 15 wartość $a wynosi 1880
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 16 wartość $a wynosi 1881
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 17 wartość $a wynosi 1882
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 18 wartość $a wynosi 1883
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 19 wartość $a wynosi 1884
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 20 wartość $a wynosi 1885
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 21 wartość $a wynosi 1886
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 22 wartość $a wynosi 1887
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 23 wartość $a wynosi 1888
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 24 wartość $a wynosi 1889
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 25 wartość $a wynosi 1890
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 26 wartość $a wynosi 1891
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 27 wartość $a wynosi 1892
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 28 wartość $a wynosi 1893
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 29 wartość $a wynosi 1894
Dla $i == 4, $j == 1, $k == 30 wartość $a wynosi 1895
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 1 wartość $a wynosi 1897
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 2 wartość $a wynosi 1898
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 3 wartość $a wynosi 1899
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 4 wartość $a wynosi 1900
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 5 wartość $a wynosi 1901
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 6 wartość $a wynosi 1902
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 7 wartość $a wynosi 1903
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 8 wartość $a wynosi 1904
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 9 wartość $a wynosi 1905
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 10 wartość $a wynosi 1906
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 11 wartość $a wynosi 1907
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 12 wartość $a wynosi 1908
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 13 wartość $a wynosi 1909
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 14 wartość $a wynosi 1910
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 15 wartość $a wynosi 1911
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 16 wartość $a wynosi 1912
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 17 wartość $a wynosi 1913
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 18 wartość $a wynosi 1914
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 19 wartość $a wynosi 1915
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 20 wartość $a wynosi 1916
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 21 wartość $a wynosi 1917
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 22 wartość $a wynosi 1918
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 23 wartość $a wynosi 1919
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 24 wartość $a wynosi 1920
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 25 wartość $a wynosi 1921
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 26 wartość $a wynosi 1922
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 27 wartość $a wynosi 1923
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 28 wartość $a wynosi 1924
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 29 wartość $a wynosi 1925
Dla $i == 4, $j == 2, $k == 30 wartość $a wynosi 1926
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 1 wartość $a wynosi 1928
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 2 wartość $a wynosi 1929
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 3 wartość $a wynosi 1930
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 4 wartość $a wynosi 1931
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 5 wartość $a wynosi 1932
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 6 wartość $a wynosi 1933
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 7 wartość $a wynosi 1934
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 8 wartość $a wynosi 1935
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 9 wartość $a wynosi 1936
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 10 wartość $a wynosi 1937
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 11 wartość $a wynosi 1938
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 12 wartość $a wynosi 1939
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 13 wartość $a wynosi 1940
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 14 wartość $a wynosi 1941
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 15 wartość $a wynosi 1942
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 16 wartość $a wynosi 1943
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 17 wartość $a wynosi 1944
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 18 wartość $a wynosi 1945
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 19 wartość $a wynosi 1946
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 20 wartość $a wynosi 1947
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 21 wartość $a wynosi 1948
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 22 wartość $a wynosi 1949
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 23 wartość $a wynosi 1950
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 24 wartość $a wynosi 1951
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 25 wartość $a wynosi 1952
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 26 wartość $a wynosi 1953
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 27 wartość $a wynosi 1954
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 28 wartość $a wynosi 1955
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 29 wartość $a wynosi 1956
Dla $i == 4, $j == 3, $k == 30 wartość $a wynosi 1957
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 1 wartość $a wynosi 1959
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 2 wartość $a wynosi 1960
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 3 wartość $a wynosi 1961
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 4 wartość $a wynosi 1962
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 5 wartość $a wynosi 1963
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 6 wartość $a wynosi 1964
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 7 wartość $a wynosi 1965
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 8 wartość $a wynosi 1966
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 9 wartość $a wynosi 1967
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 10 wartość $a wynosi 1968
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 11 wartość $a wynosi 1969
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 12 wartość $a wynosi 1970
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 13 wartość $a wynosi 1971
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 14 wartość $a wynosi 1972
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 15 wartość $a wynosi 1973
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 16 wartość $a wynosi 1974
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 17 wartość $a wynosi 1975
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 18 wartość $a wynosi 1976
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 19 wartość $a wynosi 1977
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 20 wartość $a wynosi 1978
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 21 wartość $a wynosi 1979
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 22 wartość $a wynosi 1980
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 23 wartość $a wynosi 1981
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 24 wartość $a wynosi 1982
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 25 wartość $a wynosi 1983
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 26 wartość $a wynosi 1984
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 27 wartość $a wynosi 1985
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 28 wartość $a wynosi 1986
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 29 wartość $a wynosi 1987
Dla $i == 4, $j == 4, $k == 30 wartość $a wynosi 1988
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 1 wartość $a wynosi 1990
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 2 wartość $a wynosi 1991
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 3 wartość $a wynosi 1992
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 4 wartość $a wynosi 1993
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 5 wartość $a wynosi 1994
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 6 wartość $a wynosi 1995
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 7 wartość $a wynosi 1996
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 8 wartość $a wynosi 1997
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 9 wartość $a wynosi 1998
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 10 wartość $a wynosi 1999
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 11 wartość $a wynosi 2000
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 12 wartość $a wynosi 2001
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 13 wartość $a wynosi 2002
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 14 wartość $a wynosi 2003
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 15 wartość $a wynosi 2004
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 16 wartość $a wynosi 2005
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 17 wartość $a wynosi 2006
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 18 wartość $a wynosi 2007
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 19 wartość $a wynosi 2008
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 20 wartość $a wynosi 2009
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 21 wartość $a wynosi 2010
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 22 wartość $a wynosi 2011
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 23 wartość $a wynosi 2012
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 24 wartość $a wynosi 2013
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 25 wartość $a wynosi 2014
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 26 wartość $a wynosi 2015
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 27 wartość $a wynosi 2016
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 28 wartość $a wynosi 2017
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 29 wartość $a wynosi 2018
Dla $i == 4, $j == 5, $k == 30 wartość $a wynosi 2019
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 1 wartość $a wynosi 2021
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 2 wartość $a wynosi 2022
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 3 wartość $a wynosi 2023
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 4 wartość $a wynosi 2024
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 5 wartość $a wynosi 2025
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 6 wartość $a wynosi 2026
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 7 wartość $a wynosi 2027
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 8 wartość $a wynosi 2028
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 9 wartość $a wynosi 2029
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 10 wartość $a wynosi 2030
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 11 wartość $a wynosi 2031
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 12 wartość $a wynosi 2032
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 13 wartość $a wynosi 2033
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 14 wartość $a wynosi 2034
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 15 wartość $a wynosi 2035
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 16 wartość $a wynosi 2036
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 17 wartość $a wynosi 2037
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 18 wartość $a wynosi 2038
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 19 wartość $a wynosi 2039
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 20 wartość $a wynosi 2040
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 21 wartość $a wynosi 2041
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 22 wartość $a wynosi 2042
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 23 wartość $a wynosi 2043
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 24 wartość $a wynosi 2044
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 25 wartość $a wynosi 2045
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 26 wartość $a wynosi 2046
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 27 wartość $a wynosi 2047
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 28 wartość $a wynosi 2048
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 29 wartość $a wynosi 2049
Dla $i == 4, $j == 6, $k == 30 wartość $a wynosi 2050
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 1 wartość $a wynosi 2052
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 2 wartość $a wynosi 2053
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 3 wartość $a wynosi 2054
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 4 wartość $a wynosi 2055
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 5 wartość $a wynosi 2056
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 6 wartość $a wynosi 2057
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 7 wartość $a wynosi 2058
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 8 wartość $a wynosi 2059
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 9 wartość $a wynosi 2060
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 10 wartość $a wynosi 2061
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 11 wartość $a wynosi 2062
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 12 wartość $a wynosi 2063
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 13 wartość $a wynosi 2064
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 14 wartość $a wynosi 2065
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 15 wartość $a wynosi 2066
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 16 wartość $a wynosi 2067
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 17 wartość $a wynosi 2068
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 18 wartość $a wynosi 2069
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 19 wartość $a wynosi 2070
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 20 wartość $a wynosi 2071
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 21 wartość $a wynosi 2072
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 22 wartość $a wynosi 2073
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 23 wartość $a wynosi 2074
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 24 wartość $a wynosi 2075
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 25 wartość $a wynosi 2076
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 26 wartość $a wynosi 2077
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 27 wartość $a wynosi 2078
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 28 wartość $a wynosi 2079
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 29 wartość $a wynosi 2080
Dla $i == 4, $j == 7, $k == 30 wartość $a wynosi 2081
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 1 wartość $a wynosi 2083
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 2 wartość $a wynosi 2084
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 3 wartość $a wynosi 2085
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 4 wartość $a wynosi 2086
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 5 wartość $a wynosi 2087
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 6 wartość $a wynosi 2088
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 7 wartość $a wynosi 2089
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 8 wartość $a wynosi 2090
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 9 wartość $a wynosi 2091
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 10 wartość $a wynosi 2092
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 11 wartość $a wynosi 2093
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 12 wartość $a wynosi 2094
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 13 wartość $a wynosi 2095
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 14 wartość $a wynosi 2096
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 15 wartość $a wynosi 2097
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 16 wartość $a wynosi 2098
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 17 wartość $a wynosi 2099
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 18 wartość $a wynosi 2100
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 19 wartość $a wynosi 2101
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 20 wartość $a wynosi 2102
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 21 wartość $a wynosi 2103
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 22 wartość $a wynosi 2104
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 23 wartość $a wynosi 2105
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 24 wartość $a wynosi 2106
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 25 wartość $a wynosi 2107
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 26 wartość $a wynosi 2108
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 27 wartość $a wynosi 2109
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 28 wartość $a wynosi 2110
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 29 wartość $a wynosi 2111
Dla $i == 4, $j == 8, $k == 30 wartość $a wynosi 2112
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 1 wartość $a wynosi 2114
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 2 wartość $a wynosi 2115
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 3 wartość $a wynosi 2116
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 4 wartość $a wynosi 2117
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 5 wartość $a wynosi 2118
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 6 wartość $a wynosi 2119
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 7 wartość $a wynosi 2120
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 8 wartość $a wynosi 2121
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 9 wartość $a wynosi 2122
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 10 wartość $a wynosi 2123
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 11 wartość $a wynosi 2124
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 12 wartość $a wynosi 2125
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 13 wartość $a wynosi 2126
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 14 wartość $a wynosi 2127
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 15 wartość $a wynosi 2128
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 16 wartość $a wynosi 2129
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 17 wartość $a wynosi 2130
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 18 wartość $a wynosi 2131
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 19 wartość $a wynosi 2132
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 20 wartość $a wynosi 2133
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 21 wartość $a wynosi 2134
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 22 wartość $a wynosi 2135
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 23 wartość $a wynosi 2136
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 24 wartość $a wynosi 2137
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 25 wartość $a wynosi 2138
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 26 wartość $a wynosi 2139
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 27 wartość $a wynosi 2140
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 28 wartość $a wynosi 2141
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 29 wartość $a wynosi 2142
Dla $i == 4, $j == 9, $k == 30 wartość $a wynosi 2143
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 1 wartość $a wynosi 2145
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 2 wartość $a wynosi 2146
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 3 wartość $a wynosi 2147
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 4 wartość $a wynosi 2148
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 5 wartość $a wynosi 2149
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 6 wartość $a wynosi 2150
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 7 wartość $a wynosi 2151
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 8 wartość $a wynosi 2152
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 9 wartość $a wynosi 2153
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 10 wartość $a wynosi 2154
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 11 wartość $a wynosi 2155
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 12 wartość $a wynosi 2156
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 13 wartość $a wynosi 2157
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 14 wartość $a wynosi 2158
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 15 wartość $a wynosi 2159
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 16 wartość $a wynosi 2160
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 17 wartość $a wynosi 2161
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 18 wartość $a wynosi 2162
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 19 wartość $a wynosi 2163
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 20 wartość $a wynosi 2164
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 21 wartość $a wynosi 2165
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 22 wartość $a wynosi 2166
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 23 wartość $a wynosi 2167
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 24 wartość $a wynosi 2168
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 25 wartość $a wynosi 2169
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 26 wartość $a wynosi 2170
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 27 wartość $a wynosi 2171
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 28 wartość $a wynosi 2172
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 29 wartość $a wynosi 2173
Dla $i == 4, $j == 10, $k == 30 wartość $a wynosi 2174
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 1 wartość $a wynosi 2176
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 2 wartość $a wynosi 2177
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 3 wartość $a wynosi 2178
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 4 wartość $a wynosi 2179
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 5 wartość $a wynosi 2180
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 6 wartość $a wynosi 2181
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 7 wartość $a wynosi 2182
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 8 wartość $a wynosi 2183
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 9 wartość $a wynosi 2184
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 10 wartość $a wynosi 2185
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 11 wartość $a wynosi 2186
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 12 wartość $a wynosi 2187
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 13 wartość $a wynosi 2188
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 14 wartość $a wynosi 2189
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 15 wartość $a wynosi 2190
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 16 wartość $a wynosi 2191
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 17 wartość $a wynosi 2192
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 18 wartość $a wynosi 2193
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 19 wartość $a wynosi 2194
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 20 wartość $a wynosi 2195
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 21 wartość $a wynosi 2196
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 22 wartość $a wynosi 2197
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 23 wartość $a wynosi 2198
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 24 wartość $a wynosi 2199
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 25 wartość $a wynosi 2200
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 26 wartość $a wynosi 2201
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 27 wartość $a wynosi 2202
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 28 wartość $a wynosi 2203
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 29 wartość $a wynosi 2204
Dla $i == 4, $j == 11, $k == 30 wartość $a wynosi 2205
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 1 wartość $a wynosi 2207
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 2 wartość $a wynosi 2208
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 3 wartość $a wynosi 2209
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 4 wartość $a wynosi 2210
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 5 wartość $a wynosi 2211
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 6 wartość $a wynosi 2212
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 7 wartość $a wynosi 2213
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 8 wartość $a wynosi 2214
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 9 wartość $a wynosi 2215
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 10 wartość $a wynosi 2216
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 11 wartość $a wynosi 2217
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 12 wartość $a wynosi 2218
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 13 wartość $a wynosi 2219
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 14 wartość $a wynosi 2220
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 15 wartość $a wynosi 2221
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 16 wartość $a wynosi 2222
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 17 wartość $a wynosi 2223
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 18 wartość $a wynosi 2224
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 19 wartość $a wynosi 2225
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 20 wartość $a wynosi 2226
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 21 wartość $a wynosi 2227
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 22 wartość $a wynosi 2228
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 23 wartość $a wynosi 2229
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 24 wartość $a wynosi 2230
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 25 wartość $a wynosi 2231
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 26 wartość $a wynosi 2232
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 27 wartość $a wynosi 2233
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 28 wartość $a wynosi 2234
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 29 wartość $a wynosi 2235
Dla $i == 4, $j == 12, $k == 30 wartość $a wynosi 2236
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 1 wartość $a wynosi 2238
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 2 wartość $a wynosi 2239
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 3 wartość $a wynosi 2240
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 4 wartość $a wynosi 2241
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 5 wartość $a wynosi 2242
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 6 wartość $a wynosi 2243
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 7 wartość $a wynosi 2244
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 8 wartość $a wynosi 2245
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 9 wartość $a wynosi 2246
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 10 wartość $a wynosi 2247
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 11 wartość $a wynosi 2248
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 12 wartość $a wynosi 2249
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 13 wartość $a wynosi 2250
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 14 wartość $a wynosi 2251
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 15 wartość $a wynosi 2252
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 16 wartość $a wynosi 2253
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 17 wartość $a wynosi 2254
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 18 wartość $a wynosi 2255
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 19 wartość $a wynosi 2256
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 20 wartość $a wynosi 2257
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 21 wartość $a wynosi 2258
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 22 wartość $a wynosi 2259
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 23 wartość $a wynosi 2260
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 24 wartość $a wynosi 2261
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 25 wartość $a wynosi 2262
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 26 wartość $a wynosi 2263
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 27 wartość $a wynosi 2264
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 28 wartość $a wynosi 2265
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 29 wartość $a wynosi 2266
Dla $i == 4, $j == 13, $k == 30 wartość $a wynosi 2267
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 1 wartość $a wynosi 2269
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 2 wartość $a wynosi 2270
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 3 wartość $a wynosi 2271
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 4 wartość $a wynosi 2272
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 5 wartość $a wynosi 2273
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 6 wartość $a wynosi 2274
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 7 wartość $a wynosi 2275
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 8 wartość $a wynosi 2276
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 9 wartość $a wynosi 2277
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 10 wartość $a wynosi 2278
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 11 wartość $a wynosi 2279
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 12 wartość $a wynosi 2280
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 13 wartość $a wynosi 2281
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 14 wartość $a wynosi 2282
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 15 wartość $a wynosi 2283
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 16 wartość $a wynosi 2284
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 17 wartość $a wynosi 2285
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 18 wartość $a wynosi 2286
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 19 wartość $a wynosi 2287
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 20 wartość $a wynosi 2288
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 21 wartość $a wynosi 2289
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 22 wartość $a wynosi 2290
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 23 wartość $a wynosi 2291
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 24 wartość $a wynosi 2292
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 25 wartość $a wynosi 2293
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 26 wartość $a wynosi 2294
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 27 wartość $a wynosi 2295
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 28 wartość $a wynosi 2296
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 29 wartość $a wynosi 2297
Dla $i == 4, $j == 14, $k == 30 wartość $a wynosi 2298
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 1 wartość $a wynosi 2300
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 2 wartość $a wynosi 2301
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 3 wartość $a wynosi 2302
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 4 wartość $a wynosi 2303
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 5 wartość $a wynosi 2304
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 6 wartość $a wynosi 2305
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 7 wartość $a wynosi 2306
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 8 wartość $a wynosi 2307
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 9 wartość $a wynosi 2308
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 10 wartość $a wynosi 2309
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 11 wartość $a wynosi 2310
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 12 wartość $a wynosi 2311
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 13 wartość $a wynosi 2312
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 14 wartość $a wynosi 2313
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 15 wartość $a wynosi 2314
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 16 wartość $a wynosi 2315
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 17 wartość $a wynosi 2316
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 18 wartość $a wynosi 2317
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 19 wartość $a wynosi 2318
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 20 wartość $a wynosi 2319
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 21 wartość $a wynosi 2320
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 22 wartość $a wynosi 2321
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 23 wartość $a wynosi 2322
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 24 wartość $a wynosi 2323
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 25 wartość $a wynosi 2324
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 26 wartość $a wynosi 2325
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 27 wartość $a wynosi 2326
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 28 wartość $a wynosi 2327
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 29 wartość $a wynosi 2328
Dla $i == 4, $j == 15, $k == 30 wartość $a wynosi 2329
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 1 wartość $a wynosi 2331
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 2 wartość $a wynosi 2332
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 3 wartość $a wynosi 2333
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 4 wartość $a wynosi 2334
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 5 wartość $a wynosi 2335
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 6 wartość $a wynosi 2336
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 7 wartość $a wynosi 2337
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 8 wartość $a wynosi 2338
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 9 wartość $a wynosi 2339
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 10 wartość $a wynosi 2340
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 11 wartość $a wynosi 2341
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 12 wartość $a wynosi 2342
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 13 wartość $a wynosi 2343
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 14 wartość $a wynosi 2344
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 15 wartość $a wynosi 2345
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 16 wartość $a wynosi 2346
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 17 wartość $a wynosi 2347
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 18 wartość $a wynosi 2348
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 19 wartość $a wynosi 2349
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 20 wartość $a wynosi 2350
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 21 wartość $a wynosi 2351
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 22 wartość $a wynosi 2352
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 23 wartość $a wynosi 2353
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 24 wartość $a wynosi 2354
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 25 wartość $a wynosi 2355
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 26 wartość $a wynosi 2356
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 27 wartość $a wynosi 2357
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 28 wartość $a wynosi 2358
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 29 wartość $a wynosi 2359
Dla $i == 4, $j == 16, $k == 30 wartość $a wynosi 2360
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 1 wartość $a wynosi 2362
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 2 wartość $a wynosi 2363
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 3 wartość $a wynosi 2364
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 4 wartość $a wynosi 2365
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 5 wartość $a wynosi 2366
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 6 wartość $a wynosi 2367
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 7 wartość $a wynosi 2368
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 8 wartość $a wynosi 2369
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 9 wartość $a wynosi 2370
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 10 wartość $a wynosi 2371
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 11 wartość $a wynosi 2372
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 12 wartość $a wynosi 2373
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 13 wartość $a wynosi 2374
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 14 wartość $a wynosi 2375
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 15 wartość $a wynosi 2376
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 16 wartość $a wynosi 2377
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 17 wartość $a wynosi 2378
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 18 wartość $a wynosi 2379
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 19 wartość $a wynosi 2380
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 20 wartość $a wynosi 2381
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 21 wartość $a wynosi 2382
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 22 wartość $a wynosi 2383
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 23 wartość $a wynosi 2384
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 24 wartość $a wynosi 2385
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 25 wartość $a wynosi 2386
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 26 wartość $a wynosi 2387
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 27 wartość $a wynosi 2388
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 28 wartość $a wynosi 2389
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 29 wartość $a wynosi 2390
Dla $i == 4, $j == 17, $k == 30 wartość $a wynosi 2391
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 1 wartość $a wynosi 2393
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 2 wartość $a wynosi 2394
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 3 wartość $a wynosi 2395
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 4 wartość $a wynosi 2396
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 5 wartość $a wynosi 2397
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 6 wartość $a wynosi 2398
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 7 wartość $a wynosi 2399
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 8 wartość $a wynosi 2400
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 9 wartość $a wynosi 2401
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 10 wartość $a wynosi 2402
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 11 wartość $a wynosi 2403
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 12 wartość $a wynosi 2404
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 13 wartość $a wynosi 2405
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 14 wartość $a wynosi 2406
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 15 wartość $a wynosi 2407
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 16 wartość $a wynosi 2408
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 17 wartość $a wynosi 2409
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 18 wartość $a wynosi 2410
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 19 wartość $a wynosi 2411
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 20 wartość $a wynosi 2412
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 21 wartość $a wynosi 2413
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 22 wartość $a wynosi 2414
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 23 wartość $a wynosi 2415
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 24 wartość $a wynosi 2416
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 25 wartość $a wynosi 2417
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 26 wartość $a wynosi 2418
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 27 wartość $a wynosi 2419
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 28 wartość $a wynosi 2420
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 29 wartość $a wynosi 2421
Dla $i == 4, $j == 18, $k == 30 wartość $a wynosi 2422
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 1 wartość $a wynosi 2424
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 2 wartość $a wynosi 2425
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 3 wartość $a wynosi 2426
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 4 wartość $a wynosi 2427
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 5 wartość $a wynosi 2428
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 6 wartość $a wynosi 2429
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 7 wartość $a wynosi 2430
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 8 wartość $a wynosi 2431
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 9 wartość $a wynosi 2432
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 10 wartość $a wynosi 2433
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 11 wartość $a wynosi 2434
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 12 wartość $a wynosi 2435
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 13 wartość $a wynosi 2436
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 14 wartość $a wynosi 2437
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 15 wartość $a wynosi 2438
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 16 wartość $a wynosi 2439
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 17 wartość $a wynosi 2440
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 18 wartość $a wynosi 2441
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 19 wartość $a wynosi 2442
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 20 wartość $a wynosi 2443
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 21 wartość $a wynosi 2444
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 22 wartość $a wynosi 2445
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 23 wartość $a wynosi 2446
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 24 wartość $a wynosi 2447
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 25 wartość $a wynosi 2448
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 26 wartość $a wynosi 2449
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 27 wartość $a wynosi 2450
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 28 wartość $a wynosi 2451
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 29 wartość $a wynosi 2452
Dla $i == 4, $j == 19, $k == 30 wartość $a wynosi 2453
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 1 wartość $a wynosi 2455
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 2 wartość $a wynosi 2456
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 3 wartość $a wynosi 2457
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 4 wartość $a wynosi 2458
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 5 wartość $a wynosi 2459
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 6 wartość $a wynosi 2460
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 7 wartość $a wynosi 2461
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 8 wartość $a wynosi 2462
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 9 wartość $a wynosi 2463
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 10 wartość $a wynosi 2464
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 11 wartość $a wynosi 2465
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 12 wartość $a wynosi 2466
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 13 wartość $a wynosi 2467
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 14 wartość $a wynosi 2468
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 15 wartość $a wynosi 2469
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 16 wartość $a wynosi 2470
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 17 wartość $a wynosi 2471
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 18 wartość $a wynosi 2472
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 19 wartość $a wynosi 2473
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 20 wartość $a wynosi 2474
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 21 wartość $a wynosi 2475
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 22 wartość $a wynosi 2476
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 23 wartość $a wynosi 2477
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 24 wartość $a wynosi 2478
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 25 wartość $a wynosi 2479
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 26 wartość $a wynosi 2480
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 27 wartość $a wynosi 2481
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 28 wartość $a wynosi 2482
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 29 wartość $a wynosi 2483
Dla $i == 4, $j == 20, $k == 30 wartość $a wynosi 2484
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 1 wartość $a wynosi 2487
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 2 wartość $a wynosi 2488
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 3 wartość $a wynosi 2489
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 4 wartość $a wynosi 2490
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 5 wartość $a wynosi 2491
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 6 wartość $a wynosi 2492
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 7 wartość $a wynosi 2493
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 8 wartość $a wynosi 2494
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 9 wartość $a wynosi 2495
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 10 wartość $a wynosi 2496
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 11 wartość $a wynosi 2497
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 12 wartość $a wynosi 2498
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 13 wartość $a wynosi 2499
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 14 wartość $a wynosi 2500
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 15 wartość $a wynosi 2501
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 16 wartość $a wynosi 2502
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 17 wartość $a wynosi 2503
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 18 wartość $a wynosi 2504
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 19 wartość $a wynosi 2505
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 20 wartość $a wynosi 2506
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 21 wartość $a wynosi 2507
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 22 wartość $a wynosi 2508
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 23 wartość $a wynosi 2509
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 24 wartość $a wynosi 2510
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 25 wartość $a wynosi 2511
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 26 wartość $a wynosi 2512
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 27 wartość $a wynosi 2513
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 28 wartość $a wynosi 2514
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 29 wartość $a wynosi 2515
Dla $i == 5, $j == 1, $k == 30 wartość $a wynosi 2516
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 1 wartość $a wynosi 2518
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 2 wartość $a wynosi 2519
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 3 wartość $a wynosi 2520
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 4 wartość $a wynosi 2521
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 5 wartość $a wynosi 2522
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 6 wartość $a wynosi 2523
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 7 wartość $a wynosi 2524
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 8 wartość $a wynosi 2525
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 9 wartość $a wynosi 2526
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 10 wartość $a wynosi 2527
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 11 wartość $a wynosi 2528
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 12 wartość $a wynosi 2529
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 13 wartość $a wynosi 2530
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 14 wartość $a wynosi 2531
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 15 wartość $a wynosi 2532
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 16 wartość $a wynosi 2533
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 17 wartość $a wynosi 2534
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 18 wartość $a wynosi 2535
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 19 wartość $a wynosi 2536
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 20 wartość $a wynosi 2537
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 21 wartość $a wynosi 2538
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 22 wartość $a wynosi 2539
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 23 wartość $a wynosi 2540
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 24 wartość $a wynosi 2541
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 25 wartość $a wynosi 2542
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 26 wartość $a wynosi 2543
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 27 wartość $a wynosi 2544
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 28 wartość $a wynosi 2545
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 29 wartość $a wynosi 2546
Dla $i == 5, $j == 2, $k == 30 wartość $a wynosi 2547
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 1 wartość $a wynosi 2549
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 2 wartość $a wynosi 2550
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 3 wartość $a wynosi 2551
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 4 wartość $a wynosi 2552
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 5 wartość $a wynosi 2553
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 6 wartość $a wynosi 2554
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 7 wartość $a wynosi 2555
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 8 wartość $a wynosi 2556
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 9 wartość $a wynosi 2557
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 10 wartość $a wynosi 2558
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 11 wartość $a wynosi 2559
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 12 wartość $a wynosi 2560
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 13 wartość $a wynosi 2561
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 14 wartość $a wynosi 2562
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 15 wartość $a wynosi 2563
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 16 wartość $a wynosi 2564
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 17 wartość $a wynosi 2565
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 18 wartość $a wynosi 2566
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 19 wartość $a wynosi 2567
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 20 wartość $a wynosi 2568
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 21 wartość $a wynosi 2569
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 22 wartość $a wynosi 2570
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 23 wartość $a wynosi 2571
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 24 wartość $a wynosi 2572
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 25 wartość $a wynosi 2573
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 26 wartość $a wynosi 2574
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 27 wartość $a wynosi 2575
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 28 wartość $a wynosi 2576
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 29 wartość $a wynosi 2577
Dla $i == 5, $j == 3, $k == 30 wartość $a wynosi 2578
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 1 wartość $a wynosi 2580
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 2 wartość $a wynosi 2581
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 3 wartość $a wynosi 2582
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 4 wartość $a wynosi 2583
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 5 wartość $a wynosi 2584
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 6 wartość $a wynosi 2585
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 7 wartość $a wynosi 2586
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 8 wartość $a wynosi 2587
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 9 wartość $a wynosi 2588
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 10 wartość $a wynosi 2589
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 11 wartość $a wynosi 2590
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 12 wartość $a wynosi 2591
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 13 wartość $a wynosi 2592
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 14 wartość $a wynosi 2593
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 15 wartość $a wynosi 2594
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 16 wartość $a wynosi 2595
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 17 wartość $a wynosi 2596
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 18 wartość $a wynosi 2597
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 19 wartość $a wynosi 2598
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 20 wartość $a wynosi 2599
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 21 wartość $a wynosi 2600
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 22 wartość $a wynosi 2601
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 23 wartość $a wynosi 2602
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 24 wartość $a wynosi 2603
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 25 wartość $a wynosi 2604
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 26 wartość $a wynosi 2605
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 27 wartość $a wynosi 2606
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 28 wartość $a wynosi 2607
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 29 wartość $a wynosi 2608
Dla $i == 5, $j == 4, $k == 30 wartość $a wynosi 2609
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 1 wartość $a wynosi 2611
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 2 wartość $a wynosi 2612
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 3 wartość $a wynosi 2613
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 4 wartość $a wynosi 2614
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 5 wartość $a wynosi 2615
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 6 wartość $a wynosi 2616
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 7 wartość $a wynosi 2617
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 8 wartość $a wynosi 2618
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 9 wartość $a wynosi 2619
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 10 wartość $a wynosi 2620
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 11 wartość $a wynosi 2621
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 12 wartość $a wynosi 2622
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 13 wartość $a wynosi 2623
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 14 wartość $a wynosi 2624
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 15 wartość $a wynosi 2625
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 16 wartość $a wynosi 2626
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 17 wartość $a wynosi 2627
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 18 wartość $a wynosi 2628
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 19 wartość $a wynosi 2629
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 20 wartość $a wynosi 2630
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 21 wartość $a wynosi 2631
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 22 wartość $a wynosi 2632
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 23 wartość $a wynosi 2633
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 24 wartość $a wynosi 2634
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 25 wartość $a wynosi 2635
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 26 wartość $a wynosi 2636
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 27 wartość $a wynosi 2637
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 28 wartość $a wynosi 2638
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 29 wartość $a wynosi 2639
Dla $i == 5, $j == 5, $k == 30 wartość $a wynosi 2640
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 1 wartość $a wynosi 2642
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 2 wartość $a wynosi 2643
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 3 wartość $a wynosi 2644
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 4 wartość $a wynosi 2645
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 5 wartość $a wynosi 2646
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 6 wartość $a wynosi 2647
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 7 wartość $a wynosi 2648
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 8 wartość $a wynosi 2649
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 9 wartość $a wynosi 2650
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 10 wartość $a wynosi 2651
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 11 wartość $a wynosi 2652
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 12 wartość $a wynosi 2653
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 13 wartość $a wynosi 2654
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 14 wartość $a wynosi 2655
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 15 wartość $a wynosi 2656
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 16 wartość $a wynosi 2657
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 17 wartość $a wynosi 2658
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 18 wartość $a wynosi 2659
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 19 wartość $a wynosi 2660
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 20 wartość $a wynosi 2661
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 21 wartość $a wynosi 2662
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 22 wartość $a wynosi 2663
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 23 wartość $a wynosi 2664
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 24 wartość $a wynosi 2665
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 25 wartość $a wynosi 2666
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 26 wartość $a wynosi 2667
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 27 wartość $a wynosi 2668
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 28 wartość $a wynosi 2669
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 29 wartość $a wynosi 2670
Dla $i == 5, $j == 6, $k == 30 wartość $a wynosi 2671
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 1 wartość $a wynosi 2673
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 2 wartość $a wynosi 2674
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 3 wartość $a wynosi 2675
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 4 wartość $a wynosi 2676
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 5 wartość $a wynosi 2677
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 6 wartość $a wynosi 2678
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 7 wartość $a wynosi 2679
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 8 wartość $a wynosi 2680
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 9 wartość $a wynosi 2681
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 10 wartość $a wynosi 2682
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 11 wartość $a wynosi 2683
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 12 wartość $a wynosi 2684
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 13 wartość $a wynosi 2685
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 14 wartość $a wynosi 2686
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 15 wartość $a wynosi 2687
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 16 wartość $a wynosi 2688
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 17 wartość $a wynosi 2689
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 18 wartość $a wynosi 2690
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 19 wartość $a wynosi 2691
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 20 wartość $a wynosi 2692
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 21 wartość $a wynosi 2693
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 22 wartość $a wynosi 2694
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 23 wartość $a wynosi 2695
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 24 wartość $a wynosi 2696
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 25 wartość $a wynosi 2697
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 26 wartość $a wynosi 2698
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 27 wartość $a wynosi 2699
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 28 wartość $a wynosi 2700
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 29 wartość $a wynosi 2701
Dla $i == 5, $j == 7, $k == 30 wartość $a wynosi 2702
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 1 wartość $a wynosi 2704
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 2 wartość $a wynosi 2705
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 3 wartość $a wynosi 2706
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 4 wartość $a wynosi 2707
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 5 wartość $a wynosi 2708
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 6 wartość $a wynosi 2709
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 7 wartość $a wynosi 2710
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 8 wartość $a wynosi 2711
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 9 wartość $a wynosi 2712
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 10 wartość $a wynosi 2713
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 11 wartość $a wynosi 2714
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 12 wartość $a wynosi 2715
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 13 wartość $a wynosi 2716
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 14 wartość $a wynosi 2717
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 15 wartość $a wynosi 2718
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 16 wartość $a wynosi 2719
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 17 wartość $a wynosi 2720
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 18 wartość $a wynosi 2721
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 19 wartość $a wynosi 2722
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 20 wartość $a wynosi 2723
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 21 wartość $a wynosi 2724
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 22 wartość $a wynosi 2725
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 23 wartość $a wynosi 2726
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 24 wartość $a wynosi 2727
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 25 wartość $a wynosi 2728
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 26 wartość $a wynosi 2729
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 27 wartość $a wynosi 2730
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 28 wartość $a wynosi 2731
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 29 wartość $a wynosi 2732
Dla $i == 5, $j == 8, $k == 30 wartość $a wynosi 2733
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 1 wartość $a wynosi 2735
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 2 wartość $a wynosi 2736
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 3 wartość $a wynosi 2737
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 4 wartość $a wynosi 2738
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 5 wartość $a wynosi 2739
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 6 wartość $a wynosi 2740
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 7 wartość $a wynosi 2741
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 8 wartość $a wynosi 2742
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 9 wartość $a wynosi 2743
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 10 wartość $a wynosi 2744
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 11 wartość $a wynosi 2745
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 12 wartość $a wynosi 2746
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 13 wartość $a wynosi 2747
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 14 wartość $a wynosi 2748
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 15 wartość $a wynosi 2749
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 16 wartość $a wynosi 2750
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 17 wartość $a wynosi 2751
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 18 wartość $a wynosi 2752
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 19 wartość $a wynosi 2753
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 20 wartość $a wynosi 2754
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 21 wartość $a wynosi 2755
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 22 wartość $a wynosi 2756
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 23 wartość $a wynosi 2757
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 24 wartość $a wynosi 2758
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 25 wartość $a wynosi 2759
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 26 wartość $a wynosi 2760
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 27 wartość $a wynosi 2761
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 28 wartość $a wynosi 2762
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 29 wartość $a wynosi 2763
Dla $i == 5, $j == 9, $k == 30 wartość $a wynosi 2764
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 1 wartość $a wynosi 2766
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 2 wartość $a wynosi 2767
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 3 wartość $a wynosi 2768
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 4 wartość $a wynosi 2769
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 5 wartość $a wynosi 2770
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 6 wartość $a wynosi 2771
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 7 wartość $a wynosi 2772
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 8 wartość $a wynosi 2773
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 9 wartość $a wynosi 2774
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 10 wartość $a wynosi 2775
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 11 wartość $a wynosi 2776
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 12 wartość $a wynosi 2777
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 13 wartość $a wynosi 2778
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 14 wartość $a wynosi 2779
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 15 wartość $a wynosi 2780
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 16 wartość $a wynosi 2781
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 17 wartość $a wynosi 2782
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 18 wartość $a wynosi 2783
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 19 wartość $a wynosi 2784
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 20 wartość $a wynosi 2785
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 21 wartość $a wynosi 2786
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 22 wartość $a wynosi 2787
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 23 wartość $a wynosi 2788
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 24 wartość $a wynosi 2789
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 25 wartość $a wynosi 2790
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 26 wartość $a wynosi 2791
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 27 wartość $a wynosi 2792
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 28 wartość $a wynosi 2793
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 29 wartość $a wynosi 2794
Dla $i == 5, $j == 10, $k == 30 wartość $a wynosi 2795
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 1 wartość $a wynosi 2797
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 2 wartość $a wynosi 2798
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 3 wartość $a wynosi 2799
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 4 wartość $a wynosi 2800
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 5 wartość $a wynosi 2801
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 6 wartość $a wynosi 2802
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 7 wartość $a wynosi 2803
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 8 wartość $a wynosi 2804
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 9 wartość $a wynosi 2805
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 10 wartość $a wynosi 2806
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 11 wartość $a wynosi 2807
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 12 wartość $a wynosi 2808
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 13 wartość $a wynosi 2809
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 14 wartość $a wynosi 2810
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 15 wartość $a wynosi 2811
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 16 wartość $a wynosi 2812
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 17 wartość $a wynosi 2813
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 18 wartość $a wynosi 2814
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 19 wartość $a wynosi 2815
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 20 wartość $a wynosi 2816
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 21 wartość $a wynosi 2817
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 22 wartość $a wynosi 2818
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 23 wartość $a wynosi 2819
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 24 wartość $a wynosi 2820
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 25 wartość $a wynosi 2821
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 26 wartość $a wynosi 2822
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 27 wartość $a wynosi 2823
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 28 wartość $a wynosi 2824
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 29 wartość $a wynosi 2825
Dla $i == 5, $j == 11, $k == 30 wartość $a wynosi 2826
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 1 wartość $a wynosi 2828
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 2 wartość $a wynosi 2829
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 3 wartość $a wynosi 2830
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 4 wartość $a wynosi 2831
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 5 wartość $a wynosi 2832
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 6 wartość $a wynosi 2833
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 7 wartość $a wynosi 2834
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 8 wartość $a wynosi 2835
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 9 wartość $a wynosi 2836
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 10 wartość $a wynosi 2837
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 11 wartość $a wynosi 2838
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 12 wartość $a wynosi 2839
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 13 wartość $a wynosi 2840
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 14 wartość $a wynosi 2841
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 15 wartość $a wynosi 2842
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 16 wartość $a wynosi 2843
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 17 wartość $a wynosi 2844
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 18 wartość $a wynosi 2845
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 19 wartość $a wynosi 2846
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 20 wartość $a wynosi 2847
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 21 wartość $a wynosi 2848
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 22 wartość $a wynosi 2849
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 23 wartość $a wynosi 2850
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 24 wartość $a wynosi 2851
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 25 wartość $a wynosi 2852
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 26 wartość $a wynosi 2853
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 27 wartość $a wynosi 2854
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 28 wartość $a wynosi 2855
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 29 wartość $a wynosi 2856
Dla $i == 5, $j == 12, $k == 30 wartość $a wynosi 2857
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 1 wartość $a wynosi 2859
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 2 wartość $a wynosi 2860
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 3 wartość $a wynosi 2861
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 4 wartość $a wynosi 2862
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 5 wartość $a wynosi 2863
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 6 wartość $a wynosi 2864
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 7 wartość $a wynosi 2865
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 8 wartość $a wynosi 2866
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 9 wartość $a wynosi 2867
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 10 wartość $a wynosi 2868
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 11 wartość $a wynosi 2869
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 12 wartość $a wynosi 2870
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 13 wartość $a wynosi 2871
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 14 wartość $a wynosi 2872
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 15 wartość $a wynosi 2873
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 16 wartość $a wynosi 2874
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 17 wartość $a wynosi 2875
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 18 wartość $a wynosi 2876
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 19 wartość $a wynosi 2877
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 20 wartość $a wynosi 2878
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 21 wartość $a wynosi 2879
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 22 wartość $a wynosi 2880
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 23 wartość $a wynosi 2881
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 24 wartość $a wynosi 2882
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 25 wartość $a wynosi 2883
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 26 wartość $a wynosi 2884
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 27 wartość $a wynosi 2885
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 28 wartość $a wynosi 2886
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 29 wartość $a wynosi 2887
Dla $i == 5, $j == 13, $k == 30 wartość $a wynosi 2888
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 1 wartość $a wynosi 2890
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 2 wartość $a wynosi 2891
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 3 wartość $a wynosi 2892
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 4 wartość $a wynosi 2893
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 5 wartość $a wynosi 2894
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 6 wartość $a wynosi 2895
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 7 wartość $a wynosi 2896
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 8 wartość $a wynosi 2897
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 9 wartość $a wynosi 2898
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 10 wartość $a wynosi 2899
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 11 wartość $a wynosi 2900
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 12 wartość $a wynosi 2901
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 13 wartość $a wynosi 2902
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 14 wartość $a wynosi 2903
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 15 wartość $a wynosi 2904
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 16 wartość $a wynosi 2905
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 17 wartość $a wynosi 2906
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 18 wartość $a wynosi 2907
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 19 wartość $a wynosi 2908
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 20 wartość $a wynosi 2909
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 21 wartość $a wynosi 2910
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 22 wartość $a wynosi 2911
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 23 wartość $a wynosi 2912
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 24 wartość $a wynosi 2913
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 25 wartość $a wynosi 2914
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 26 wartość $a wynosi 2915
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 27 wartość $a wynosi 2916
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 28 wartość $a wynosi 2917
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 29 wartość $a wynosi 2918
Dla $i == 5, $j == 14, $k == 30 wartość $a wynosi 2919
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 1 wartość $a wynosi 2921
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 2 wartość $a wynosi 2922
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 3 wartość $a wynosi 2923
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 4 wartość $a wynosi 2924
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 5 wartość $a wynosi 2925
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 6 wartość $a wynosi 2926
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 7 wartość $a wynosi 2927
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 8 wartość $a wynosi 2928
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 9 wartość $a wynosi 2929
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 10 wartość $a wynosi 2930
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 11 wartość $a wynosi 2931
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 12 wartość $a wynosi 2932
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 13 wartość $a wynosi 2933
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 14 wartość $a wynosi 2934
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 15 wartość $a wynosi 2935
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 16 wartość $a wynosi 2936
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 17 wartość $a wynosi 2937
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 18 wartość $a wynosi 2938
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 19 wartość $a wynosi 2939
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 20 wartość $a wynosi 2940
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 21 wartość $a wynosi 2941
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 22 wartość $a wynosi 2942
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 23 wartość $a wynosi 2943
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 24 wartość $a wynosi 2944
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 25 wartość $a wynosi 2945
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 26 wartość $a wynosi 2946
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 27 wartość $a wynosi 2947
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 28 wartość $a wynosi 2948
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 29 wartość $a wynosi 2949
Dla $i == 5, $j == 15, $k == 30 wartość $a wynosi 2950
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 1 wartość $a wynosi 2952
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 2 wartość $a wynosi 2953
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 3 wartość $a wynosi 2954
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 4 wartość $a wynosi 2955
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 5 wartość $a wynosi 2956
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 6 wartość $a wynosi 2957
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 7 wartość $a wynosi 2958
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 8 wartość $a wynosi 2959
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 9 wartość $a wynosi 2960
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 10 wartość $a wynosi 2961
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 11 wartość $a wynosi 2962
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 12 wartość $a wynosi 2963
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 13 wartość $a wynosi 2964
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 14 wartość $a wynosi 2965
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 15 wartość $a wynosi 2966
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 16 wartość $a wynosi 2967
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 17 wartość $a wynosi 2968
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 18 wartość $a wynosi 2969
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 19 wartość $a wynosi 2970
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 20 wartość $a wynosi 2971
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 21 wartość $a wynosi 2972
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 22 wartość $a wynosi 2973
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 23 wartość $a wynosi 2974
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 24 wartość $a wynosi 2975
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 25 wartość $a wynosi 2976
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 26 wartość $a wynosi 2977
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 27 wartość $a wynosi 2978
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 28 wartość $a wynosi 2979
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 29 wartość $a wynosi 2980
Dla $i == 5, $j == 16, $k == 30 wartość $a wynosi 2981
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 1 wartość $a wynosi 2983
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 2 wartość $a wynosi 2984
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 3 wartość $a wynosi 2985
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 4 wartość $a wynosi 2986
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 5 wartość $a wynosi 2987
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 6 wartość $a wynosi 2988
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 7 wartość $a wynosi 2989
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 8 wartość $a wynosi 2990
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 9 wartość $a wynosi 2991
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 10 wartość $a wynosi 2992
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 11 wartość $a wynosi 2993
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 12 wartość $a wynosi 2994
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 13 wartość $a wynosi 2995
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 14 wartość $a wynosi 2996
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 15 wartość $a wynosi 2997
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 16 wartość $a wynosi 2998
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 17 wartość $a wynosi 2999
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 18 wartość $a wynosi 3000
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 19 wartość $a wynosi 3001
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 20 wartość $a wynosi 3002
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 21 wartość $a wynosi 3003
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 22 wartość $a wynosi 3004
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 23 wartość $a wynosi 3005
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 24 wartość $a wynosi 3006
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 25 wartość $a wynosi 3007
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 26 wartość $a wynosi 3008
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 27 wartość $a wynosi 3009
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 28 wartość $a wynosi 3010
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 29 wartość $a wynosi 3011
Dla $i == 5, $j == 17, $k == 30 wartość $a wynosi 3012
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 1 wartość $a wynosi 3014
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 2 wartość $a wynosi 3015
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 3 wartość $a wynosi 3016
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 4 wartość $a wynosi 3017
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 5 wartość $a wynosi 3018
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 6 wartość $a wynosi 3019
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 7 wartość $a wynosi 3020
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 8 wartość $a wynosi 3021
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 9 wartość $a wynosi 3022
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 10 wartość $a wynosi 3023
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 11 wartość $a wynosi 3024
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 12 wartość $a wynosi 3025
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 13 wartość $a wynosi 3026
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 14 wartość $a wynosi 3027
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 15 wartość $a wynosi 3028
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 16 wartość $a wynosi 3029
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 17 wartość $a wynosi 3030
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 18 wartość $a wynosi 3031
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 19 wartość $a wynosi 3032
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 20 wartość $a wynosi 3033
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 21 wartość $a wynosi 3034
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 22 wartość $a wynosi 3035
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 23 wartość $a wynosi 3036
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 24 wartość $a wynosi 3037
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 25 wartość $a wynosi 3038
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 26 wartość $a wynosi 3039
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 27 wartość $a wynosi 3040
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 28 wartość $a wynosi 3041
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 29 wartość $a wynosi 3042
Dla $i == 5, $j == 18, $k == 30 wartość $a wynosi 3043
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 1 wartość $a wynosi 3045
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 2 wartość $a wynosi 3046
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 3 wartość $a wynosi 3047
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 4 wartość $a wynosi 3048
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 5 wartość $a wynosi 3049
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 6 wartość $a wynosi 3050
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 7 wartość $a wynosi 3051
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 8 wartość $a wynosi 3052
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 9 wartość $a wynosi 3053
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 10 wartość $a wynosi 3054
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 11 wartość $a wynosi 3055
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 12 wartość $a wynosi 3056
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 13 wartość $a wynosi 3057
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 14 wartość $a wynosi 3058
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 15 wartość $a wynosi 3059
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 16 wartość $a wynosi 3060
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 17 wartość $a wynosi 3061
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 18 wartość $a wynosi 3062
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 19 wartość $a wynosi 3063
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 20 wartość $a wynosi 3064
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 21 wartość $a wynosi 3065
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 22 wartość $a wynosi 3066
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 23 wartość $a wynosi 3067
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 24 wartość $a wynosi 3068
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 25 wartość $a wynosi 3069
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 26 wartość $a wynosi 3070
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 27 wartość $a wynosi 3071
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 28 wartość $a wynosi 3072
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 29 wartość $a wynosi 3073
Dla $i == 5, $j == 19, $k == 30 wartość $a wynosi 3074
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 1 wartość $a wynosi 3076
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 2 wartość $a wynosi 3077
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 3 wartość $a wynosi 3078
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 4 wartość $a wynosi 3079
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 5 wartość $a wynosi 3080
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 6 wartość $a wynosi 3081
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 7 wartość $a wynosi 3082
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 8 wartość $a wynosi 3083
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 9 wartość $a wynosi 3084
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 10 wartość $a wynosi 3085
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 11 wartość $a wynosi 3086
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 12 wartość $a wynosi 3087
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 13 wartość $a wynosi 3088
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 14 wartość $a wynosi 3089
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 15 wartość $a wynosi 3090
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 16 wartość $a wynosi 3091
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 17 wartość $a wynosi 3092
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 18 wartość $a wynosi 3093
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 19 wartość $a wynosi 3094
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 20 wartość $a wynosi 3095
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 21 wartość $a wynosi 3096
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 22 wartość $a wynosi 3097
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 23 wartość $a wynosi 3098
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 24 wartość $a wynosi 3099
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 25 wartość $a wynosi 3100
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 26 wartość $a wynosi 3101
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 27 wartość $a wynosi 3102
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 28 wartość $a wynosi 3103
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 29 wartość $a wynosi 3104
Dla $i == 5, $j == 20, $k == 30 wartość $a wynosi 3105
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 1 wartość $a wynosi 3108
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 2 wartość $a wynosi 3109
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 3 wartość $a wynosi 3110
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 4 wartość $a wynosi 3111
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 5 wartość $a wynosi 3112
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 6 wartość $a wynosi 3113
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 7 wartość $a wynosi 3114
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 8 wartość $a wynosi 3115
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 9 wartość $a wynosi 3116
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 10 wartość $a wynosi 3117
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 11 wartość $a wynosi 3118
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 12 wartość $a wynosi 3119
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 13 wartość $a wynosi 3120
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 14 wartość $a wynosi 3121
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 15 wartość $a wynosi 3122
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 16 wartość $a wynosi 3123
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 17 wartość $a wynosi 3124
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 18 wartość $a wynosi 3125
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 19 wartość $a wynosi 3126
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 20 wartość $a wynosi 3127
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 21 wartość $a wynosi 3128
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 22 wartość $a wynosi 3129
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 23 wartość $a wynosi 3130
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 24 wartość $a wynosi 3131
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 25 wartość $a wynosi 3132
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 26 wartość $a wynosi 3133
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 27 wartość $a wynosi 3134
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 28 wartość $a wynosi 3135
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 29 wartość $a wynosi 3136
Dla $i == 6, $j == 1, $k == 30 wartość $a wynosi 3137
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 1 wartość $a wynosi 3139
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 2 wartość $a wynosi 3140
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 3 wartość $a wynosi 3141
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 4 wartość $a wynosi 3142
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 5 wartość $a wynosi 3143
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 6 wartość $a wynosi 3144
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 7 wartość $a wynosi 3145
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 8 wartość $a wynosi 3146
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 9 wartość $a wynosi 3147
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 10 wartość $a wynosi 3148
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 11 wartość $a wynosi 3149
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 12 wartość $a wynosi 3150
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 13 wartość $a wynosi 3151
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 14 wartość $a wynosi 3152
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 15 wartość $a wynosi 3153
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 16 wartość $a wynosi 3154
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 17 wartość $a wynosi 3155
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 18 wartość $a wynosi 3156
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 19 wartość $a wynosi 3157
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 20 wartość $a wynosi 3158
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 21 wartość $a wynosi 3159
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 22 wartość $a wynosi 3160
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 23 wartość $a wynosi 3161
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 24 wartość $a wynosi 3162
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 25 wartość $a wynosi 3163
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 26 wartość $a wynosi 3164
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 27 wartość $a wynosi 3165
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 28 wartość $a wynosi 3166
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 29 wartość $a wynosi 3167
Dla $i == 6, $j == 2, $k == 30 wartość $a wynosi 3168
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 1 wartość $a wynosi 3170
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 2 wartość $a wynosi 3171
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 3 wartość $a wynosi 3172
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 4 wartość $a wynosi 3173
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 5 wartość $a wynosi 3174
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 6 wartość $a wynosi 3175
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 7 wartość $a wynosi 3176
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 8 wartość $a wynosi 3177
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 9 wartość $a wynosi 3178
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 10 wartość $a wynosi 3179
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 11 wartość $a wynosi 3180
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 12 wartość $a wynosi 3181
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 13 wartość $a wynosi 3182
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 14 wartość $a wynosi 3183
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 15 wartość $a wynosi 3184
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 16 wartość $a wynosi 3185
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 17 wartość $a wynosi 3186
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 18 wartość $a wynosi 3187
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 19 wartość $a wynosi 3188
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 20 wartość $a wynosi 3189
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 21 wartość $a wynosi 3190
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 22 wartość $a wynosi 3191
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 23 wartość $a wynosi 3192
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 24 wartość $a wynosi 3193
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 25 wartość $a wynosi 3194
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 26 wartość $a wynosi 3195
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 27 wartość $a wynosi 3196
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 28 wartość $a wynosi 3197
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 29 wartość $a wynosi 3198
Dla $i == 6, $j == 3, $k == 30 wartość $a wynosi 3199
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 1 wartość $a wynosi 3201
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 2 wartość $a wynosi 3202
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 3 wartość $a wynosi 3203
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 4 wartość $a wynosi 3204
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 5 wartość $a wynosi 3205
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 6 wartość $a wynosi 3206
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 7 wartość $a wynosi 3207
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 8 wartość $a wynosi 3208
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 9 wartość $a wynosi 3209
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 10 wartość $a wynosi 3210
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 11 wartość $a wynosi 3211
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 12 wartość $a wynosi 3212
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 13 wartość $a wynosi 3213
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 14 wartość $a wynosi 3214
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 15 wartość $a wynosi 3215
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 16 wartość $a wynosi 3216
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 17 wartość $a wynosi 3217
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 18 wartość $a wynosi 3218
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 19 wartość $a wynosi 3219
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 20 wartość $a wynosi 3220
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 21 wartość $a wynosi 3221
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 22 wartość $a wynosi 3222
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 23 wartość $a wynosi 3223
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 24 wartość $a wynosi 3224
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 25 wartość $a wynosi 3225
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 26 wartość $a wynosi 3226
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 27 wartość $a wynosi 3227
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 28 wartość $a wynosi 3228
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 29 wartość $a wynosi 3229
Dla $i == 6, $j == 4, $k == 30 wartość $a wynosi 3230
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 1 wartość $a wynosi 3232
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 2 wartość $a wynosi 3233
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 3 wartość $a wynosi 3234
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 4 wartość $a wynosi 3235
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 5 wartość $a wynosi 3236
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 6 wartość $a wynosi 3237
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 7 wartość $a wynosi 3238
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 8 wartość $a wynosi 3239
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 9 wartość $a wynosi 3240
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 10 wartość $a wynosi 3241
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 11 wartość $a wynosi 3242
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 12 wartość $a wynosi 3243
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 13 wartość $a wynosi 3244
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 14 wartość $a wynosi 3245
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 15 wartość $a wynosi 3246
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 16 wartość $a wynosi 3247
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 17 wartość $a wynosi 3248
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 18 wartość $a wynosi 3249
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 19 wartość $a wynosi 3250
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 20 wartość $a wynosi 3251
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 21 wartość $a wynosi 3252
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 22 wartość $a wynosi 3253
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 23 wartość $a wynosi 3254
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 24 wartość $a wynosi 3255
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 25 wartość $a wynosi 3256
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 26 wartość $a wynosi 3257
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 27 wartość $a wynosi 3258
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 28 wartość $a wynosi 3259
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 29 wartość $a wynosi 3260
Dla $i == 6, $j == 5, $k == 30 wartość $a wynosi 3261
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 1 wartość $a wynosi 3263
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 2 wartość $a wynosi 3264
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 3 wartość $a wynosi 3265
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 4 wartość $a wynosi 3266
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 5 wartość $a wynosi 3267
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 6 wartość $a wynosi 3268
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 7 wartość $a wynosi 3269
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 8 wartość $a wynosi 3270
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 9 wartość $a wynosi 3271
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 10 wartość $a wynosi 3272
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 11 wartość $a wynosi 3273
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 12 wartość $a wynosi 3274
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 13 wartość $a wynosi 3275
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 14 wartość $a wynosi 3276
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 15 wartość $a wynosi 3277
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 16 wartość $a wynosi 3278
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 17 wartość $a wynosi 3279
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 18 wartość $a wynosi 3280
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 19 wartość $a wynosi 3281
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 20 wartość $a wynosi 3282
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 21 wartość $a wynosi 3283
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 22 wartość $a wynosi 3284
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 23 wartość $a wynosi 3285
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 24 wartość $a wynosi 3286
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 25 wartość $a wynosi 3287
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 26 wartość $a wynosi 3288
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 27 wartość $a wynosi 3289
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 28 wartość $a wynosi 3290
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 29 wartość $a wynosi 3291
Dla $i == 6, $j == 6, $k == 30 wartość $a wynosi 3292
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 1 wartość $a wynosi 3294
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 2 wartość $a wynosi 3295
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 3 wartość $a wynosi 3296
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 4 wartość $a wynosi 3297
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 5 wartość $a wynosi 3298
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 6 wartość $a wynosi 3299
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 7 wartość $a wynosi 3300
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 8 wartość $a wynosi 3301
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 9 wartość $a wynosi 3302
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 10 wartość $a wynosi 3303
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 11 wartość $a wynosi 3304
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 12 wartość $a wynosi 3305
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 13 wartość $a wynosi 3306
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 14 wartość $a wynosi 3307
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 15 wartość $a wynosi 3308
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 16 wartość $a wynosi 3309
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 17 wartość $a wynosi 3310
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 18 wartość $a wynosi 3311
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 19 wartość $a wynosi 3312
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 20 wartość $a wynosi 3313
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 21 wartość $a wynosi 3314
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 22 wartość $a wynosi 3315
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 23 wartość $a wynosi 3316
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 24 wartość $a wynosi 3317
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 25 wartość $a wynosi 3318
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 26 wartość $a wynosi 3319
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 27 wartość $a wynosi 3320
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 28 wartość $a wynosi 3321
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 29 wartość $a wynosi 3322
Dla $i == 6, $j == 7, $k == 30 wartość $a wynosi 3323
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 1 wartość $a wynosi 3325
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 2 wartość $a wynosi 3326
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 3 wartość $a wynosi 3327
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 4 wartość $a wynosi 3328
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 5 wartość $a wynosi 3329
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 6 wartość $a wynosi 3330
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 7 wartość $a wynosi 3331
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 8 wartość $a wynosi 3332
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 9 wartość $a wynosi 3333
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 10 wartość $a wynosi 3334
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 11 wartość $a wynosi 3335
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 12 wartość $a wynosi 3336
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 13 wartość $a wynosi 3337
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 14 wartość $a wynosi 3338
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 15 wartość $a wynosi 3339
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 16 wartość $a wynosi 3340
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 17 wartość $a wynosi 3341
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 18 wartość $a wynosi 3342
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 19 wartość $a wynosi 3343
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 20 wartość $a wynosi 3344
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 21 wartość $a wynosi 3345
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 22 wartość $a wynosi 3346
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 23 wartość $a wynosi 3347
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 24 wartość $a wynosi 3348
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 25 wartość $a wynosi 3349
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 26 wartość $a wynosi 3350
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 27 wartość $a wynosi 3351
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 28 wartość $a wynosi 3352
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 29 wartość $a wynosi 3353
Dla $i == 6, $j == 8, $k == 30 wartość $a wynosi 3354
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 1 wartość $a wynosi 3356
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 2 wartość $a wynosi 3357
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 3 wartość $a wynosi 3358
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 4 wartość $a wynosi 3359
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 5 wartość $a wynosi 3360
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 6 wartość $a wynosi 3361
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 7 wartość $a wynosi 3362
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 8 wartość $a wynosi 3363
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 9 wartość $a wynosi 3364
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 10 wartość $a wynosi 3365
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 11 wartość $a wynosi 3366
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 12 wartość $a wynosi 3367
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 13 wartość $a wynosi 3368
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 14 wartość $a wynosi 3369
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 15 wartość $a wynosi 3370
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 16 wartość $a wynosi 3371
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 17 wartość $a wynosi 3372
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 18 wartość $a wynosi 3373
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 19 wartość $a wynosi 3374
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 20 wartość $a wynosi 3375
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 21 wartość $a wynosi 3376
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 22 wartość $a wynosi 3377
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 23 wartość $a wynosi 3378
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 24 wartość $a wynosi 3379
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 25 wartość $a wynosi 3380
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 26 wartość $a wynosi 3381
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 27 wartość $a wynosi 3382
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 28 wartość $a wynosi 3383
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 29 wartość $a wynosi 3384
Dla $i == 6, $j == 9, $k == 30 wartość $a wynosi 3385
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 1 wartość $a wynosi 3387
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 2 wartość $a wynosi 3388
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 3 wartość $a wynosi 3389
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 4 wartość $a wynosi 3390
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 5 wartość $a wynosi 3391
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 6 wartość $a wynosi 3392
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 7 wartość $a wynosi 3393
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 8 wartość $a wynosi 3394
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 9 wartość $a wynosi 3395
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 10 wartość $a wynosi 3396
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 11 wartość $a wynosi 3397
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 12 wartość $a wynosi 3398
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 13 wartość $a wynosi 3399
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 14 wartość $a wynosi 3400
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 15 wartość $a wynosi 3401
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 16 wartość $a wynosi 3402
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 17 wartość $a wynosi 3403
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 18 wartość $a wynosi 3404
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 19 wartość $a wynosi 3405
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 20 wartość $a wynosi 3406
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 21 wartość $a wynosi 3407
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 22 wartość $a wynosi 3408
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 23 wartość $a wynosi 3409
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 24 wartość $a wynosi 3410
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 25 wartość $a wynosi 3411
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 26 wartość $a wynosi 3412
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 27 wartość $a wynosi 3413
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 28 wartość $a wynosi 3414
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 29 wartość $a wynosi 3415
Dla $i == 6, $j == 10, $k == 30 wartość $a wynosi 3416
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 1 wartość $a wynosi 3418
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 2 wartość $a wynosi 3419
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 3 wartość $a wynosi 3420
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 4 wartość $a wynosi 3421
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 5 wartość $a wynosi 3422
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 6 wartość $a wynosi 3423
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 7 wartość $a wynosi 3424
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 8 wartość $a wynosi 3425
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 9 wartość $a wynosi 3426
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 10 wartość $a wynosi 3427
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 11 wartość $a wynosi 3428
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 12 wartość $a wynosi 3429
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 13 wartość $a wynosi 3430
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 14 wartość $a wynosi 3431
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 15 wartość $a wynosi 3432
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 16 wartość $a wynosi 3433
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 17 wartość $a wynosi 3434
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 18 wartość $a wynosi 3435
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 19 wartość $a wynosi 3436
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 20 wartość $a wynosi 3437
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 21 wartość $a wynosi 3438
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 22 wartość $a wynosi 3439
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 23 wartość $a wynosi 3440
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 24 wartość $a wynosi 3441
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 25 wartość $a wynosi 3442
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 26 wartość $a wynosi 3443
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 27 wartość $a wynosi 3444
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 28 wartość $a wynosi 3445
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 29 wartość $a wynosi 3446
Dla $i == 6, $j == 11, $k == 30 wartość $a wynosi 3447
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 1 wartość $a wynosi 3449
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 2 wartość $a wynosi 3450
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 3 wartość $a wynosi 3451
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 4 wartość $a wynosi 3452
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 5 wartość $a wynosi 3453
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 6 wartość $a wynosi 3454
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 7 wartość $a wynosi 3455
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 8 wartość $a wynosi 3456
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 9 wartość $a wynosi 3457
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 10 wartość $a wynosi 3458
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 11 wartość $a wynosi 3459
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 12 wartość $a wynosi 3460
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 13 wartość $a wynosi 3461
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 14 wartość $a wynosi 3462
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 15 wartość $a wynosi 3463
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 16 wartość $a wynosi 3464
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 17 wartość $a wynosi 3465
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 18 wartość $a wynosi 3466
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 19 wartość $a wynosi 3467
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 20 wartość $a wynosi 3468
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 21 wartość $a wynosi 3469
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 22 wartość $a wynosi 3470
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 23 wartość $a wynosi 3471
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 24 wartość $a wynosi 3472
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 25 wartość $a wynosi 3473
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 26 wartość $a wynosi 3474
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 27 wartość $a wynosi 3475
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 28 wartość $a wynosi 3476
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 29 wartość $a wynosi 3477
Dla $i == 6, $j == 12, $k == 30 wartość $a wynosi 3478
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 1 wartość $a wynosi 3480
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 2 wartość $a wynosi 3481
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 3 wartość $a wynosi 3482
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 4 wartość $a wynosi 3483
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 5 wartość $a wynosi 3484
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 6 wartość $a wynosi 3485
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 7 wartość $a wynosi 3486
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 8 wartość $a wynosi 3487
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 9 wartość $a wynosi 3488
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 10 wartość $a wynosi 3489
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 11 wartość $a wynosi 3490
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 12 wartość $a wynosi 3491
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 13 wartość $a wynosi 3492
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 14 wartość $a wynosi 3493
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 15 wartość $a wynosi 3494
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 16 wartość $a wynosi 3495
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 17 wartość $a wynosi 3496
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 18 wartość $a wynosi 3497
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 19 wartość $a wynosi 3498
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 20 wartość $a wynosi 3499
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 21 wartość $a wynosi 3500
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 22 wartość $a wynosi 3501
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 23 wartość $a wynosi 3502
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 24 wartość $a wynosi 3503
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 25 wartość $a wynosi 3504
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 26 wartość $a wynosi 3505
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 27 wartość $a wynosi 3506
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 28 wartość $a wynosi 3507
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 29 wartość $a wynosi 3508
Dla $i == 6, $j == 13, $k == 30 wartość $a wynosi 3509
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 1 wartość $a wynosi 3511
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 2 wartość $a wynosi 3512
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 3 wartość $a wynosi 3513
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 4 wartość $a wynosi 3514
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 5 wartość $a wynosi 3515
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 6 wartość $a wynosi 3516
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 7 wartość $a wynosi 3517
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 8 wartość $a wynosi 3518
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 9 wartość $a wynosi 3519
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 10 wartość $a wynosi 3520
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 11 wartość $a wynosi 3521
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 12 wartość $a wynosi 3522
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 13 wartość $a wynosi 3523
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 14 wartość $a wynosi 3524
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 15 wartość $a wynosi 3525
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 16 wartość $a wynosi 3526
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 17 wartość $a wynosi 3527
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 18 wartość $a wynosi 3528
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 19 wartość $a wynosi 3529
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 20 wartość $a wynosi 3530
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 21 wartość $a wynosi 3531
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 22 wartość $a wynosi 3532
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 23 wartość $a wynosi 3533
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 24 wartość $a wynosi 3534
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 25 wartość $a wynosi 3535
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 26 wartość $a wynosi 3536
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 27 wartość $a wynosi 3537
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 28 wartość $a wynosi 3538
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 29 wartość $a wynosi 3539
Dla $i == 6, $j == 14, $k == 30 wartość $a wynosi 3540
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 1 wartość $a wynosi 3542
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 2 wartość $a wynosi 3543
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 3 wartość $a wynosi 3544
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 4 wartość $a wynosi 3545
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 5 wartość $a wynosi 3546
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 6 wartość $a wynosi 3547
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 7 wartość $a wynosi 3548
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 8 wartość $a wynosi 3549
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 9 wartość $a wynosi 3550
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 10 wartość $a wynosi 3551
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 11 wartość $a wynosi 3552
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 12 wartość $a wynosi 3553
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 13 wartość $a wynosi 3554
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 14 wartość $a wynosi 3555
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 15 wartość $a wynosi 3556
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 16 wartość $a wynosi 3557
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 17 wartość $a wynosi 3558
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 18 wartość $a wynosi 3559
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 19 wartość $a wynosi 3560
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 20 wartość $a wynosi 3561
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 21 wartość $a wynosi 3562
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 22 wartość $a wynosi 3563
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 23 wartość $a wynosi 3564
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 24 wartość $a wynosi 3565
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 25 wartość $a wynosi 3566
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 26 wartość $a wynosi 3567
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 27 wartość $a wynosi 3568
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 28 wartość $a wynosi 3569
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 29 wartość $a wynosi 3570
Dla $i == 6, $j == 15, $k == 30 wartość $a wynosi 3571
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 1 wartość $a wynosi 3573
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 2 wartość $a wynosi 3574
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 3 wartość $a wynosi 3575
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 4 wartość $a wynosi 3576
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 5 wartość $a wynosi 3577
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 6 wartość $a wynosi 3578
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 7 wartość $a wynosi 3579
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 8 wartość $a wynosi 3580
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 9 wartość $a wynosi 3581
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 10 wartość $a wynosi 3582
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 11 wartość $a wynosi 3583
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 12 wartość $a wynosi 3584
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 13 wartość $a wynosi 3585
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 14 wartość $a wynosi 3586
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 15 wartość $a wynosi 3587
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 16 wartość $a wynosi 3588
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 17 wartość $a wynosi 3589
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 18 wartość $a wynosi 3590
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 19 wartość $a wynosi 3591
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 20 wartość $a wynosi 3592
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 21 wartość $a wynosi 3593
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 22 wartość $a wynosi 3594
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 23 wartość $a wynosi 3595
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 24 wartość $a wynosi 3596
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 25 wartość $a wynosi 3597
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 26 wartość $a wynosi 3598
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 27 wartość $a wynosi 3599
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 28 wartość $a wynosi 3600
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 29 wartość $a wynosi 3601
Dla $i == 6, $j == 16, $k == 30 wartość $a wynosi 3602
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 1 wartość $a wynosi 3604
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 2 wartość $a wynosi 3605
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 3 wartość $a wynosi 3606
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 4 wartość $a wynosi 3607
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 5 wartość $a wynosi 3608
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 6 wartość $a wynosi 3609
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 7 wartość $a wynosi 3610
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 8 wartość $a wynosi 3611
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 9 wartość $a wynosi 3612
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 10 wartość $a wynosi 3613
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 11 wartość $a wynosi 3614
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 12 wartość $a wynosi 3615
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 13 wartość $a wynosi 3616
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 14 wartość $a wynosi 3617
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 15 wartość $a wynosi 3618
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 16 wartość $a wynosi 3619
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 17 wartość $a wynosi 3620
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 18 wartość $a wynosi 3621
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 19 wartość $a wynosi 3622
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 20 wartość $a wynosi 3623
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 21 wartość $a wynosi 3624
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 22 wartość $a wynosi 3625
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 23 wartość $a wynosi 3626
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 24 wartość $a wynosi 3627
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 25 wartość $a wynosi 3628
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 26 wartość $a wynosi 3629
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 27 wartość $a wynosi 3630
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 28 wartość $a wynosi 3631
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 29 wartość $a wynosi 3632
Dla $i == 6, $j == 17, $k == 30 wartość $a wynosi 3633
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 1 wartość $a wynosi 3635
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 2 wartość $a wynosi 3636
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 3 wartość $a wynosi 3637
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 4 wartość $a wynosi 3638
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 5 wartość $a wynosi 3639
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 6 wartość $a wynosi 3640
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 7 wartość $a wynosi 3641
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 8 wartość $a wynosi 3642
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 9 wartość $a wynosi 3643
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 10 wartość $a wynosi 3644
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 11 wartość $a wynosi 3645
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 12 wartość $a wynosi 3646
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 13 wartość $a wynosi 3647
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 14 wartość $a wynosi 3648
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 15 wartość $a wynosi 3649
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 16 wartość $a wynosi 3650
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 17 wartość $a wynosi 3651
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 18 wartość $a wynosi 3652
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 19 wartość $a wynosi 3653
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 20 wartość $a wynosi 3654
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 21 wartość $a wynosi 3655
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 22 wartość $a wynosi 3656
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 23 wartość $a wynosi 3657
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 24 wartość $a wynosi 3658
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 25 wartość $a wynosi 3659
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 26 wartość $a wynosi 3660
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 27 wartość $a wynosi 3661
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 28 wartość $a wynosi 3662
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 29 wartość $a wynosi 3663
Dla $i == 6, $j == 18, $k == 30 wartość $a wynosi 3664
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 1 wartość $a wynosi 3666
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 2 wartość $a wynosi 3667
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 3 wartość $a wynosi 3668
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 4 wartość $a wynosi 3669
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 5 wartość $a wynosi 3670
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 6 wartość $a wynosi 3671
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 7 wartość $a wynosi 3672
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 8 wartość $a wynosi 3673
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 9 wartość $a wynosi 3674
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 10 wartość $a wynosi 3675
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 11 wartość $a wynosi 3676
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 12 wartość $a wynosi 3677
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 13 wartość $a wynosi 3678
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 14 wartość $a wynosi 3679
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 15 wartość $a wynosi 3680
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 16 wartość $a wynosi 3681
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 17 wartość $a wynosi 3682
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 18 wartość $a wynosi 3683
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 19 wartość $a wynosi 3684
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 20 wartość $a wynosi 3685
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 21 wartość $a wynosi 3686
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 22 wartość $a wynosi 3687
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 23 wartość $a wynosi 3688
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 24 wartość $a wynosi 3689
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 25 wartość $a wynosi 3690
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 26 wartość $a wynosi 3691
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 27 wartość $a wynosi 3692
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 28 wartość $a wynosi 3693
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 29 wartość $a wynosi 3694
Dla $i == 6, $j == 19, $k == 30 wartość $a wynosi 3695
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 1 wartość $a wynosi 3697
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 2 wartość $a wynosi 3698
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 3 wartość $a wynosi 3699
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 4 wartość $a wynosi 3700
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 5 wartość $a wynosi 3701
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 6 wartość $a wynosi 3702
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 7 wartość $a wynosi 3703
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 8 wartość $a wynosi 3704
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 9 wartość $a wynosi 3705
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 10 wartość $a wynosi 3706
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 11 wartość $a wynosi 3707
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 12 wartość $a wynosi 3708
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 13 wartość $a wynosi 3709
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 14 wartość $a wynosi 3710
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 15 wartość $a wynosi 3711
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 16 wartość $a wynosi 3712
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 17 wartość $a wynosi 3713
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 18 wartość $a wynosi 3714
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 19 wartość $a wynosi 3715
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 20 wartość $a wynosi 3716
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 21 wartość $a wynosi 3717
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 22 wartość $a wynosi 3718
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 23 wartość $a wynosi 3719
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 24 wartość $a wynosi 3720
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 25 wartość $a wynosi 3721
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 26 wartość $a wynosi 3722
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 27 wartość $a wynosi 3723
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 28 wartość $a wynosi 3724
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 29 wartość $a wynosi 3725
Dla $i == 6, $j == 20, $k == 30 wartość $a wynosi 3726
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 1 wartość $a wynosi 3729
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 2 wartość $a wynosi 3730
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 3 wartość $a wynosi 3731
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 4 wartość $a wynosi 3732
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 5 wartość $a wynosi 3733
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 6 wartość $a wynosi 3734
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 7 wartość $a wynosi 3735
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 8 wartość $a wynosi 3736
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 9 wartość $a wynosi 3737
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 10 wartość $a wynosi 3738
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 11 wartość $a wynosi 3739
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 12 wartość $a wynosi 3740
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 13 wartość $a wynosi 3741
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 14 wartość $a wynosi 3742
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 15 wartość $a wynosi 3743
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 16 wartość $a wynosi 3744
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 17 wartość $a wynosi 3745
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 18 wartość $a wynosi 3746
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 19 wartość $a wynosi 3747
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 20 wartość $a wynosi 3748
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 21 wartość $a wynosi 3749
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 22 wartość $a wynosi 3750
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 23 wartość $a wynosi 3751
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 24 wartość $a wynosi 3752
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 25 wartość $a wynosi 3753
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 26 wartość $a wynosi 3754
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 27 wartość $a wynosi 3755
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 28 wartość $a wynosi 3756
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 29 wartość $a wynosi 3757
Dla $i == 7, $j == 1, $k == 30 wartość $a wynosi 3758
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 1 wartość $a wynosi 3760
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 2 wartość $a wynosi 3761
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 3 wartość $a wynosi 3762
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 4 wartość $a wynosi 3763
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 5 wartość $a wynosi 3764
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 6 wartość $a wynosi 3765
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 7 wartość $a wynosi 3766
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 8 wartość $a wynosi 3767
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 9 wartość $a wynosi 3768
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 10 wartość $a wynosi 3769
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 11 wartość $a wynosi 3770
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 12 wartość $a wynosi 3771
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 13 wartość $a wynosi 3772
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 14 wartość $a wynosi 3773
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 15 wartość $a wynosi 3774
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 16 wartość $a wynosi 3775
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 17 wartość $a wynosi 3776
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 18 wartość $a wynosi 3777
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 19 wartość $a wynosi 3778
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 20 wartość $a wynosi 3779
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 21 wartość $a wynosi 3780
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 22 wartość $a wynosi 3781
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 23 wartość $a wynosi 3782
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 24 wartość $a wynosi 3783
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 25 wartość $a wynosi 3784
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 26 wartość $a wynosi 3785
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 27 wartość $a wynosi 3786
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 28 wartość $a wynosi 3787
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 29 wartość $a wynosi 3788
Dla $i == 7, $j == 2, $k == 30 wartość $a wynosi 3789
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 1 wartość $a wynosi 3791
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 2 wartość $a wynosi 3792
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 3 wartość $a wynosi 3793
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 4 wartość $a wynosi 3794
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 5 wartość $a wynosi 3795
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 6 wartość $a wynosi 3796
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 7 wartość $a wynosi 3797
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 8 wartość $a wynosi 3798
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 9 wartość $a wynosi 3799
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 10 wartość $a wynosi 3800
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 11 wartość $a wynosi 3801
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 12 wartość $a wynosi 3802
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 13 wartość $a wynosi 3803
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 14 wartość $a wynosi 3804
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 15 wartość $a wynosi 3805
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 16 wartość $a wynosi 3806
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 17 wartość $a wynosi 3807
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 18 wartość $a wynosi 3808
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 19 wartość $a wynosi 3809
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 20 wartość $a wynosi 3810
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 21 wartość $a wynosi 3811
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 22 wartość $a wynosi 3812
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 23 wartość $a wynosi 3813
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 24 wartość $a wynosi 3814
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 25 wartość $a wynosi 3815
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 26 wartość $a wynosi 3816
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 27 wartość $a wynosi 3817
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 28 wartość $a wynosi 3818
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 29 wartość $a wynosi 3819
Dla $i == 7, $j == 3, $k == 30 wartość $a wynosi 3820
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 1 wartość $a wynosi 3822
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 2 wartość $a wynosi 3823
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 3 wartość $a wynosi 3824
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 4 wartość $a wynosi 3825
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 5 wartość $a wynosi 3826
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 6 wartość $a wynosi 3827
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 7 wartość $a wynosi 3828
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 8 wartość $a wynosi 3829
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 9 wartość $a wynosi 3830
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 10 wartość $a wynosi 3831
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 11 wartość $a wynosi 3832
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 12 wartość $a wynosi 3833
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 13 wartość $a wynosi 3834
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 14 wartość $a wynosi 3835
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 15 wartość $a wynosi 3836
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 16 wartość $a wynosi 3837
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 17 wartość $a wynosi 3838
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 18 wartość $a wynosi 3839
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 19 wartość $a wynosi 3840
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 20 wartość $a wynosi 3841
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 21 wartość $a wynosi 3842
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 22 wartość $a wynosi 3843
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 23 wartość $a wynosi 3844
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 24 wartość $a wynosi 3845
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 25 wartość $a wynosi 3846
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 26 wartość $a wynosi 3847
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 27 wartość $a wynosi 3848
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 28 wartość $a wynosi 3849
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 29 wartość $a wynosi 3850
Dla $i == 7, $j == 4, $k == 30 wartość $a wynosi 3851
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 1 wartość $a wynosi 3853
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 2 wartość $a wynosi 3854
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 3 wartość $a wynosi 3855
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 4 wartość $a wynosi 3856
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 5 wartość $a wynosi 3857
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 6 wartość $a wynosi 3858
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 7 wartość $a wynosi 3859
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 8 wartość $a wynosi 3860
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 9 wartość $a wynosi 3861
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 10 wartość $a wynosi 3862
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 11 wartość $a wynosi 3863
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 12 wartość $a wynosi 3864
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 13 wartość $a wynosi 3865
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 14 wartość $a wynosi 3866
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 15 wartość $a wynosi 3867
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 16 wartość $a wynosi 3868
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 17 wartość $a wynosi 3869
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 18 wartość $a wynosi 3870
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 19 wartość $a wynosi 3871
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 20 wartość $a wynosi 3872
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 21 wartość $a wynosi 3873
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 22 wartość $a wynosi 3874
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 23 wartość $a wynosi 3875
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 24 wartość $a wynosi 3876
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 25 wartość $a wynosi 3877
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 26 wartość $a wynosi 3878
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 27 wartość $a wynosi 3879
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 28 wartość $a wynosi 3880
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 29 wartość $a wynosi 3881
Dla $i == 7, $j == 5, $k == 30 wartość $a wynosi 3882
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 1 wartość $a wynosi 3884
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 2 wartość $a wynosi 3885
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 3 wartość $a wynosi 3886
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 4 wartość $a wynosi 3887
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 5 wartość $a wynosi 3888
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 6 wartość $a wynosi 3889
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 7 wartość $a wynosi 3890
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 8 wartość $a wynosi 3891
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 9 wartość $a wynosi 3892
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 10 wartość $a wynosi 3893
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 11 wartość $a wynosi 3894
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 12 wartość $a wynosi 3895
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 13 wartość $a wynosi 3896
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 14 wartość $a wynosi 3897
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 15 wartość $a wynosi 3898
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 16 wartość $a wynosi 3899
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 17 wartość $a wynosi 3900
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 18 wartość $a wynosi 3901
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 19 wartość $a wynosi 3902
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 20 wartość $a wynosi 3903
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 21 wartość $a wynosi 3904
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 22 wartość $a wynosi 3905
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 23 wartość $a wynosi 3906
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 24 wartość $a wynosi 3907
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 25 wartość $a wynosi 3908
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 26 wartość $a wynosi 3909
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 27 wartość $a wynosi 3910
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 28 wartość $a wynosi 3911
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 29 wartość $a wynosi 3912
Dla $i == 7, $j == 6, $k == 30 wartość $a wynosi 3913
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 1 wartość $a wynosi 3915
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 2 wartość $a wynosi 3916
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 3 wartość $a wynosi 3917
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 4 wartość $a wynosi 3918
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 5 wartość $a wynosi 3919
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 6 wartość $a wynosi 3920
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 7 wartość $a wynosi 3921
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 8 wartość $a wynosi 3922
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 9 wartość $a wynosi 3923
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 10 wartość $a wynosi 3924
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 11 wartość $a wynosi 3925
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 12 wartość $a wynosi 3926
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 13 wartość $a wynosi 3927
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 14 wartość $a wynosi 3928
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 15 wartość $a wynosi 3929
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 16 wartość $a wynosi 3930
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 17 wartość $a wynosi 3931
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 18 wartość $a wynosi 3932
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 19 wartość $a wynosi 3933
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 20 wartość $a wynosi 3934
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 21 wartość $a wynosi 3935
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 22 wartość $a wynosi 3936
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 23 wartość $a wynosi 3937
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 24 wartość $a wynosi 3938
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 25 wartość $a wynosi 3939
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 26 wartość $a wynosi 3940
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 27 wartość $a wynosi 3941
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 28 wartość $a wynosi 3942
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 29 wartość $a wynosi 3943
Dla $i == 7, $j == 7, $k == 30 wartość $a wynosi 3944
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 1 wartość $a wynosi 3946
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 2 wartość $a wynosi 3947
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 3 wartość $a wynosi 3948
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 4 wartość $a wynosi 3949
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 5 wartość $a wynosi 3950
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 6 wartość $a wynosi 3951
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 7 wartość $a wynosi 3952
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 8 wartość $a wynosi 3953
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 9 wartość $a wynosi 3954
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 10 wartość $a wynosi 3955
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 11 wartość $a wynosi 3956
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 12 wartość $a wynosi 3957
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 13 wartość $a wynosi 3958
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 14 wartość $a wynosi 3959
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 15 wartość $a wynosi 3960
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 16 wartość $a wynosi 3961
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 17 wartość $a wynosi 3962
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 18 wartość $a wynosi 3963
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 19 wartość $a wynosi 3964
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 20 wartość $a wynosi 3965
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 21 wartość $a wynosi 3966
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 22 wartość $a wynosi 3967
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 23 wartość $a wynosi 3968
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 24 wartość $a wynosi 3969
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 25 wartość $a wynosi 3970
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 26 wartość $a wynosi 3971
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 27 wartość $a wynosi 3972
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 28 wartość $a wynosi 3973
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 29 wartość $a wynosi 3974
Dla $i == 7, $j == 8, $k == 30 wartość $a wynosi 3975
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 1 wartość $a wynosi 3977
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 2 wartość $a wynosi 3978
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 3 wartość $a wynosi 3979
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 4 wartość $a wynosi 3980
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 5 wartość $a wynosi 3981
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 6 wartość $a wynosi 3982
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 7 wartość $a wynosi 3983
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 8 wartość $a wynosi 3984
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 9 wartość $a wynosi 3985
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 10 wartość $a wynosi 3986
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 11 wartość $a wynosi 3987
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 12 wartość $a wynosi 3988
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 13 wartość $a wynosi 3989
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 14 wartość $a wynosi 3990
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 15 wartość $a wynosi 3991
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 16 wartość $a wynosi 3992
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 17 wartość $a wynosi 3993
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 18 wartość $a wynosi 3994
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 19 wartość $a wynosi 3995
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 20 wartość $a wynosi 3996
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 21 wartość $a wynosi 3997
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 22 wartość $a wynosi 3998
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 23 wartość $a wynosi 3999
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 24 wartość $a wynosi 4000
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 25 wartość $a wynosi 4001
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 26 wartość $a wynosi 4002
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 27 wartość $a wynosi 4003
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 28 wartość $a wynosi 4004
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 29 wartość $a wynosi 4005
Dla $i == 7, $j == 9, $k == 30 wartość $a wynosi 4006
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 1 wartość $a wynosi 4008
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 2 wartość $a wynosi 4009
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 3 wartość $a wynosi 4010
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 4 wartość $a wynosi 4011
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 5 wartość $a wynosi 4012
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 6 wartość $a wynosi 4013
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 7 wartość $a wynosi 4014
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 8 wartość $a wynosi 4015
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 9 wartość $a wynosi 4016
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 10 wartość $a wynosi 4017
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 11 wartość $a wynosi 4018
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 12 wartość $a wynosi 4019
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 13 wartość $a wynosi 4020
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 14 wartość $a wynosi 4021
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 15 wartość $a wynosi 4022
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 16 wartość $a wynosi 4023
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 17 wartość $a wynosi 4024
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 18 wartość $a wynosi 4025
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 19 wartość $a wynosi 4026
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 20 wartość $a wynosi 4027
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 21 wartość $a wynosi 4028
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 22 wartość $a wynosi 4029
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 23 wartość $a wynosi 4030
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 24 wartość $a wynosi 4031
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 25 wartość $a wynosi 4032
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 26 wartość $a wynosi 4033
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 27 wartość $a wynosi 4034
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 28 wartość $a wynosi 4035
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 29 wartość $a wynosi 4036
Dla $i == 7, $j == 10, $k == 30 wartość $a wynosi 4037
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 1 wartość $a wynosi 4039
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 2 wartość $a wynosi 4040
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 3 wartość $a wynosi 4041
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 4 wartość $a wynosi 4042
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 5 wartość $a wynosi 4043
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 6 wartość $a wynosi 4044
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 7 wartość $a wynosi 4045
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 8 wartość $a wynosi 4046
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 9 wartość $a wynosi 4047
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 10 wartość $a wynosi 4048
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 11 wartość $a wynosi 4049
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 12 wartość $a wynosi 4050
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 13 wartość $a wynosi 4051
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 14 wartość $a wynosi 4052
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 15 wartość $a wynosi 4053
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 16 wartość $a wynosi 4054
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 17 wartość $a wynosi 4055
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 18 wartość $a wynosi 4056
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 19 wartość $a wynosi 4057
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 20 wartość $a wynosi 4058
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 21 wartość $a wynosi 4059
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 22 wartość $a wynosi 4060
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 23 wartość $a wynosi 4061
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 24 wartość $a wynosi 4062
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 25 wartość $a wynosi 4063
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 26 wartość $a wynosi 4064
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 27 wartość $a wynosi 4065
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 28 wartość $a wynosi 4066
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 29 wartość $a wynosi 4067
Dla $i == 7, $j == 11, $k == 30 wartość $a wynosi 4068
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 1 wartość $a wynosi 4070
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 2 wartość $a wynosi 4071
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 3 wartość $a wynosi 4072
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 4 wartość $a wynosi 4073
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 5 wartość $a wynosi 4074
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 6 wartość $a wynosi 4075
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 7 wartość $a wynosi 4076
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 8 wartość $a wynosi 4077
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 9 wartość $a wynosi 4078
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 10 wartość $a wynosi 4079
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 11 wartość $a wynosi 4080
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 12 wartość $a wynosi 4081
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 13 wartość $a wynosi 4082
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 14 wartość $a wynosi 4083
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 15 wartość $a wynosi 4084
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 16 wartość $a wynosi 4085
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 17 wartość $a wynosi 4086
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 18 wartość $a wynosi 4087
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 19 wartość $a wynosi 4088
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 20 wartość $a wynosi 4089
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 21 wartość $a wynosi 4090
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 22 wartość $a wynosi 4091
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 23 wartość $a wynosi 4092
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 24 wartość $a wynosi 4093
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 25 wartość $a wynosi 4094
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 26 wartość $a wynosi 4095
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 27 wartość $a wynosi 4096
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 28 wartość $a wynosi 4097
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 29 wartość $a wynosi 4098
Dla $i == 7, $j == 12, $k == 30 wartość $a wynosi 4099
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 1 wartość $a wynosi 4101
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 2 wartość $a wynosi 4102
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 3 wartość $a wynosi 4103
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 4 wartość $a wynosi 4104
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 5 wartość $a wynosi 4105
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 6 wartość $a wynosi 4106
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 7 wartość $a wynosi 4107
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 8 wartość $a wynosi 4108
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 9 wartość $a wynosi 4109
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 10 wartość $a wynosi 4110
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 11 wartość $a wynosi 4111
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 12 wartość $a wynosi 4112
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 13 wartość $a wynosi 4113
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 14 wartość $a wynosi 4114
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 15 wartość $a wynosi 4115
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 16 wartość $a wynosi 4116
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 17 wartość $a wynosi 4117
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 18 wartość $a wynosi 4118
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 19 wartość $a wynosi 4119
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 20 wartość $a wynosi 4120
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 21 wartość $a wynosi 4121
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 22 wartość $a wynosi 4122
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 23 wartość $a wynosi 4123
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 24 wartość $a wynosi 4124
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 25 wartość $a wynosi 4125
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 26 wartość $a wynosi 4126
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 27 wartość $a wynosi 4127
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 28 wartość $a wynosi 4128
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 29 wartość $a wynosi 4129
Dla $i == 7, $j == 13, $k == 30 wartość $a wynosi 4130
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 1 wartość $a wynosi 4132
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 2 wartość $a wynosi 4133
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 3 wartość $a wynosi 4134
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 4 wartość $a wynosi 4135
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 5 wartość $a wynosi 4136
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 6 wartość $a wynosi 4137
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 7 wartość $a wynosi 4138
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 8 wartość $a wynosi 4139
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 9 wartość $a wynosi 4140
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 10 wartość $a wynosi 4141
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 11 wartość $a wynosi 4142
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 12 wartość $a wynosi 4143
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 13 wartość $a wynosi 4144
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 14 wartość $a wynosi 4145
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 15 wartość $a wynosi 4146
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 16 wartość $a wynosi 4147
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 17 wartość $a wynosi 4148
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 18 wartość $a wynosi 4149
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 19 wartość $a wynosi 4150
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 20 wartość $a wynosi 4151
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 21 wartość $a wynosi 4152
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 22 wartość $a wynosi 4153
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 23 wartość $a wynosi 4154
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 24 wartość $a wynosi 4155
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 25 wartość $a wynosi 4156
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 26 wartość $a wynosi 4157
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 27 wartość $a wynosi 4158
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 28 wartość $a wynosi 4159
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 29 wartość $a wynosi 4160
Dla $i == 7, $j == 14, $k == 30 wartość $a wynosi 4161
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 1 wartość $a wynosi 4163
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 2 wartość $a wynosi 4164
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 3 wartość $a wynosi 4165
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 4 wartość $a wynosi 4166
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 5 wartość $a wynosi 4167
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 6 wartość $a wynosi 4168
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 7 wartość $a wynosi 4169
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 8 wartość $a wynosi 4170
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 9 wartość $a wynosi 4171
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 10 wartość $a wynosi 4172
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 11 wartość $a wynosi 4173
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 12 wartość $a wynosi 4174
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 13 wartość $a wynosi 4175
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 14 wartość $a wynosi 4176
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 15 wartość $a wynosi 4177
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 16 wartość $a wynosi 4178
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 17 wartość $a wynosi 4179
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 18 wartość $a wynosi 4180
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 19 wartość $a wynosi 4181
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 20 wartość $a wynosi 4182
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 21 wartość $a wynosi 4183
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 22 wartość $a wynosi 4184
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 23 wartość $a wynosi 4185
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 24 wartość $a wynosi 4186
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 25 wartość $a wynosi 4187
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 26 wartość $a wynosi 4188
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 27 wartość $a wynosi 4189
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 28 wartość $a wynosi 4190
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 29 wartość $a wynosi 4191
Dla $i == 7, $j == 15, $k == 30 wartość $a wynosi 4192
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 1 wartość $a wynosi 4194
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 2 wartość $a wynosi 4195
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 3 wartość $a wynosi 4196
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 4 wartość $a wynosi 4197
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 5 wartość $a wynosi 4198
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 6 wartość $a wynosi 4199
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 7 wartość $a wynosi 4200
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 8 wartość $a wynosi 4201
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 9 wartość $a wynosi 4202
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 10 wartość $a wynosi 4203
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 11 wartość $a wynosi 4204
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 12 wartość $a wynosi 4205
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 13 wartość $a wynosi 4206
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 14 wartość $a wynosi 4207
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 15 wartość $a wynosi 4208
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 16 wartość $a wynosi 4209
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 17 wartość $a wynosi 4210
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 18 wartość $a wynosi 4211
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 19 wartość $a wynosi 4212
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 20 wartość $a wynosi 4213
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 21 wartość $a wynosi 4214
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 22 wartość $a wynosi 4215
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 23 wartość $a wynosi 4216
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 24 wartość $a wynosi 4217
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 25 wartość $a wynosi 4218
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 26 wartość $a wynosi 4219
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 27 wartość $a wynosi 4220
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 28 wartość $a wynosi 4221
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 29 wartość $a wynosi 4222
Dla $i == 7, $j == 16, $k == 30 wartość $a wynosi 4223
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 1 wartość $a wynosi 4225
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 2 wartość $a wynosi 4226
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 3 wartość $a wynosi 4227
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 4 wartość $a wynosi 4228
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 5 wartość $a wynosi 4229
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 6 wartość $a wynosi 4230
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 7 wartość $a wynosi 4231
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 8 wartość $a wynosi 4232
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 9 wartość $a wynosi 4233
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 10 wartość $a wynosi 4234
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 11 wartość $a wynosi 4235
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 12 wartość $a wynosi 4236
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 13 wartość $a wynosi 4237
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 14 wartość $a wynosi 4238
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 15 wartość $a wynosi 4239
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 16 wartość $a wynosi 4240
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 17 wartość $a wynosi 4241
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 18 wartość $a wynosi 4242
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 19 wartość $a wynosi 4243
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 20 wartość $a wynosi 4244
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 21 wartość $a wynosi 4245
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 22 wartość $a wynosi 4246
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 23 wartość $a wynosi 4247
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 24 wartość $a wynosi 4248
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 25 wartość $a wynosi 4249
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 26 wartość $a wynosi 4250
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 27 wartość $a wynosi 4251
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 28 wartość $a wynosi 4252
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 29 wartość $a wynosi 4253
Dla $i == 7, $j == 17, $k == 30 wartość $a wynosi 4254
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 1 wartość $a wynosi 4256
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 2 wartość $a wynosi 4257
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 3 wartość $a wynosi 4258
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 4 wartość $a wynosi 4259
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 5 wartość $a wynosi 4260
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 6 wartość $a wynosi 4261
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 7 wartość $a wynosi 4262
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 8 wartość $a wynosi 4263
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 9 wartość $a wynosi 4264
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 10 wartość $a wynosi 4265
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 11 wartość $a wynosi 4266
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 12 wartość $a wynosi 4267
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 13 wartość $a wynosi 4268
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 14 wartość $a wynosi 4269
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 15 wartość $a wynosi 4270
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 16 wartość $a wynosi 4271
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 17 wartość $a wynosi 4272
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 18 wartość $a wynosi 4273
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 19 wartość $a wynosi 4274
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 20 wartość $a wynosi 4275
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 21 wartość $a wynosi 4276
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 22 wartość $a wynosi 4277
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 23 wartość $a wynosi 4278
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 24 wartość $a wynosi 4279
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 25 wartość $a wynosi 4280
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 26 wartość $a wynosi 4281
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 27 wartość $a wynosi 4282
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 28 wartość $a wynosi 4283
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 29 wartość $a wynosi 4284
Dla $i == 7, $j == 18, $k == 30 wartość $a wynosi 4285
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 1 wartość $a wynosi 4287
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 2 wartość $a wynosi 4288
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 3 wartość $a wynosi 4289
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 4 wartość $a wynosi 4290
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 5 wartość $a wynosi 4291
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 6 wartość $a wynosi 4292
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 7 wartość $a wynosi 4293
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 8 wartość $a wynosi 4294
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 9 wartość $a wynosi 4295
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 10 wartość $a wynosi 4296
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 11 wartość $a wynosi 4297
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 12 wartość $a wynosi 4298
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 13 wartość $a wynosi 4299
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 14 wartość $a wynosi 4300
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 15 wartość $a wynosi 4301
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 16 wartość $a wynosi 4302
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 17 wartość $a wynosi 4303
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 18 wartość $a wynosi 4304
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 19 wartość $a wynosi 4305
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 20 wartość $a wynosi 4306
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 21 wartość $a wynosi 4307
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 22 wartość $a wynosi 4308
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 23 wartość $a wynosi 4309
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 24 wartość $a wynosi 4310
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 25 wartość $a wynosi 4311
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 26 wartość $a wynosi 4312
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 27 wartość $a wynosi 4313
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 28 wartość $a wynosi 4314
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 29 wartość $a wynosi 4315
Dla $i == 7, $j == 19, $k == 30 wartość $a wynosi 4316
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 1 wartość $a wynosi 4318
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 2 wartość $a wynosi 4319
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 3 wartość $a wynosi 4320
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 4 wartość $a wynosi 4321
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 5 wartość $a wynosi 4322
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 6 wartość $a wynosi 4323
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 7 wartość $a wynosi 4324
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 8 wartość $a wynosi 4325
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 9 wartość $a wynosi 4326
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 10 wartość $a wynosi 4327
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 11 wartość $a wynosi 4328
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 12 wartość $a wynosi 4329
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 13 wartość $a wynosi 4330
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 14 wartość $a wynosi 4331
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 15 wartość $a wynosi 4332
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 16 wartość $a wynosi 4333
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 17 wartość $a wynosi 4334
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 18 wartość $a wynosi 4335
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 19 wartość $a wynosi 4336
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 20 wartość $a wynosi 4337
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 21 wartość $a wynosi 4338
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 22 wartość $a wynosi 4339
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 23 wartość $a wynosi 4340
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 24 wartość $a wynosi 4341
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 25 wartość $a wynosi 4342
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 26 wartość $a wynosi 4343
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 27 wartość $a wynosi 4344
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 28 wartość $a wynosi 4345
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 29 wartość $a wynosi 4346
Dla $i == 7, $j == 20, $k == 30 wartość $a wynosi 4347
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 1 wartość $a wynosi 4350
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 2 wartość $a wynosi 4351
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 3 wartość $a wynosi 4352
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 4 wartość $a wynosi 4353
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 5 wartość $a wynosi 4354
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 6 wartość $a wynosi 4355
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 7 wartość $a wynosi 4356
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 8 wartość $a wynosi 4357
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 9 wartość $a wynosi 4358
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 10 wartość $a wynosi 4359
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 11 wartość $a wynosi 4360
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 12 wartość $a wynosi 4361
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 13 wartość $a wynosi 4362
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 14 wartość $a wynosi 4363
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 15 wartość $a wynosi 4364
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 16 wartość $a wynosi 4365
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 17 wartość $a wynosi 4366
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 18 wartość $a wynosi 4367
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 19 wartość $a wynosi 4368
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 20 wartość $a wynosi 4369
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 21 wartość $a wynosi 4370
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 22 wartość $a wynosi 4371
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 23 wartość $a wynosi 4372
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 24 wartość $a wynosi 4373
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 25 wartość $a wynosi 4374
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 26 wartość $a wynosi 4375
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 27 wartość $a wynosi 4376
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 28 wartość $a wynosi 4377
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 29 wartość $a wynosi 4378
Dla $i == 8, $j == 1, $k == 30 wartość $a wynosi 4379
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 1 wartość $a wynosi 4381
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 2 wartość $a wynosi 4382
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 3 wartość $a wynosi 4383
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 4 wartość $a wynosi 4384
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 5 wartość $a wynosi 4385
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 6 wartość $a wynosi 4386
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 7 wartość $a wynosi 4387
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 8 wartość $a wynosi 4388
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 9 wartość $a wynosi 4389
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 10 wartość $a wynosi 4390
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 11 wartość $a wynosi 4391
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 12 wartość $a wynosi 4392
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 13 wartość $a wynosi 4393
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 14 wartość $a wynosi 4394
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 15 wartość $a wynosi 4395
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 16 wartość $a wynosi 4396
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 17 wartość $a wynosi 4397
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 18 wartość $a wynosi 4398
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 19 wartość $a wynosi 4399
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 20 wartość $a wynosi 4400
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 21 wartość $a wynosi 4401
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 22 wartość $a wynosi 4402
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 23 wartość $a wynosi 4403
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 24 wartość $a wynosi 4404
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 25 wartość $a wynosi 4405
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 26 wartość $a wynosi 4406
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 27 wartość $a wynosi 4407
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 28 wartość $a wynosi 4408
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 29 wartość $a wynosi 4409
Dla $i == 8, $j == 2, $k == 30 wartość $a wynosi 4410
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 1 wartość $a wynosi 4412
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 2 wartość $a wynosi 4413
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 3 wartość $a wynosi 4414
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 4 wartość $a wynosi 4415
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 5 wartość $a wynosi 4416
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 6 wartość $a wynosi 4417
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 7 wartość $a wynosi 4418
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 8 wartość $a wynosi 4419
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 9 wartość $a wynosi 4420
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 10 wartość $a wynosi 4421
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 11 wartość $a wynosi 4422
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 12 wartość $a wynosi 4423
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 13 wartość $a wynosi 4424
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 14 wartość $a wynosi 4425
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 15 wartość $a wynosi 4426
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 16 wartość $a wynosi 4427
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 17 wartość $a wynosi 4428
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 18 wartość $a wynosi 4429
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 19 wartość $a wynosi 4430
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 20 wartość $a wynosi 4431
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 21 wartość $a wynosi 4432
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 22 wartość $a wynosi 4433
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 23 wartość $a wynosi 4434
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 24 wartość $a wynosi 4435
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 25 wartość $a wynosi 4436
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 26 wartość $a wynosi 4437
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 27 wartość $a wynosi 4438
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 28 wartość $a wynosi 4439
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 29 wartość $a wynosi 4440
Dla $i == 8, $j == 3, $k == 30 wartość $a wynosi 4441
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 1 wartość $a wynosi 4443
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 2 wartość $a wynosi 4444
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 3 wartość $a wynosi 4445
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 4 wartość $a wynosi 4446
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 5 wartość $a wynosi 4447
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 6 wartość $a wynosi 4448
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 7 wartość $a wynosi 4449
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 8 wartość $a wynosi 4450
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 9 wartość $a wynosi 4451
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 10 wartość $a wynosi 4452
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 11 wartość $a wynosi 4453
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 12 wartość $a wynosi 4454
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 13 wartość $a wynosi 4455
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 14 wartość $a wynosi 4456
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 15 wartość $a wynosi 4457
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 16 wartość $a wynosi 4458
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 17 wartość $a wynosi 4459
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 18 wartość $a wynosi 4460
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 19 wartość $a wynosi 4461
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 20 wartość $a wynosi 4462
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 21 wartość $a wynosi 4463
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 22 wartość $a wynosi 4464
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 23 wartość $a wynosi 4465
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 24 wartość $a wynosi 4466
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 25 wartość $a wynosi 4467
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 26 wartość $a wynosi 4468
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 27 wartość $a wynosi 4469
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 28 wartość $a wynosi 4470
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 29 wartość $a wynosi 4471
Dla $i == 8, $j == 4, $k == 30 wartość $a wynosi 4472
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 1 wartość $a wynosi 4474
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 2 wartość $a wynosi 4475
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 3 wartość $a wynosi 4476
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 4 wartość $a wynosi 4477
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 5 wartość $a wynosi 4478
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 6 wartość $a wynosi 4479
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 7 wartość $a wynosi 4480
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 8 wartość $a wynosi 4481
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 9 wartość $a wynosi 4482
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 10 wartość $a wynosi 4483
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 11 wartość $a wynosi 4484
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 12 wartość $a wynosi 4485
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 13 wartość $a wynosi 4486
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 14 wartość $a wynosi 4487
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 15 wartość $a wynosi 4488
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 16 wartość $a wynosi 4489
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 17 wartość $a wynosi 4490
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 18 wartość $a wynosi 4491
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 19 wartość $a wynosi 4492
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 20 wartość $a wynosi 4493
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 21 wartość $a wynosi 4494
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 22 wartość $a wynosi 4495
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 23 wartość $a wynosi 4496
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 24 wartość $a wynosi 4497
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 25 wartość $a wynosi 4498
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 26 wartość $a wynosi 4499
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 27 wartość $a wynosi 4500
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 28 wartość $a wynosi 4501
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 29 wartość $a wynosi 4502
Dla $i == 8, $j == 5, $k == 30 wartość $a wynosi 4503
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 1 wartość $a wynosi 4505
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 2 wartość $a wynosi 4506
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 3 wartość $a wynosi 4507
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 4 wartość $a wynosi 4508
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 5 wartość $a wynosi 4509
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 6 wartość $a wynosi 4510
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 7 wartość $a wynosi 4511
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 8 wartość $a wynosi 4512
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 9 wartość $a wynosi 4513
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 10 wartość $a wynosi 4514
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 11 wartość $a wynosi 4515
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 12 wartość $a wynosi 4516
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 13 wartość $a wynosi 4517
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 14 wartość $a wynosi 4518
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 15 wartość $a wynosi 4519
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 16 wartość $a wynosi 4520
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 17 wartość $a wynosi 4521
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 18 wartość $a wynosi 4522
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 19 wartość $a wynosi 4523
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 20 wartość $a wynosi 4524
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 21 wartość $a wynosi 4525
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 22 wartość $a wynosi 4526
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 23 wartość $a wynosi 4527
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 24 wartość $a wynosi 4528
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 25 wartość $a wynosi 4529
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 26 wartość $a wynosi 4530
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 27 wartość $a wynosi 4531
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 28 wartość $a wynosi 4532
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 29 wartość $a wynosi 4533
Dla $i == 8, $j == 6, $k == 30 wartość $a wynosi 4534
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 1 wartość $a wynosi 4536
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 2 wartość $a wynosi 4537
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 3 wartość $a wynosi 4538
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 4 wartość $a wynosi 4539
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 5 wartość $a wynosi 4540
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 6 wartość $a wynosi 4541
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 7 wartość $a wynosi 4542
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 8 wartość $a wynosi 4543
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 9 wartość $a wynosi 4544
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 10 wartość $a wynosi 4545
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 11 wartość $a wynosi 4546
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 12 wartość $a wynosi 4547
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 13 wartość $a wynosi 4548
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 14 wartość $a wynosi 4549
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 15 wartość $a wynosi 4550
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 16 wartość $a wynosi 4551
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 17 wartość $a wynosi 4552
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 18 wartość $a wynosi 4553
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 19 wartość $a wynosi 4554
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 20 wartość $a wynosi 4555
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 21 wartość $a wynosi 4556
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 22 wartość $a wynosi 4557
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 23 wartość $a wynosi 4558
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 24 wartość $a wynosi 4559
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 25 wartość $a wynosi 4560
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 26 wartość $a wynosi 4561
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 27 wartość $a wynosi 4562
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 28 wartość $a wynosi 4563
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 29 wartość $a wynosi 4564
Dla $i == 8, $j == 7, $k == 30 wartość $a wynosi 4565
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 1 wartość $a wynosi 4567
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 2 wartość $a wynosi 4568
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 3 wartość $a wynosi 4569
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 4 wartość $a wynosi 4570
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 5 wartość $a wynosi 4571
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 6 wartość $a wynosi 4572
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 7 wartość $a wynosi 4573
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 8 wartość $a wynosi 4574
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 9 wartość $a wynosi 4575
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 10 wartość $a wynosi 4576
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 11 wartość $a wynosi 4577
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 12 wartość $a wynosi 4578
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 13 wartość $a wynosi 4579
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 14 wartość $a wynosi 4580
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 15 wartość $a wynosi 4581
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 16 wartość $a wynosi 4582
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 17 wartość $a wynosi 4583
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 18 wartość $a wynosi 4584
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 19 wartość $a wynosi 4585
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 20 wartość $a wynosi 4586
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 21 wartość $a wynosi 4587
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 22 wartość $a wynosi 4588
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 23 wartość $a wynosi 4589
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 24 wartość $a wynosi 4590
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 25 wartość $a wynosi 4591
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 26 wartość $a wynosi 4592
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 27 wartość $a wynosi 4593
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 28 wartość $a wynosi 4594
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 29 wartość $a wynosi 4595
Dla $i == 8, $j == 8, $k == 30 wartość $a wynosi 4596
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 1 wartość $a wynosi 4598
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 2 wartość $a wynosi 4599
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 3 wartość $a wynosi 4600
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 4 wartość $a wynosi 4601
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 5 wartość $a wynosi 4602
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 6 wartość $a wynosi 4603
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 7 wartość $a wynosi 4604
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 8 wartość $a wynosi 4605
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 9 wartość $a wynosi 4606
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 10 wartość $a wynosi 4607
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 11 wartość $a wynosi 4608
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 12 wartość $a wynosi 4609
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 13 wartość $a wynosi 4610
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 14 wartość $a wynosi 4611
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 15 wartość $a wynosi 4612
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 16 wartość $a wynosi 4613
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 17 wartość $a wynosi 4614
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 18 wartość $a wynosi 4615
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 19 wartość $a wynosi 4616
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 20 wartość $a wynosi 4617
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 21 wartość $a wynosi 4618
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 22 wartość $a wynosi 4619
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 23 wartość $a wynosi 4620
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 24 wartość $a wynosi 4621
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 25 wartość $a wynosi 4622
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 26 wartość $a wynosi 4623
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 27 wartość $a wynosi 4624
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 28 wartość $a wynosi 4625
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 29 wartość $a wynosi 4626
Dla $i == 8, $j == 9, $k == 30 wartość $a wynosi 4627
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 1 wartość $a wynosi 4629
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 2 wartość $a wynosi 4630
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 3 wartość $a wynosi 4631
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 4 wartość $a wynosi 4632
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 5 wartość $a wynosi 4633
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 6 wartość $a wynosi 4634
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 7 wartość $a wynosi 4635
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 8 wartość $a wynosi 4636
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 9 wartość $a wynosi 4637
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 10 wartość $a wynosi 4638
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 11 wartość $a wynosi 4639
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 12 wartość $a wynosi 4640
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 13 wartość $a wynosi 4641
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 14 wartość $a wynosi 4642
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 15 wartość $a wynosi 4643
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 16 wartość $a wynosi 4644
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 17 wartość $a wynosi 4645
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 18 wartość $a wynosi 4646
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 19 wartość $a wynosi 4647
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 20 wartość $a wynosi 4648
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 21 wartość $a wynosi 4649
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 22 wartość $a wynosi 4650
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 23 wartość $a wynosi 4651
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 24 wartość $a wynosi 4652
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 25 wartość $a wynosi 4653
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 26 wartość $a wynosi 4654
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 27 wartość $a wynosi 4655
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 28 wartość $a wynosi 4656
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 29 wartość $a wynosi 4657
Dla $i == 8, $j == 10, $k == 30 wartość $a wynosi 4658
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 1 wartość $a wynosi 4660
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 2 wartość $a wynosi 4661
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 3 wartość $a wynosi 4662
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 4 wartość $a wynosi 4663
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 5 wartość $a wynosi 4664
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 6 wartość $a wynosi 4665
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 7 wartość $a wynosi 4666
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 8 wartość $a wynosi 4667
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 9 wartość $a wynosi 4668
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 10 wartość $a wynosi 4669
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 11 wartość $a wynosi 4670
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 12 wartość $a wynosi 4671
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 13 wartość $a wynosi 4672
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 14 wartość $a wynosi 4673
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 15 wartość $a wynosi 4674
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 16 wartość $a wynosi 4675
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 17 wartość $a wynosi 4676
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 18 wartość $a wynosi 4677
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 19 wartość $a wynosi 4678
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 20 wartość $a wynosi 4679
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 21 wartość $a wynosi 4680
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 22 wartość $a wynosi 4681
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 23 wartość $a wynosi 4682
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 24 wartość $a wynosi 4683
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 25 wartość $a wynosi 4684
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 26 wartość $a wynosi 4685
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 27 wartość $a wynosi 4686
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 28 wartość $a wynosi 4687
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 29 wartość $a wynosi 4688
Dla $i == 8, $j == 11, $k == 30 wartość $a wynosi 4689
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 1 wartość $a wynosi 4691
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 2 wartość $a wynosi 4692
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 3 wartość $a wynosi 4693
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 4 wartość $a wynosi 4694
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 5 wartość $a wynosi 4695
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 6 wartość $a wynosi 4696
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 7 wartość $a wynosi 4697
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 8 wartość $a wynosi 4698
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 9 wartość $a wynosi 4699
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 10 wartość $a wynosi 4700
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 11 wartość $a wynosi 4701
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 12 wartość $a wynosi 4702
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 13 wartość $a wynosi 4703
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 14 wartość $a wynosi 4704
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 15 wartość $a wynosi 4705
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 16 wartość $a wynosi 4706
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 17 wartość $a wynosi 4707
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 18 wartość $a wynosi 4708
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 19 wartość $a wynosi 4709
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 20 wartość $a wynosi 4710
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 21 wartość $a wynosi 4711
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 22 wartość $a wynosi 4712
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 23 wartość $a wynosi 4713
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 24 wartość $a wynosi 4714
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 25 wartość $a wynosi 4715
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 26 wartość $a wynosi 4716
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 27 wartość $a wynosi 4717
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 28 wartość $a wynosi 4718
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 29 wartość $a wynosi 4719
Dla $i == 8, $j == 12, $k == 30 wartość $a wynosi 4720
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 1 wartość $a wynosi 4722
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 2 wartość $a wynosi 4723
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 3 wartość $a wynosi 4724
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 4 wartość $a wynosi 4725
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 5 wartość $a wynosi 4726
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 6 wartość $a wynosi 4727
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 7 wartość $a wynosi 4728
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 8 wartość $a wynosi 4729
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 9 wartość $a wynosi 4730
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 10 wartość $a wynosi 4731
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 11 wartość $a wynosi 4732
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 12 wartość $a wynosi 4733
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 13 wartość $a wynosi 4734
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 14 wartość $a wynosi 4735
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 15 wartość $a wynosi 4736
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 16 wartość $a wynosi 4737
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 17 wartość $a wynosi 4738
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 18 wartość $a wynosi 4739
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 19 wartość $a wynosi 4740
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 20 wartość $a wynosi 4741
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 21 wartość $a wynosi 4742
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 22 wartość $a wynosi 4743
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 23 wartość $a wynosi 4744
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 24 wartość $a wynosi 4745
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 25 wartość $a wynosi 4746
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 26 wartość $a wynosi 4747
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 27 wartość $a wynosi 4748
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 28 wartość $a wynosi 4749
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 29 wartość $a wynosi 4750
Dla $i == 8, $j == 13, $k == 30 wartość $a wynosi 4751
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 1 wartość $a wynosi 4753
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 2 wartość $a wynosi 4754
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 3 wartość $a wynosi 4755
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 4 wartość $a wynosi 4756
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 5 wartość $a wynosi 4757
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 6 wartość $a wynosi 4758
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 7 wartość $a wynosi 4759
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 8 wartość $a wynosi 4760
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 9 wartość $a wynosi 4761
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 10 wartość $a wynosi 4762
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 11 wartość $a wynosi 4763
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 12 wartość $a wynosi 4764
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 13 wartość $a wynosi 4765
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 14 wartość $a wynosi 4766
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 15 wartość $a wynosi 4767
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 16 wartość $a wynosi 4768
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 17 wartość $a wynosi 4769
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 18 wartość $a wynosi 4770
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 19 wartość $a wynosi 4771
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 20 wartość $a wynosi 4772
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 21 wartość $a wynosi 4773
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 22 wartość $a wynosi 4774
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 23 wartość $a wynosi 4775
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 24 wartość $a wynosi 4776
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 25 wartość $a wynosi 4777
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 26 wartość $a wynosi 4778
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 27 wartość $a wynosi 4779
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 28 wartość $a wynosi 4780
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 29 wartość $a wynosi 4781
Dla $i == 8, $j == 14, $k == 30 wartość $a wynosi 4782
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 1 wartość $a wynosi 4784
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 2 wartość $a wynosi 4785
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 3 wartość $a wynosi 4786
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 4 wartość $a wynosi 4787
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 5 wartość $a wynosi 4788
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 6 wartość $a wynosi 4789
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 7 wartość $a wynosi 4790
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 8 wartość $a wynosi 4791
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 9 wartość $a wynosi 4792
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 10 wartość $a wynosi 4793
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 11 wartość $a wynosi 4794
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 12 wartość $a wynosi 4795
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 13 wartość $a wynosi 4796
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 14 wartość $a wynosi 4797
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 15 wartość $a wynosi 4798
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 16 wartość $a wynosi 4799
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 17 wartość $a wynosi 4800
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 18 wartość $a wynosi 4801
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 19 wartość $a wynosi 4802
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 20 wartość $a wynosi 4803
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 21 wartość $a wynosi 4804
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 22 wartość $a wynosi 4805
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 23 wartość $a wynosi 4806
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 24 wartość $a wynosi 4807
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 25 wartość $a wynosi 4808
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 26 wartość $a wynosi 4809
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 27 wartość $a wynosi 4810
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 28 wartość $a wynosi 4811
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 29 wartość $a wynosi 4812
Dla $i == 8, $j == 15, $k == 30 wartość $a wynosi 4813
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 1 wartość $a wynosi 4815
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 2 wartość $a wynosi 4816
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 3 wartość $a wynosi 4817
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 4 wartość $a wynosi 4818
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 5 wartość $a wynosi 4819
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 6 wartość $a wynosi 4820
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 7 wartość $a wynosi 4821
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 8 wartość $a wynosi 4822
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 9 wartość $a wynosi 4823
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 10 wartość $a wynosi 4824
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 11 wartość $a wynosi 4825
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 12 wartość $a wynosi 4826
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 13 wartość $a wynosi 4827
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 14 wartość $a wynosi 4828
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 15 wartość $a wynosi 4829
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 16 wartość $a wynosi 4830
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 17 wartość $a wynosi 4831
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 18 wartość $a wynosi 4832
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 19 wartość $a wynosi 4833
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 20 wartość $a wynosi 4834
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 21 wartość $a wynosi 4835
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 22 wartość $a wynosi 4836
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 23 wartość $a wynosi 4837
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 24 wartość $a wynosi 4838
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 25 wartość $a wynosi 4839
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 26 wartość $a wynosi 4840
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 27 wartość $a wynosi 4841
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 28 wartość $a wynosi 4842
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 29 wartość $a wynosi 4843
Dla $i == 8, $j == 16, $k == 30 wartość $a wynosi 4844
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 1 wartość $a wynosi 4846
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 2 wartość $a wynosi 4847
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 3 wartość $a wynosi 4848
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 4 wartość $a wynosi 4849
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 5 wartość $a wynosi 4850
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 6 wartość $a wynosi 4851
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 7 wartość $a wynosi 4852
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 8 wartość $a wynosi 4853
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 9 wartość $a wynosi 4854
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 10 wartość $a wynosi 4855
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 11 wartość $a wynosi 4856
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 12 wartość $a wynosi 4857
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 13 wartość $a wynosi 4858
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 14 wartość $a wynosi 4859
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 15 wartość $a wynosi 4860
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 16 wartość $a wynosi 4861
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 17 wartość $a wynosi 4862
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 18 wartość $a wynosi 4863
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 19 wartość $a wynosi 4864
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 20 wartość $a wynosi 4865
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 21 wartość $a wynosi 4866
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 22 wartość $a wynosi 4867
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 23 wartość $a wynosi 4868
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 24 wartość $a wynosi 4869
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 25 wartość $a wynosi 4870
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 26 wartość $a wynosi 4871
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 27 wartość $a wynosi 4872
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 28 wartość $a wynosi 4873
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 29 wartość $a wynosi 4874
Dla $i == 8, $j == 17, $k == 30 wartość $a wynosi 4875
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 1 wartość $a wynosi 4877
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 2 wartość $a wynosi 4878
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 3 wartość $a wynosi 4879
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 4 wartość $a wynosi 4880
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 5 wartość $a wynosi 4881
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 6 wartość $a wynosi 4882
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 7 wartość $a wynosi 4883
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 8 wartość $a wynosi 4884
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 9 wartość $a wynosi 4885
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 10 wartość $a wynosi 4886
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 11 wartość $a wynosi 4887
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 12 wartość $a wynosi 4888
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 13 wartość $a wynosi 4889
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 14 wartość $a wynosi 4890
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 15 wartość $a wynosi 4891
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 16 wartość $a wynosi 4892
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 17 wartość $a wynosi 4893
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 18 wartość $a wynosi 4894
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 19 wartość $a wynosi 4895
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 20 wartość $a wynosi 4896
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 21 wartość $a wynosi 4897
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 22 wartość $a wynosi 4898
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 23 wartość $a wynosi 4899
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 24 wartość $a wynosi 4900
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 25 wartość $a wynosi 4901
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 26 wartość $a wynosi 4902
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 27 wartość $a wynosi 4903
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 28 wartość $a wynosi 4904
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 29 wartość $a wynosi 4905
Dla $i == 8, $j == 18, $k == 30 wartość $a wynosi 4906
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 1 wartość $a wynosi 4908
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 2 wartość $a wynosi 4909
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 3 wartość $a wynosi 4910
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 4 wartość $a wynosi 4911
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 5 wartość $a wynosi 4912
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 6 wartość $a wynosi 4913
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 7 wartość $a wynosi 4914
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 8 wartość $a wynosi 4915
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 9 wartość $a wynosi 4916
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 10 wartość $a wynosi 4917
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 11 wartość $a wynosi 4918
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 12 wartość $a wynosi 4919
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 13 wartość $a wynosi 4920
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 14 wartość $a wynosi 4921
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 15 wartość $a wynosi 4922
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 16 wartość $a wynosi 4923
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 17 wartość $a wynosi 4924
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 18 wartość $a wynosi 4925
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 19 wartość $a wynosi 4926
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 20 wartość $a wynosi 4927
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 21 wartość $a wynosi 4928
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 22 wartość $a wynosi 4929
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 23 wartość $a wynosi 4930
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 24 wartość $a wynosi 4931
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 25 wartość $a wynosi 4932
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 26 wartość $a wynosi 4933
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 27 wartość $a wynosi 4934
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 28 wartość $a wynosi 4935
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 29 wartość $a wynosi 4936
Dla $i == 8, $j == 19, $k == 30 wartość $a wynosi 4937
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 1 wartość $a wynosi 4939
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 2 wartość $a wynosi 4940
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 3 wartość $a wynosi 4941
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 4 wartość $a wynosi 4942
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 5 wartość $a wynosi 4943
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 6 wartość $a wynosi 4944
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 7 wartość $a wynosi 4945
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 8 wartość $a wynosi 4946
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 9 wartość $a wynosi 4947
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 10 wartość $a wynosi 4948
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 11 wartość $a wynosi 4949
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 12 wartość $a wynosi 4950
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 13 wartość $a wynosi 4951
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 14 wartość $a wynosi 4952
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 15 wartość $a wynosi 4953
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 16 wartość $a wynosi 4954
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 17 wartość $a wynosi 4955
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 18 wartość $a wynosi 4956
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 19 wartość $a wynosi 4957
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 20 wartość $a wynosi 4958
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 21 wartość $a wynosi 4959
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 22 wartość $a wynosi 4960
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 23 wartość $a wynosi 4961
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 24 wartość $a wynosi 4962
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 25 wartość $a wynosi 4963
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 26 wartość $a wynosi 4964
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 27 wartość $a wynosi 4965
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 28 wartość $a wynosi 4966
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 29 wartość $a wynosi 4967
Dla $i == 8, $j == 20, $k == 30 wartość $a wynosi 4968
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 1 wartość $a wynosi 4971
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 2 wartość $a wynosi 4972
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 3 wartość $a wynosi 4973
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 4 wartość $a wynosi 4974
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 5 wartość $a wynosi 4975
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 6 wartość $a wynosi 4976
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 7 wartość $a wynosi 4977
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 8 wartość $a wynosi 4978
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 9 wartość $a wynosi 4979
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 10 wartość $a wynosi 4980
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 11 wartość $a wynosi 4981
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 12 wartość $a wynosi 4982
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 13 wartość $a wynosi 4983
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 14 wartość $a wynosi 4984
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 15 wartość $a wynosi 4985
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 16 wartość $a wynosi 4986
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 17 wartość $a wynosi 4987
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 18 wartość $a wynosi 4988
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 19 wartość $a wynosi 4989
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 20 wartość $a wynosi 4990
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 21 wartość $a wynosi 4991
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 22 wartość $a wynosi 4992
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 23 wartość $a wynosi 4993
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 24 wartość $a wynosi 4994
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 25 wartość $a wynosi 4995
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 26 wartość $a wynosi 4996
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 27 wartość $a wynosi 4997
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 28 wartość $a wynosi 4998
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 29 wartość $a wynosi 4999
Dla $i == 9, $j == 1, $k == 30 wartość $a wynosi 5000
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 1 wartość $a wynosi 5002
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 2 wartość $a wynosi 5003
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 3 wartość $a wynosi 5004
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 4 wartość $a wynosi 5005
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 5 wartość $a wynosi 5006
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 6 wartość $a wynosi 5007
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 7 wartość $a wynosi 5008
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 8 wartość $a wynosi 5009
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 9 wartość $a wynosi 5010
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 10 wartość $a wynosi 5011
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 11 wartość $a wynosi 5012
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 12 wartość $a wynosi 5013
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 13 wartość $a wynosi 5014
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 14 wartość $a wynosi 5015
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 15 wartość $a wynosi 5016
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 16 wartość $a wynosi 5017
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 17 wartość $a wynosi 5018
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 18 wartość $a wynosi 5019
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 19 wartość $a wynosi 5020
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 20 wartość $a wynosi 5021
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 21 wartość $a wynosi 5022
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 22 wartość $a wynosi 5023
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 23 wartość $a wynosi 5024
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 24 wartość $a wynosi 5025
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 25 wartość $a wynosi 5026
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 26 wartość $a wynosi 5027
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 27 wartość $a wynosi 5028
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 28 wartość $a wynosi 5029
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 29 wartość $a wynosi 5030
Dla $i == 9, $j == 2, $k == 30 wartość $a wynosi 5031
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 1 wartość $a wynosi 5033
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 2 wartość $a wynosi 5034
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 3 wartość $a wynosi 5035
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 4 wartość $a wynosi 5036
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 5 wartość $a wynosi 5037
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 6 wartość $a wynosi 5038
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 7 wartość $a wynosi 5039
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 8 wartość $a wynosi 5040
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 9 wartość $a wynosi 5041
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 10 wartość $a wynosi 5042
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 11 wartość $a wynosi 5043
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 12 wartość $a wynosi 5044
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 13 wartość $a wynosi 5045
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 14 wartość $a wynosi 5046
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 15 wartość $a wynosi 5047
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 16 wartość $a wynosi 5048
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 17 wartość $a wynosi 5049
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 18 wartość $a wynosi 5050
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 19 wartość $a wynosi 5051
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 20 wartość $a wynosi 5052
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 21 wartość $a wynosi 5053
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 22 wartość $a wynosi 5054
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 23 wartość $a wynosi 5055
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 24 wartość $a wynosi 5056
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 25 wartość $a wynosi 5057
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 26 wartość $a wynosi 5058
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 27 wartość $a wynosi 5059
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 28 wartość $a wynosi 5060
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 29 wartość $a wynosi 5061
Dla $i == 9, $j == 3, $k == 30 wartość $a wynosi 5062
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 1 wartość $a wynosi 5064
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 2 wartość $a wynosi 5065
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 3 wartość $a wynosi 5066
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 4 wartość $a wynosi 5067
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 5 wartość $a wynosi 5068
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 6 wartość $a wynosi 5069
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 7 wartość $a wynosi 5070
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 8 wartość $a wynosi 5071
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 9 wartość $a wynosi 5072
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 10 wartość $a wynosi 5073
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 11 wartość $a wynosi 5074
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 12 wartość $a wynosi 5075
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 13 wartość $a wynosi 5076
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 14 wartość $a wynosi 5077
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 15 wartość $a wynosi 5078
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 16 wartość $a wynosi 5079
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 17 wartość $a wynosi 5080
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 18 wartość $a wynosi 5081
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 19 wartość $a wynosi 5082
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 20 wartość $a wynosi 5083
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 21 wartość $a wynosi 5084
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 22 wartość $a wynosi 5085
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 23 wartość $a wynosi 5086
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 24 wartość $a wynosi 5087
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 25 wartość $a wynosi 5088
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 26 wartość $a wynosi 5089
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 27 wartość $a wynosi 5090
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 28 wartość $a wynosi 5091
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 29 wartość $a wynosi 5092
Dla $i == 9, $j == 4, $k == 30 wartość $a wynosi 5093
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 1 wartość $a wynosi 5095
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 2 wartość $a wynosi 5096
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 3 wartość $a wynosi 5097
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 4 wartość $a wynosi 5098
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 5 wartość $a wynosi 5099
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 6 wartość $a wynosi 5100
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 7 wartość $a wynosi 5101
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 8 wartość $a wynosi 5102
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 9 wartość $a wynosi 5103
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 10 wartość $a wynosi 5104
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 11 wartość $a wynosi 5105
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 12 wartość $a wynosi 5106
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 13 wartość $a wynosi 5107
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 14 wartość $a wynosi 5108
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 15 wartość $a wynosi 5109
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 16 wartość $a wynosi 5110
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 17 wartość $a wynosi 5111
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 18 wartość $a wynosi 5112
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 19 wartość $a wynosi 5113
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 20 wartość $a wynosi 5114
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 21 wartość $a wynosi 5115
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 22 wartość $a wynosi 5116
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 23 wartość $a wynosi 5117
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 24 wartość $a wynosi 5118
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 25 wartość $a wynosi 5119
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 26 wartość $a wynosi 5120
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 27 wartość $a wynosi 5121
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 28 wartość $a wynosi 5122
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 29 wartość $a wynosi 5123
Dla $i == 9, $j == 5, $k == 30 wartość $a wynosi 5124
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 1 wartość $a wynosi 5126
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 2 wartość $a wynosi 5127
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 3 wartość $a wynosi 5128
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 4 wartość $a wynosi 5129
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 5 wartość $a wynosi 5130
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 6 wartość $a wynosi 5131
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 7 wartość $a wynosi 5132
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 8 wartość $a wynosi 5133
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 9 wartość $a wynosi 5134
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 10 wartość $a wynosi 5135
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 11 wartość $a wynosi 5136
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 12 wartość $a wynosi 5137
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 13 wartość $a wynosi 5138
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 14 wartość $a wynosi 5139
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 15 wartość $a wynosi 5140
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 16 wartość $a wynosi 5141
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 17 wartość $a wynosi 5142
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 18 wartość $a wynosi 5143
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 19 wartość $a wynosi 5144
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 20 wartość $a wynosi 5145
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 21 wartość $a wynosi 5146
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 22 wartość $a wynosi 5147
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 23 wartość $a wynosi 5148
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 24 wartość $a wynosi 5149
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 25 wartość $a wynosi 5150
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 26 wartość $a wynosi 5151
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 27 wartość $a wynosi 5152
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 28 wartość $a wynosi 5153
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 29 wartość $a wynosi 5154
Dla $i == 9, $j == 6, $k == 30 wartość $a wynosi 5155
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 1 wartość $a wynosi 5157
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 2 wartość $a wynosi 5158
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 3 wartość $a wynosi 5159
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 4 wartość $a wynosi 5160
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 5 wartość $a wynosi 5161
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 6 wartość $a wynosi 5162
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 7 wartość $a wynosi 5163
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 8 wartość $a wynosi 5164
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 9 wartość $a wynosi 5165
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 10 wartość $a wynosi 5166
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 11 wartość $a wynosi 5167
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 12 wartość $a wynosi 5168
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 13 wartość $a wynosi 5169
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 14 wartość $a wynosi 5170
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 15 wartość $a wynosi 5171
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 16 wartość $a wynosi 5172
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 17 wartość $a wynosi 5173
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 18 wartość $a wynosi 5174
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 19 wartość $a wynosi 5175
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 20 wartość $a wynosi 5176
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 21 wartość $a wynosi 5177
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 22 wartość $a wynosi 5178
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 23 wartość $a wynosi 5179
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 24 wartość $a wynosi 5180
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 25 wartość $a wynosi 5181
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 26 wartość $a wynosi 5182
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 27 wartość $a wynosi 5183
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 28 wartość $a wynosi 5184
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 29 wartość $a wynosi 5185
Dla $i == 9, $j == 7, $k == 30 wartość $a wynosi 5186
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 1 wartość $a wynosi 5188
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 2 wartość $a wynosi 5189
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 3 wartość $a wynosi 5190
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 4 wartość $a wynosi 5191
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 5 wartość $a wynosi 5192
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 6 wartość $a wynosi 5193
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 7 wartość $a wynosi 5194
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 8 wartość $a wynosi 5195
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 9 wartość $a wynosi 5196
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 10 wartość $a wynosi 5197
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 11 wartość $a wynosi 5198
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 12 wartość $a wynosi 5199
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 13 wartość $a wynosi 5200
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 14 wartość $a wynosi 5201
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 15 wartość $a wynosi 5202
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 16 wartość $a wynosi 5203
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 17 wartość $a wynosi 5204
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 18 wartość $a wynosi 5205
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 19 wartość $a wynosi 5206
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 20 wartość $a wynosi 5207
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 21 wartość $a wynosi 5208
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 22 wartość $a wynosi 5209
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 23 wartość $a wynosi 5210
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 24 wartość $a wynosi 5211
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 25 wartość $a wynosi 5212
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 26 wartość $a wynosi 5213
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 27 wartość $a wynosi 5214
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 28 wartość $a wynosi 5215
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 29 wartość $a wynosi 5216
Dla $i == 9, $j == 8, $k == 30 wartość $a wynosi 5217
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 1 wartość $a wynosi 5219
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 2 wartość $a wynosi 5220
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 3 wartość $a wynosi 5221
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 4 wartość $a wynosi 5222
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 5 wartość $a wynosi 5223
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 6 wartość $a wynosi 5224
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 7 wartość $a wynosi 5225
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 8 wartość $a wynosi 5226
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 9 wartość $a wynosi 5227
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 10 wartość $a wynosi 5228
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 11 wartość $a wynosi 5229
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 12 wartość $a wynosi 5230
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 13 wartość $a wynosi 5231
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 14 wartość $a wynosi 5232
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 15 wartość $a wynosi 5233
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 16 wartość $a wynosi 5234
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 17 wartość $a wynosi 5235
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 18 wartość $a wynosi 5236
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 19 wartość $a wynosi 5237
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 20 wartość $a wynosi 5238
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 21 wartość $a wynosi 5239
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 22 wartość $a wynosi 5240
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 23 wartość $a wynosi 5241
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 24 wartość $a wynosi 5242
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 25 wartość $a wynosi 5243
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 26 wartość $a wynosi 5244
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 27 wartość $a wynosi 5245
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 28 wartość $a wynosi 5246
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 29 wartość $a wynosi 5247
Dla $i == 9, $j == 9, $k == 30 wartość $a wynosi 5248
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 1 wartość $a wynosi 5250
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 2 wartość $a wynosi 5251
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 3 wartość $a wynosi 5252
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 4 wartość $a wynosi 5253
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 5 wartość $a wynosi 5254
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 6 wartość $a wynosi 5255
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 7 wartość $a wynosi 5256
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 8 wartość $a wynosi 5257
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 9 wartość $a wynosi 5258
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 10 wartość $a wynosi 5259
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 11 wartość $a wynosi 5260
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 12 wartość $a wynosi 5261
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 13 wartość $a wynosi 5262
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 14 wartość $a wynosi 5263
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 15 wartość $a wynosi 5264
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 16 wartość $a wynosi 5265
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 17 wartość $a wynosi 5266
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 18 wartość $a wynosi 5267
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 19 wartość $a wynosi 5268
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 20 wartość $a wynosi 5269
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 21 wartość $a wynosi 5270
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 22 wartość $a wynosi 5271
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 23 wartość $a wynosi 5272
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 24 wartość $a wynosi 5273
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 25 wartość $a wynosi 5274
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 26 wartość $a wynosi 5275
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 27 wartość $a wynosi 5276
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 28 wartość $a wynosi 5277
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 29 wartość $a wynosi 5278
Dla $i == 9, $j == 10, $k == 30 wartość $a wynosi 5279
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 1 wartość $a wynosi 5281
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 2 wartość $a wynosi 5282
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 3 wartość $a wynosi 5283
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 4 wartość $a wynosi 5284
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 5 wartość $a wynosi 5285
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 6 wartość $a wynosi 5286
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 7 wartość $a wynosi 5287
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 8 wartość $a wynosi 5288
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 9 wartość $a wynosi 5289
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 10 wartość $a wynosi 5290
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 11 wartość $a wynosi 5291
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 12 wartość $a wynosi 5292
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 13 wartość $a wynosi 5293
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 14 wartość $a wynosi 5294
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 15 wartość $a wynosi 5295
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 16 wartość $a wynosi 5296
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 17 wartość $a wynosi 5297
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 18 wartość $a wynosi 5298
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 19 wartość $a wynosi 5299
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 20 wartość $a wynosi 5300
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 21 wartość $a wynosi 5301
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 22 wartość $a wynosi 5302
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 23 wartość $a wynosi 5303
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 24 wartość $a wynosi 5304
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 25 wartość $a wynosi 5305
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 26 wartość $a wynosi 5306
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 27 wartość $a wynosi 5307
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 28 wartość $a wynosi 5308
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 29 wartość $a wynosi 5309
Dla $i == 9, $j == 11, $k == 30 wartość $a wynosi 5310
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 1 wartość $a wynosi 5312
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 2 wartość $a wynosi 5313
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 3 wartość $a wynosi 5314
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 4 wartość $a wynosi 5315
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 5 wartość $a wynosi 5316
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 6 wartość $a wynosi 5317
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 7 wartość $a wynosi 5318
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 8 wartość $a wynosi 5319
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 9 wartość $a wynosi 5320
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 10 wartość $a wynosi 5321
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 11 wartość $a wynosi 5322
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 12 wartość $a wynosi 5323
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 13 wartość $a wynosi 5324
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 14 wartość $a wynosi 5325
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 15 wartość $a wynosi 5326
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 16 wartość $a wynosi 5327
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 17 wartość $a wynosi 5328
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 18 wartość $a wynosi 5329
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 19 wartość $a wynosi 5330
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 20 wartość $a wynosi 5331
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 21 wartość $a wynosi 5332
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 22 wartość $a wynosi 5333
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 23 wartość $a wynosi 5334
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 24 wartość $a wynosi 5335
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 25 wartość $a wynosi 5336
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 26 wartość $a wynosi 5337
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 27 wartość $a wynosi 5338
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 28 wartość $a wynosi 5339
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 29 wartość $a wynosi 5340
Dla $i == 9, $j == 12, $k == 30 wartość $a wynosi 5341
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 1 wartość $a wynosi 5343
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 2 wartość $a wynosi 5344
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 3 wartość $a wynosi 5345
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 4 wartość $a wynosi 5346
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 5 wartość $a wynosi 5347
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 6 wartość $a wynosi 5348
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 7 wartość $a wynosi 5349
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 8 wartość $a wynosi 5350
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 9 wartość $a wynosi 5351
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 10 wartość $a wynosi 5352
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 11 wartość $a wynosi 5353
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 12 wartość $a wynosi 5354
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 13 wartość $a wynosi 5355
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 14 wartość $a wynosi 5356
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 15 wartość $a wynosi 5357
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 16 wartość $a wynosi 5358
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 17 wartość $a wynosi 5359
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 18 wartość $a wynosi 5360
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 19 wartość $a wynosi 5361
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 20 wartość $a wynosi 5362
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 21 wartość $a wynosi 5363
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 22 wartość $a wynosi 5364
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 23 wartość $a wynosi 5365
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 24 wartość $a wynosi 5366
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 25 wartość $a wynosi 5367
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 26 wartość $a wynosi 5368
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 27 wartość $a wynosi 5369
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 28 wartość $a wynosi 5370
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 29 wartość $a wynosi 5371
Dla $i == 9, $j == 13, $k == 30 wartość $a wynosi 5372
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 1 wartość $a wynosi 5374
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 2 wartość $a wynosi 5375
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 3 wartość $a wynosi 5376
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 4 wartość $a wynosi 5377
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 5 wartość $a wynosi 5378
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 6 wartość $a wynosi 5379
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 7 wartość $a wynosi 5380
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 8 wartość $a wynosi 5381
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 9 wartość $a wynosi 5382
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 10 wartość $a wynosi 5383
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 11 wartość $a wynosi 5384
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 12 wartość $a wynosi 5385
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 13 wartość $a wynosi 5386
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 14 wartość $a wynosi 5387
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 15 wartość $a wynosi 5388
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 16 wartość $a wynosi 5389
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 17 wartość $a wynosi 5390
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 18 wartość $a wynosi 5391
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 19 wartość $a wynosi 5392
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 20 wartość $a wynosi 5393
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 21 wartość $a wynosi 5394
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 22 wartość $a wynosi 5395
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 23 wartość $a wynosi 5396
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 24 wartość $a wynosi 5397
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 25 wartość $a wynosi 5398
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 26 wartość $a wynosi 5399
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 27 wartość $a wynosi 5400
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 28 wartość $a wynosi 5401
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 29 wartość $a wynosi 5402
Dla $i == 9, $j == 14, $k == 30 wartość $a wynosi 5403
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 1 wartość $a wynosi 5405
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 2 wartość $a wynosi 5406
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 3 wartość $a wynosi 5407
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 4 wartość $a wynosi 5408
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 5 wartość $a wynosi 5409
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 6 wartość $a wynosi 5410
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 7 wartość $a wynosi 5411
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 8 wartość $a wynosi 5412
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 9 wartość $a wynosi 5413
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 10 wartość $a wynosi 5414
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 11 wartość $a wynosi 5415
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 12 wartość $a wynosi 5416
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 13 wartość $a wynosi 5417
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 14 wartość $a wynosi 5418
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 15 wartość $a wynosi 5419
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 16 wartość $a wynosi 5420
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 17 wartość $a wynosi 5421
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 18 wartość $a wynosi 5422
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 19 wartość $a wynosi 5423
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 20 wartość $a wynosi 5424
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 21 wartość $a wynosi 5425
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 22 wartość $a wynosi 5426
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 23 wartość $a wynosi 5427
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 24 wartość $a wynosi 5428
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 25 wartość $a wynosi 5429
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 26 wartość $a wynosi 5430
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 27 wartość $a wynosi 5431
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 28 wartość $a wynosi 5432
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 29 wartość $a wynosi 5433
Dla $i == 9, $j == 15, $k == 30 wartość $a wynosi 5434
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 1 wartość $a wynosi 5436
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 2 wartość $a wynosi 5437
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 3 wartość $a wynosi 5438
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 4 wartość $a wynosi 5439
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 5 wartość $a wynosi 5440
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 6 wartość $a wynosi 5441
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 7 wartość $a wynosi 5442
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 8 wartość $a wynosi 5443
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 9 wartość $a wynosi 5444
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 10 wartość $a wynosi 5445
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 11 wartość $a wynosi 5446
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 12 wartość $a wynosi 5447
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 13 wartość $a wynosi 5448
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 14 wartość $a wynosi 5449
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 15 wartość $a wynosi 5450
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 16 wartość $a wynosi 5451
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 17 wartość $a wynosi 5452
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 18 wartość $a wynosi 5453
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 19 wartość $a wynosi 5454
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 20 wartość $a wynosi 5455
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 21 wartość $a wynosi 5456
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 22 wartość $a wynosi 5457
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 23 wartość $a wynosi 5458
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 24 wartość $a wynosi 5459
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 25 wartość $a wynosi 5460
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 26 wartość $a wynosi 5461
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 27 wartość $a wynosi 5462
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 28 wartość $a wynosi 5463
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 29 wartość $a wynosi 5464
Dla $i == 9, $j == 16, $k == 30 wartość $a wynosi 5465
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 1 wartość $a wynosi 5467
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 2 wartość $a wynosi 5468
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 3 wartość $a wynosi 5469
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 4 wartość $a wynosi 5470
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 5 wartość $a wynosi 5471
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 6 wartość $a wynosi 5472
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 7 wartość $a wynosi 5473
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 8 wartość $a wynosi 5474
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 9 wartość $a wynosi 5475
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 10 wartość $a wynosi 5476
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 11 wartość $a wynosi 5477
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 12 wartość $a wynosi 5478
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 13 wartość $a wynosi 5479
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 14 wartość $a wynosi 5480
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 15 wartość $a wynosi 5481
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 16 wartość $a wynosi 5482
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 17 wartość $a wynosi 5483
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 18 wartość $a wynosi 5484
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 19 wartość $a wynosi 5485
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 20 wartość $a wynosi 5486
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 21 wartość $a wynosi 5487
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 22 wartość $a wynosi 5488
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 23 wartość $a wynosi 5489
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 24 wartość $a wynosi 5490
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 25 wartość $a wynosi 5491
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 26 wartość $a wynosi 5492
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 27 wartość $a wynosi 5493
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 28 wartość $a wynosi 5494
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 29 wartość $a wynosi 5495
Dla $i == 9, $j == 17, $k == 30 wartość $a wynosi 5496
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 1 wartość $a wynosi 5498
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 2 wartość $a wynosi 5499
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 3 wartość $a wynosi 5500
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 4 wartość $a wynosi 5501
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 5 wartość $a wynosi 5502
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 6 wartość $a wynosi 5503
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 7 wartość $a wynosi 5504
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 8 wartość $a wynosi 5505
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 9 wartość $a wynosi 5506
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 10 wartość $a wynosi 5507
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 11 wartość $a wynosi 5508
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 12 wartość $a wynosi 5509
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 13 wartość $a wynosi 5510
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 14 wartość $a wynosi 5511
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 15 wartość $a wynosi 5512
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 16 wartość $a wynosi 5513
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 17 wartość $a wynosi 5514
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 18 wartość $a wynosi 5515
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 19 wartość $a wynosi 5516
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 20 wartość $a wynosi 5517
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 21 wartość $a wynosi 5518
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 22 wartość $a wynosi 5519
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 23 wartość $a wynosi 5520
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 24 wartość $a wynosi 5521
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 25 wartość $a wynosi 5522
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 26 wartość $a wynosi 5523
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 27 wartość $a wynosi 5524
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 28 wartość $a wynosi 5525
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 29 wartość $a wynosi 5526
Dla $i == 9, $j == 18, $k == 30 wartość $a wynosi 5527
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 1 wartość $a wynosi 5529
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 2 wartość $a wynosi 5530
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 3 wartość $a wynosi 5531
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 4 wartość $a wynosi 5532
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 5 wartość $a wynosi 5533
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 6 wartość $a wynosi 5534
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 7 wartość $a wynosi 5535
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 8 wartość $a wynosi 5536
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 9 wartość $a wynosi 5537
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 10 wartość $a wynosi 5538
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 11 wartość $a wynosi 5539
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 12 wartość $a wynosi 5540
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 13 wartość $a wynosi 5541
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 14 wartość $a wynosi 5542
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 15 wartość $a wynosi 5543
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 16 wartość $a wynosi 5544
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 17 wartość $a wynosi 5545
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 18 wartość $a wynosi 5546
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 19 wartość $a wynosi 5547
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 20 wartość $a wynosi 5548
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 21 wartość $a wynosi 5549
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 22 wartość $a wynosi 5550
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 23 wartość $a wynosi 5551
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 24 wartość $a wynosi 5552
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 25 wartość $a wynosi 5553
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 26 wartość $a wynosi 5554
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 27 wartość $a wynosi 5555
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 28 wartość $a wynosi 5556
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 29 wartość $a wynosi 5557
Dla $i == 9, $j == 19, $k == 30 wartość $a wynosi 5558
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 1 wartość $a wynosi 5560
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 2 wartość $a wynosi 5561
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 3 wartość $a wynosi 5562
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 4 wartość $a wynosi 5563
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 5 wartość $a wynosi 5564
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 6 wartość $a wynosi 5565
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 7 wartość $a wynosi 5566
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 8 wartość $a wynosi 5567
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 9 wartość $a wynosi 5568
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 10 wartość $a wynosi 5569
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 11 wartość $a wynosi 5570
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 12 wartość $a wynosi 5571
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 13 wartość $a wynosi 5572
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 14 wartość $a wynosi 5573
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 15 wartość $a wynosi 5574
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 16 wartość $a wynosi 5575
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 17 wartość $a wynosi 5576
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 18 wartość $a wynosi 5577
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 19 wartość $a wynosi 5578
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 20 wartość $a wynosi 5579
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 21 wartość $a wynosi 5580
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 22 wartość $a wynosi 5581
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 23 wartość $a wynosi 5582
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 24 wartość $a wynosi 5583
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 25 wartość $a wynosi 5584
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 26 wartość $a wynosi 5585
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 27 wartość $a wynosi 5586
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 28 wartość $a wynosi 5587
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 29 wartość $a wynosi 5588
Dla $i == 9, $j == 20, $k == 30 wartość $a wynosi 5589
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 1 wartość $a wynosi 5592
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 2 wartość $a wynosi 5593
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 3 wartość $a wynosi 5594
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 4 wartość $a wynosi 5595
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 5 wartość $a wynosi 5596
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 6 wartość $a wynosi 5597
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 7 wartość $a wynosi 5598
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 8 wartość $a wynosi 5599
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 9 wartość $a wynosi 5600
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 10 wartość $a wynosi 5601
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 11 wartość $a wynosi 5602
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 12 wartość $a wynosi 5603
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 13 wartość $a wynosi 5604
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 14 wartość $a wynosi 5605
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 15 wartość $a wynosi 5606
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 16 wartość $a wynosi 5607
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 17 wartość $a wynosi 5608
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 18 wartość $a wynosi 5609
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 19 wartość $a wynosi 5610
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 20 wartość $a wynosi 5611
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 21 wartość $a wynosi 5612
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 22 wartość $a wynosi 5613
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 23 wartość $a wynosi 5614
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 24 wartość $a wynosi 5615
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 25 wartość $a wynosi 5616
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 26 wartość $a wynosi 5617
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 27 wartość $a wynosi 5618
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 28 wartość $a wynosi 5619
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 29 wartość $a wynosi 5620
Dla $i == 10, $j == 1, $k == 30 wartość $a wynosi 5621
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 1 wartość $a wynosi 5623
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 2 wartość $a wynosi 5624
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 3 wartość $a wynosi 5625
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 4 wartość $a wynosi 5626
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 5 wartość $a wynosi 5627
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 6 wartość $a wynosi 5628
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 7 wartość $a wynosi 5629
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 8 wartość $a wynosi 5630
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 9 wartość $a wynosi 5631
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 10 wartość $a wynosi 5632
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 11 wartość $a wynosi 5633
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 12 wartość $a wynosi 5634
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 13 wartość $a wynosi 5635
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 14 wartość $a wynosi 5636
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 15 wartość $a wynosi 5637
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 16 wartość $a wynosi 5638
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 17 wartość $a wynosi 5639
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 18 wartość $a wynosi 5640
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 19 wartość $a wynosi 5641
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 20 wartość $a wynosi 5642
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 21 wartość $a wynosi 5643
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 22 wartość $a wynosi 5644
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 23 wartość $a wynosi 5645
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 24 wartość $a wynosi 5646
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 25 wartość $a wynosi 5647
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 26 wartość $a wynosi 5648
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 27 wartość $a wynosi 5649
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 28 wartość $a wynosi 5650
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 29 wartość $a wynosi 5651
Dla $i == 10, $j == 2, $k == 30 wartość $a wynosi 5652
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 1 wartość $a wynosi 5654
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 2 wartość $a wynosi 5655
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 3 wartość $a wynosi 5656
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 4 wartość $a wynosi 5657
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 5 wartość $a wynosi 5658
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 6 wartość $a wynosi 5659
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 7 wartość $a wynosi 5660
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 8 wartość $a wynosi 5661
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 9 wartość $a wynosi 5662
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 10 wartość $a wynosi 5663
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 11 wartość $a wynosi 5664
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 12 wartość $a wynosi 5665
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 13 wartość $a wynosi 5666
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 14 wartość $a wynosi 5667
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 15 wartość $a wynosi 5668
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 16 wartość $a wynosi 5669
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 17 wartość $a wynosi 5670
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 18 wartość $a wynosi 5671
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 19 wartość $a wynosi 5672
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 20 wartość $a wynosi 5673
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 21 wartość $a wynosi 5674
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 22 wartość $a wynosi 5675
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 23 wartość $a wynosi 5676
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 24 wartość $a wynosi 5677
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 25 wartość $a wynosi 5678
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 26 wartość $a wynosi 5679
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 27 wartość $a wynosi 5680
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 28 wartość $a wynosi 5681
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 29 wartość $a wynosi 5682
Dla $i == 10, $j == 3, $k == 30 wartość $a wynosi 5683
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 1 wartość $a wynosi 5685
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 2 wartość $a wynosi 5686
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 3 wartość $a wynosi 5687
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 4 wartość $a wynosi 5688
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 5 wartość $a wynosi 5689
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 6 wartość $a wynosi 5690
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 7 wartość $a wynosi 5691
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 8 wartość $a wynosi 5692
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 9 wartość $a wynosi 5693
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 10 wartość $a wynosi 5694
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 11 wartość $a wynosi 5695
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 12 wartość $a wynosi 5696
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 13 wartość $a wynosi 5697
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 14 wartość $a wynosi 5698
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 15 wartość $a wynosi 5699
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 16 wartość $a wynosi 5700
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 17 wartość $a wynosi 5701
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 18 wartość $a wynosi 5702
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 19 wartość $a wynosi 5703
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 20 wartość $a wynosi 5704
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 21 wartość $a wynosi 5705
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 22 wartość $a wynosi 5706
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 23 wartość $a wynosi 5707
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 24 wartość $a wynosi 5708
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 25 wartość $a wynosi 5709
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 26 wartość $a wynosi 5710
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 27 wartość $a wynosi 5711
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 28 wartość $a wynosi 5712
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 29 wartość $a wynosi 5713
Dla $i == 10, $j == 4, $k == 30 wartość $a wynosi 5714
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 1 wartość $a wynosi 5716
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 2 wartość $a wynosi 5717
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 3 wartość $a wynosi 5718
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 4 wartość $a wynosi 5719
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 5 wartość $a wynosi 5720
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 6 wartość $a wynosi 5721
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 7 wartość $a wynosi 5722
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 8 wartość $a wynosi 5723
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 9 wartość $a wynosi 5724
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 10 wartość $a wynosi 5725
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 11 wartość $a wynosi 5726
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 12 wartość $a wynosi 5727
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 13 wartość $a wynosi 5728
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 14 wartość $a wynosi 5729
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 15 wartość $a wynosi 5730
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 16 wartość $a wynosi 5731
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 17 wartość $a wynosi 5732
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 18 wartość $a wynosi 5733
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 19 wartość $a wynosi 5734
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 20 wartość $a wynosi 5735
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 21 wartość $a wynosi 5736
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 22 wartość $a wynosi 5737
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 23 wartość $a wynosi 5738
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 24 wartość $a wynosi 5739
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 25 wartość $a wynosi 5740
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 26 wartość $a wynosi 5741
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 27 wartość $a wynosi 5742
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 28 wartość $a wynosi 5743
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 29 wartość $a wynosi 5744
Dla $i == 10, $j == 5, $k == 30 wartość $a wynosi 5745
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 1 wartość $a wynosi 5747
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 2 wartość $a wynosi 5748
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 3 wartość $a wynosi 5749
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 4 wartość $a wynosi 5750
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 5 wartość $a wynosi 5751
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 6 wartość $a wynosi 5752
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 7 wartość $a wynosi 5753
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 8 wartość $a wynosi 5754
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 9 wartość $a wynosi 5755
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 10 wartość $a wynosi 5756
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 11 wartość $a wynosi 5757
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 12 wartość $a wynosi 5758
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 13 wartość $a wynosi 5759
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 14 wartość $a wynosi 5760
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 15 wartość $a wynosi 5761
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 16 wartość $a wynosi 5762
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 17 wartość $a wynosi 5763
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 18 wartość $a wynosi 5764
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 19 wartość $a wynosi 5765
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 20 wartość $a wynosi 5766
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 21 wartość $a wynosi 5767
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 22 wartość $a wynosi 5768
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 23 wartość $a wynosi 5769
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 24 wartość $a wynosi 5770
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 25 wartość $a wynosi 5771
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 26 wartość $a wynosi 5772
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 27 wartość $a wynosi 5773
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 28 wartość $a wynosi 5774
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 29 wartość $a wynosi 5775
Dla $i == 10, $j == 6, $k == 30 wartość $a wynosi 5776
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 1 wartość $a wynosi 5778
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 2 wartość $a wynosi 5779
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 3 wartość $a wynosi 5780
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 4 wartość $a wynosi 5781
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 5 wartość $a wynosi 5782
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 6 wartość $a wynosi 5783
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 7 wartość $a wynosi 5784
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 8 wartość $a wynosi 5785
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 9 wartość $a wynosi 5786
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 10 wartość $a wynosi 5787
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 11 wartość $a wynosi 5788
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 12 wartość $a wynosi 5789
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 13 wartość $a wynosi 5790
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 14 wartość $a wynosi 5791
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 15 wartość $a wynosi 5792
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 16 wartość $a wynosi 5793
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 17 wartość $a wynosi 5794
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 18 wartość $a wynosi 5795
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 19 wartość $a wynosi 5796
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 20 wartość $a wynosi 5797
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 21 wartość $a wynosi 5798
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 22 wartość $a wynosi 5799
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 23 wartość $a wynosi 5800
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 24 wartość $a wynosi 5801
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 25 wartość $a wynosi 5802
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 26 wartość $a wynosi 5803
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 27 wartość $a wynosi 5804
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 28 wartość $a wynosi 5805
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 29 wartość $a wynosi 5806
Dla $i == 10, $j == 7, $k == 30 wartość $a wynosi 5807
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 1 wartość $a wynosi 5809
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 2 wartość $a wynosi 5810
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 3 wartość $a wynosi 5811
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 4 wartość $a wynosi 5812
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 5 wartość $a wynosi 5813
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 6 wartość $a wynosi 5814
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 7 wartość $a wynosi 5815
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 8 wartość $a wynosi 5816
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 9 wartość $a wynosi 5817
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 10 wartość $a wynosi 5818
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 11 wartość $a wynosi 5819
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 12 wartość $a wynosi 5820
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 13 wartość $a wynosi 5821
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 14 wartość $a wynosi 5822
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 15 wartość $a wynosi 5823
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 16 wartość $a wynosi 5824
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 17 wartość $a wynosi 5825
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 18 wartość $a wynosi 5826
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 19 wartość $a wynosi 5827
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 20 wartość $a wynosi 5828
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 21 wartość $a wynosi 5829
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 22 wartość $a wynosi 5830
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 23 wartość $a wynosi 5831
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 24 wartość $a wynosi 5832
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 25 wartość $a wynosi 5833
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 26 wartość $a wynosi 5834
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 27 wartość $a wynosi 5835
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 28 wartość $a wynosi 5836
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 29 wartość $a wynosi 5837
Dla $i == 10, $j == 8, $k == 30 wartość $a wynosi 5838
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 1 wartość $a wynosi 5840
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 2 wartość $a wynosi 5841
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 3 wartość $a wynosi 5842
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 4 wartość $a wynosi 5843
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 5 wartość $a wynosi 5844
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 6 wartość $a wynosi 5845
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 7 wartość $a wynosi 5846
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 8 wartość $a wynosi 5847
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 9 wartość $a wynosi 5848
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 10 wartość $a wynosi 5849
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 11 wartość $a wynosi 5850
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 12 wartość $a wynosi 5851
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 13 wartość $a wynosi 5852
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 14 wartość $a wynosi 5853
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 15 wartość $a wynosi 5854
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 16 wartość $a wynosi 5855
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 17 wartość $a wynosi 5856
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 18 wartość $a wynosi 5857
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 19 wartość $a wynosi 5858
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 20 wartość $a wynosi 5859
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 21 wartość $a wynosi 5860
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 22 wartość $a wynosi 5861
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 23 wartość $a wynosi 5862
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 24 wartość $a wynosi 5863
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 25 wartość $a wynosi 5864
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 26 wartość $a wynosi 5865
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 27 wartość $a wynosi 5866
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 28 wartość $a wynosi 5867
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 29 wartość $a wynosi 5868
Dla $i == 10, $j == 9, $k == 30 wartość $a wynosi 5869
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 1 wartość $a wynosi 5871
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 2 wartość $a wynosi 5872
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 3 wartość $a wynosi 5873
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 4 wartość $a wynosi 5874
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 5 wartość $a wynosi 5875
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 6 wartość $a wynosi 5876
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 7 wartość $a wynosi 5877
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 8 wartość $a wynosi 5878
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 9 wartość $a wynosi 5879
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 10 wartość $a wynosi 5880
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 11 wartość $a wynosi 5881
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 12 wartość $a wynosi 5882
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 13 wartość $a wynosi 5883
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 14 wartość $a wynosi 5884
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 15 wartość $a wynosi 5885
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 16 wartość $a wynosi 5886
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 17 wartość $a wynosi 5887
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 18 wartość $a wynosi 5888
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 19 wartość $a wynosi 5889
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 20 wartość $a wynosi 5890
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 21 wartość $a wynosi 5891
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 22 wartość $a wynosi 5892
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 23 wartość $a wynosi 5893
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 24 wartość $a wynosi 5894
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 25 wartość $a wynosi 5895
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 26 wartość $a wynosi 5896
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 27 wartość $a wynosi 5897
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 28 wartość $a wynosi 5898
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 29 wartość $a wynosi 5899
Dla $i == 10, $j == 10, $k == 30 wartość $a wynosi 5900
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 1 wartość $a wynosi 5902
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 2 wartość $a wynosi 5903
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 3 wartość $a wynosi 5904
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 4 wartość $a wynosi 5905
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 5 wartość $a wynosi 5906
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 6 wartość $a wynosi 5907
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 7 wartość $a wynosi 5908
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 8 wartość $a wynosi 5909
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 9 wartość $a wynosi 5910
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 10 wartość $a wynosi 5911
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 11 wartość $a wynosi 5912
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 12 wartość $a wynosi 5913
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 13 wartość $a wynosi 5914
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 14 wartość $a wynosi 5915
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 15 wartość $a wynosi 5916
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 16 wartość $a wynosi 5917
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 17 wartość $a wynosi 5918
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 18 wartość $a wynosi 5919
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 19 wartość $a wynosi 5920
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 20 wartość $a wynosi 5921
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 21 wartość $a wynosi 5922
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 22 wartość $a wynosi 5923
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 23 wartość $a wynosi 5924
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 24 wartość $a wynosi 5925
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 25 wartość $a wynosi 5926
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 26 wartość $a wynosi 5927
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 27 wartość $a wynosi 5928
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 28 wartość $a wynosi 5929
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 29 wartość $a wynosi 5930
Dla $i == 10, $j == 11, $k == 30 wartość $a wynosi 5931
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 1 wartość $a wynosi 5933
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 2 wartość $a wynosi 5934
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 3 wartość $a wynosi 5935
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 4 wartość $a wynosi 5936
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 5 wartość $a wynosi 5937
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 6 wartość $a wynosi 5938
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 7 wartość $a wynosi 5939
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 8 wartość $a wynosi 5940
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 9 wartość $a wynosi 5941
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 10 wartość $a wynosi 5942
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 11 wartość $a wynosi 5943
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 12 wartość $a wynosi 5944
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 13 wartość $a wynosi 5945
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 14 wartość $a wynosi 5946
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 15 wartość $a wynosi 5947
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 16 wartość $a wynosi 5948
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 17 wartość $a wynosi 5949
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 18 wartość $a wynosi 5950
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 19 wartość $a wynosi 5951
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 20 wartość $a wynosi 5952
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 21 wartość $a wynosi 5953
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 22 wartość $a wynosi 5954
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 23 wartość $a wynosi 5955
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 24 wartość $a wynosi 5956
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 25 wartość $a wynosi 5957
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 26 wartość $a wynosi 5958
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 27 wartość $a wynosi 5959
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 28 wartość $a wynosi 5960
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 29 wartość $a wynosi 5961
Dla $i == 10, $j == 12, $k == 30 wartość $a wynosi 5962
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 1 wartość $a wynosi 5964
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 2 wartość $a wynosi 5965
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 3 wartość $a wynosi 5966
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 4 wartość $a wynosi 5967
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 5 wartość $a wynosi 5968
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 6 wartość $a wynosi 5969
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 7 wartość $a wynosi 5970
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 8 wartość $a wynosi 5971
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 9 wartość $a wynosi 5972
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 10 wartość $a wynosi 5973
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 11 wartość $a wynosi 5974
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 12 wartość $a wynosi 5975
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 13 wartość $a wynosi 5976
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 14 wartość $a wynosi 5977
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 15 wartość $a wynosi 5978
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 16 wartość $a wynosi 5979
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 17 wartość $a wynosi 5980
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 18 wartość $a wynosi 5981
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 19 wartość $a wynosi 5982
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 20 wartość $a wynosi 5983
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 21 wartość $a wynosi 5984
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 22 wartość $a wynosi 5985
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 23 wartość $a wynosi 5986
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 24 wartość $a wynosi 5987
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 25 wartość $a wynosi 5988
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 26 wartość $a wynosi 5989
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 27 wartość $a wynosi 5990
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 28 wartość $a wynosi 5991
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 29 wartość $a wynosi 5992
Dla $i == 10, $j == 13, $k == 30 wartość $a wynosi 5993
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 1 wartość $a wynosi 5995
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 2 wartość $a wynosi 5996
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 3 wartość $a wynosi 5997
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 4 wartość $a wynosi 5998
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 5 wartość $a wynosi 5999
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 6 wartość $a wynosi 6000
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 7 wartość $a wynosi 6001
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 8 wartość $a wynosi 6002
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 9 wartość $a wynosi 6003
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 10 wartość $a wynosi 6004
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 11 wartość $a wynosi 6005
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 12 wartość $a wynosi 6006
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 13 wartość $a wynosi 6007
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 14 wartość $a wynosi 6008
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 15 wartość $a wynosi 6009
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 16 wartość $a wynosi 6010
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 17 wartość $a wynosi 6011
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 18 wartość $a wynosi 6012
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 19 wartość $a wynosi 6013
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 20 wartość $a wynosi 6014
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 21 wartość $a wynosi 6015
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 22 wartość $a wynosi 6016
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 23 wartość $a wynosi 6017
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 24 wartość $a wynosi 6018
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 25 wartość $a wynosi 6019
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 26 wartość $a wynosi 6020
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 27 wartość $a wynosi 6021
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 28 wartość $a wynosi 6022
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 29 wartość $a wynosi 6023
Dla $i == 10, $j == 14, $k == 30 wartość $a wynosi 6024
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 1 wartość $a wynosi 6026
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 2 wartość $a wynosi 6027
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 3 wartość $a wynosi 6028
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 4 wartość $a wynosi 6029
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 5 wartość $a wynosi 6030
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 6 wartość $a wynosi 6031
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 7 wartość $a wynosi 6032
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 8 wartość $a wynosi 6033
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 9 wartość $a wynosi 6034
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 10 wartość $a wynosi 6035
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 11 wartość $a wynosi 6036
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 12 wartość $a wynosi 6037
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 13 wartość $a wynosi 6038
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 14 wartość $a wynosi 6039
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 15 wartość $a wynosi 6040
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 16 wartość $a wynosi 6041
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 17 wartość $a wynosi 6042
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 18 wartość $a wynosi 6043
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 19 wartość $a wynosi 6044
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 20 wartość $a wynosi 6045
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 21 wartość $a wynosi 6046
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 22 wartość $a wynosi 6047
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 23 wartość $a wynosi 6048
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 24 wartość $a wynosi 6049
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 25 wartość $a wynosi 6050
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 26 wartość $a wynosi 6051
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 27 wartość $a wynosi 6052
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 28 wartość $a wynosi 6053
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 29 wartość $a wynosi 6054
Dla $i == 10, $j == 15, $k == 30 wartość $a wynosi 6055
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 1 wartość $a wynosi 6057
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 2 wartość $a wynosi 6058
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 3 wartość $a wynosi 6059
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 4 wartość $a wynosi 6060
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 5 wartość $a wynosi 6061
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 6 wartość $a wynosi 6062
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 7 wartość $a wynosi 6063
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 8 wartość $a wynosi 6064
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 9 wartość $a wynosi 6065
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 10 wartość $a wynosi 6066
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 11 wartość $a wynosi 6067
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 12 wartość $a wynosi 6068
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 13 wartość $a wynosi 6069
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 14 wartość $a wynosi 6070
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 15 wartość $a wynosi 6071
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 16 wartość $a wynosi 6072
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 17 wartość $a wynosi 6073
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 18 wartość $a wynosi 6074
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 19 wartość $a wynosi 6075
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 20 wartość $a wynosi 6076
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 21 wartość $a wynosi 6077
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 22 wartość $a wynosi 6078
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 23 wartość $a wynosi 6079
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 24 wartość $a wynosi 6080
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 25 wartość $a wynosi 6081
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 26 wartość $a wynosi 6082
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 27 wartość $a wynosi 6083
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 28 wartość $a wynosi 6084
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 29 wartość $a wynosi 6085
Dla $i == 10, $j == 16, $k == 30 wartość $a wynosi 6086
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 1 wartość $a wynosi 6088
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 2 wartość $a wynosi 6089
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 3 wartość $a wynosi 6090
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 4 wartość $a wynosi 6091
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 5 wartość $a wynosi 6092
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 6 wartość $a wynosi 6093
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 7 wartość $a wynosi 6094
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 8 wartość $a wynosi 6095
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 9 wartość $a wynosi 6096
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 10 wartość $a wynosi 6097
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 11 wartość $a wynosi 6098
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 12 wartość $a wynosi 6099
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 13 wartość $a wynosi 6100
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 14 wartość $a wynosi 6101
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 15 wartość $a wynosi 6102
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 16 wartość $a wynosi 6103
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 17 wartość $a wynosi 6104
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 18 wartość $a wynosi 6105
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 19 wartość $a wynosi 6106
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 20 wartość $a wynosi 6107
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 21 wartość $a wynosi 6108
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 22 wartość $a wynosi 6109
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 23 wartość $a wynosi 6110
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 24 wartość $a wynosi 6111
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 25 wartość $a wynosi 6112
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 26 wartość $a wynosi 6113
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 27 wartość $a wynosi 6114
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 28 wartość $a wynosi 6115
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 29 wartość $a wynosi 6116
Dla $i == 10, $j == 17, $k == 30 wartość $a wynosi 6117
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 1 wartość $a wynosi 6119
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 2 wartość $a wynosi 6120
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 3 wartość $a wynosi 6121
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 4 wartość $a wynosi 6122
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 5 wartość $a wynosi 6123
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 6 wartość $a wynosi 6124
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 7 wartość $a wynosi 6125
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 8 wartość $a wynosi 6126
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 9 wartość $a wynosi 6127
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 10 wartość $a wynosi 6128
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 11 wartość $a wynosi 6129
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 12 wartość $a wynosi 6130
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 13 wartość $a wynosi 6131
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 14 wartość $a wynosi 6132
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 15 wartość $a wynosi 6133
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 16 wartość $a wynosi 6134
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 17 wartość $a wynosi 6135
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 18 wartość $a wynosi 6136
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 19 wartość $a wynosi 6137
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 20 wartość $a wynosi 6138
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 21 wartość $a wynosi 6139
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 22 wartość $a wynosi 6140
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 23 wartość $a wynosi 6141
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 24 wartość $a wynosi 6142
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 25 wartość $a wynosi 6143
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 26 wartość $a wynosi 6144
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 27 wartość $a wynosi 6145
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 28 wartość $a wynosi 6146
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 29 wartość $a wynosi 6147
Dla $i == 10, $j == 18, $k == 30 wartość $a wynosi 6148
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 1 wartość $a wynosi 6150
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 2 wartość $a wynosi 6151
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 3 wartość $a wynosi 6152
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 4 wartość $a wynosi 6153
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 5 wartość $a wynosi 6154
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 6 wartość $a wynosi 6155
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 7 wartość $a wynosi 6156
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 8 wartość $a wynosi 6157
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 9 wartość $a wynosi 6158
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 10 wartość $a wynosi 6159
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 11 wartość $a wynosi 6160
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 12 wartość $a wynosi 6161
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 13 wartość $a wynosi 6162
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 14 wartość $a wynosi 6163
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 15 wartość $a wynosi 6164
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 16 wartość $a wynosi 6165
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 17 wartość $a wynosi 6166
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 18 wartość $a wynosi 6167
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 19 wartość $a wynosi 6168
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 20 wartość $a wynosi 6169
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 21 wartość $a wynosi 6170
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 22 wartość $a wynosi 6171
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 23 wartość $a wynosi 6172
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 24 wartość $a wynosi 6173
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 25 wartość $a wynosi 6174
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 26 wartość $a wynosi 6175
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 27 wartość $a wynosi 6176
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 28 wartość $a wynosi 6177
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 29 wartość $a wynosi 6178
Dla $i == 10, $j == 19, $k == 30 wartość $a wynosi 6179
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 1 wartość $a wynosi 6181
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 2 wartość $a wynosi 6182
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 3 wartość $a wynosi 6183
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 4 wartość $a wynosi 6184
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 5 wartość $a wynosi 6185
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 6 wartość $a wynosi 6186
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 7 wartość $a wynosi 6187
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 8 wartość $a wynosi 6188
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 9 wartość $a wynosi 6189
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 10 wartość $a wynosi 6190
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 11 wartość $a wynosi 6191
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 12 wartość $a wynosi 6192
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 13 wartość $a wynosi 6193
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 14 wartość $a wynosi 6194
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 15 wartość $a wynosi 6195
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 16 wartość $a wynosi 6196
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 17 wartość $a wynosi 6197
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 18 wartość $a wynosi 6198
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 19 wartość $a wynosi 6199
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 20 wartość $a wynosi 6200
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 21 wartość $a wynosi 6201
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 22 wartość $a wynosi 6202
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 23 wartość $a wynosi 6203
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 24 wartość $a wynosi 6204
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 25 wartość $a wynosi 6205
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 26 wartość $a wynosi 6206
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 27 wartość $a wynosi 6207
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 28 wartość $a wynosi 6208
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 29 wartość $a wynosi 6209
Dla $i == 10, $j == 20, $k == 30 wartość $a wynosi 6210