Liczba w dowolnym systemie    Podstawa tego systemu