$a = 5;
$b = 7;
Wartości zmiennych $a i $b są różne.

$a = 5;
$b = ’5’;
Wartości zmiennych $a i $b są jednakowe. Zmienne $a i $b nie są identyczne

$a = true;
$b = 1;
Wartości zmiennych $a i $b są jednakowe. Zmienne $a i $b nie są identyczne

$a = 5;
$b = 5;
Wartości zmiennych $a i $b są jednakowe. Zmienne $a i $b są identyczne.