$a = 5;
$b = 7;
Zmienne $a i $b mają różne wartości. $a jest mniejsze od $b. $a jest mniejsze lub równe $b.

$a = 5;
$b =’ 5’;
Wartości zmiennych $a i $b są jednakowe. Zmienne $a i $b nie są identyczne.

$a = true;
$b = 1;
Wartości zmiennych $a i $b są jednakowe. Zmienne $a i $b nie są identyczne.

$a = 5;
$b = 5;
Wartości zmiennych $a i $b są jednakowe. Zmienne $a i $b są identyczne.