!($a || $b) === !$a && !$b zaprzeczeniem altermnatywy jest koniukcja zaprzeczeń
!($a && $b) === !$a || !$b zaprzeczeniem koniunkcji jest alternatywa zaprzeczeń