Element $tablica_1[2] nie istnieje
$tablica_1[3] == 5
$tablica_1[5] == 10

Element $tablica_2['klucz_0'] nie istnieje lub jest pusty
$tablica_2['klucz_1'] == 15
$tablica_2['klucz_2'] == 20
Element $tablica_2['klucz_3'] jest pusty