Największą liczbą spośród liczb: 100, 56, 17 jest liczba 100