Największą liczbą spośród liczb: 61, 40, 74, 33, 9, 4 jest liczba 74