Największą liczbą spośród liczb: 84, 66, 70, 38 jest liczba 84