Największą liczbą spośród liczb: 0, 27, 75 jest liczba 75