Elementy tablicy: 13, 80, 76
Elementy tablicy: 14, 80, 76
Liczba elementów zmienionych: 1