Elementy tablicy: 16, 99, 21, 13, 29, 29, 40, 61
Elementy parzyste: 16, 40
Liczba elementów parzystych: 2