8 - sekundy w postaci liczby
19 - minuty w postaci liczby
18 - godziny w postaci liczby
22 - dzień miesiąca w postaci liczby
2 - dzień tygodnia w postaci liczby
10 - miesiąc w postaci liczby
2019 - rok w postaci liczby
294 - dzień roku w postaci liczby
Tuesday - nazwa dnia tygodnia
October - nazwa miesiąca