Polecam stronę niezbednik-nauczyciela.pl, która oferuje narzędzia internetowe potrzebne w codziennej pracy nauczycieli.
Uwaga! Materiały ze strony teacher.webd.pl, są przenoszone na tę stronę do sekcji Publikacje - Materiały dydaktyczne oraz Publikacje - Aplikacje. Strona teacher.webd.pl zostanie zamknięta.

Lekcje >> Podstawy PHP

Języki programowania wysokiego poziomu

Program zrozumiały dla komputera należałoby tworzyć w postaci binarnej. Tworzenie przez człowieka ciągu zer i jedynek sładających się na program, byłoby mówiąc delikatnie bardzo kłopotliwe. Dlatego języki programowania, w toku rozwoju stawały się coraz bardziej przyjazne. Dzisiaj kod źródłowy nie jest ciągiem niezrozumiałych znaków, ale odzwierciedla sposób rozumowania człowieka. Na przykład w pewnym miejscu kodu chcemy sformułować następującą instrukcję, którą program ma wykonać:

Jeżeli dana liczba jest mniejsza od 12, dodaj do niej liczbę 7, w przeciwnym razie odejmij od niej liczbę 5.

Chyba wszyscy rozumiemy, co przed chwilą zostało powiedziane: jeżeli np. daną liczbą jest dziesięć, to program musi wykonać działanie arytmetyczne dana_liczba = 10 + 7, natomiast jeżeli dana liczba wynosi np. 15 to działanie ma mieć postać dana_liczba = 15 - 5. Jak to zapisać w kodzie? Na pewno Cię zaskoczę - dokładnie tak, jak to zostało przed chwilą powiedziane. Oczywiście język programowania, nie jest językiem polskim, musi być uniwersalny, dlatego w języku PHP, ale także w C++ i podobnie w Pascalu nasze zdanie należałoby zapisać w kodzie źródłowym następująco:

if (dana_liczba < 12) dana_liczba = dana_liczba + 7; else dana_liczba = dana_liczba - 5;

Jeżeli rozumiemy, że if to jeżeli, a else - w przeciwnym razie oraz znamy z matematyki stosowanie znaków "mniejszy", "większy" i nawiasów, to właśnie w tej chwili zrozumieliśmy instrukcję, która jest fragmentem kodu żródłowego. Tak właśnie są skonstruowane współczesne języki programowania - są językami wysokiego poziomu. W tym miejscu kolejna optymistyczna informacja - wszystkie współczesne języki programowania są do siebie podobne, są różnice formalnej składni, ale przebieg programu, a więc zestaw instrukcji - tak zwany algorytm pozostaje ten sam. Często jest przy tym tak, że ten sam problem można rozwiązać na kilka sposobów. Który wobec tego jest najlepszy? Odpowiedź jest jasna i konkretna - sposób najprostszy.

Załóżmy, że stworzyliśmy kod przy pomocy jednego z języków wysokiego poziomu. My go rozumiemy, ale czy zrozumie go procesor? Na pewno nie - aby to było możliwe, nasz kod należy przetłumaczyć na kod binarny. Stosuje się dwa rozwiązania:

  • Skorzystanie z kompilatora - jest to specjalny program, który łumaczy kod źródłowy zapisany w danym języku programowania na kod maszynowy. W wyniku tego powstaje plik wykonywalny, który nie wymaga ponownych kompilacji.
  • Skorzystanie z interpretera - jest to specjalny program, który na bieżąco odczytuje kod źródłowy, analizuje go i wykonuje kolejne porcje przetłumaczonego kodu. Programy przeznaczone do interpretacji często nazywane są skryptami. Taki program podczas każdego wykonania jest interpretowany. Przy pomocy PHP, tworzymy programy należące to tej właśnie grupy.