Polecam stronę niezbednik-nauczyciela.pl, która oferuje narzędzia internetowe potrzebne w codziennej pracy nauczycieli.
Uwaga! Materiały ze strony teacher.webd.pl, są przenoszone na tę stronę do sekcji Publikacje - Materiały dydaktyczne oraz Publikacje - Aplikacje. Strona teacher.webd.pl zostanie zamknięta.

Lekcje >> Podstawy PHP

Alternatywne składnie struktur sterujących

Podczas pisania kodu PHP bardzo często występują sytuacje, kiedy musimy ten kod przeplatać z kodem HTML. Stosowanie wtedy nawiasów { i } oraz odpowiednich wcięć, nie tylko nie poprawi przejrzystości kodu ale go "popsuje". W takich sytuacjach możemy zamiennie zastosować składnię w której nawias otwierający { zastąpimy dwukropkiem :, natomiast nawias zamykający } odpowiednio endif, endswitch, endwhile, endfor lub endforeach. Dla pętli do...while... nie ma składni alternatywnej.

Ćwiczenie 1_14_0_1. Przykład zastosowania składni for : endfor, if : endif oraz switch : endswitch

Zastosuj jeden plik. Kod PHP realizujący, to zadanie:

<?php 
 for ($i = 1; $i <= 4; $i++) :
 $kolor1 = 'yellow'; $kolor2 = 'green';
 if ($i %2 === 0) : $kolor1 = 'green'; $kolor2 = 'yellow'; endif;
 echo '<div style="width:150px; height:150px; background-color:' . $kolor1 . '; 
 display:inline-block;">';
  echo '<ul style="color:white; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12px;">';
   for ($j = 1; $j <= 4; $j++):
   echo '<li style="color:' . $kolor2 . ';">'; 
   echo 'punkt ';
   switch ($j) :
    case 1 : echo 'pierwszy'; break;
    case 2 : echo 'drugi'; break;
    case 3 : echo 'trzeci'; break;
    case 4 : echo 'czwarty'; break;
   endswitch;
   echo '</li>';
   endfor;
  echo '</ul>';
 echo '</div>';endfor;
?>

W powyższym przykładzie, wcięcia zastosowano tylko ze względu na układ znaczników HTML. Zastosowanie dodatkowo wcięć dla pętli, utrudniłoby wyobrażenie sobie wyświetlanej strony.


Jeżeli zapomniałeś jak przygotować i gdzie zapisywać pliki testowe: