Polecam stronę niezbednik-nauczyciela.pl, która oferuje narzędzia internetowe potrzebne w codziennej pracy nauczycieli.
Uwaga! Materiały ze strony teacher.webd.pl, są przenoszone na tę stronę do sekcji Publikacje - Materiały dydaktyczne oraz Publikacje - Aplikacje. Strona teacher.webd.pl zostanie zamknięta.

Lekcje >> Podstawy PHP

Operatory arytmetyczne

Nie znajdziesz tutaj niczego nadzwyczajnego - operatory te są zwykłymi operatorami matematycznymi. Tak więc mamy w PHP następujące operatory:

 • + suma, np. $a + $b,
 • - różnica, np. $a - $b,
 • * iloczyn, np. $a * $b,
 • / iloraz, np. $a / $b,
 • % tzw. dzielenie modulo, co oznacza resztę z dzielenia całkowitego, np. $a % $b.

Wyniki operacji arytmetycznych

Kilka uwag:

 • liczbę ujemną piszemy tak jak w matematyce - poprzedzając znakiem minus;
 • dzielenie dwóch liczb całkowitych daje liczbę rzeczywistą, co jest zgodne z zasadami matematyki, ale np. w C++ tak nie jest;
 • w PHP nie ma operatora dzielenia całkowitego.

Ćwiczenie 1_8_1_1. Zastosowanie operatorów arytmetycznych

W tym ćwiczeniu zastosujemy pojedynczy plik z kodem PHP. Należy zastosować następujący kod PHP:

<?php
 $a = 6; echo 'a = ' . $a . '<br />';
 $b = 4; echo 'b = ' . $b . '<br />';
 $suma = $a + $b; echo 'suma = ' . $suma . '<br />';
 $roznica = $a - $b; echo 'różnica = ' . $roznica . '<br />';
 $iloczyn = $a * $b; echo 'iloczyn = ' . $iloczyn . '<br />';
 $iloraz = $a / $b; echo 'iloraz = ' . $iloraz . '<br />';
 $reszta = $a % $b; echo 'reszta = ' . $reszta . '<br />';
?>

Przeanalizuj kod, który demonstruje zastosowanie operatorów arytmetycznych. Przeglądarka pokaże:


Jeżeli zapomniałeś jak przygotować i gdzie zapisywać pliki testowe: