Polecam stronę niezbednik-nauczyciela.pl, która oferuje narzędzia internetowe potrzebne w codziennej pracy nauczycieli.
Uwaga! Materiały ze strony teacher.webd.pl, są przenoszone na tę stronę do sekcji Publikacje - Materiały dydaktyczne oraz Publikacje - Aplikacje. Strona teacher.webd.pl zostanie zamknięta.

Lekcje >> Podstawy PHP

Inne operatory

Oprócz wcześniej opisanych operatorów, omówimy klika innych, najczęściej stosowanych.

Operator trójkowy

Ma postać: warunek ? wartość jeżeli prawdziwy : wartość jeżeli fałszywy;. Ten operator jest podobny do instrukcji if...else...;

Ćwiczenie 1_8_5_1. Testowanie operatora trójkowego

Zastosuj poniższy kod w pojedynczym pliku *.php.

<?php
 $stopien = 3;
 //operator trójkowy
 $stopien > 1 ? $wynik = 'pozytywny' : $wynik = 'negatywny';
 //instrukcja if...else...
 //if ($stopien>1) $wynik = 'pozytywny'; else $wynik = 'negatywny';
 echo $wynik;
?>

Sprawdź, czy instrukcja if...else... działa tak samo.

Operator tłumienia błędów @

Operator @ stosuje się przed wyrażeniem. Czasem nie chcielibyśmy straszyć użytkowników, groźnie wyglądającymi komunikatami o błędach. Możemy wtedy zastosować ten operator.

Ćwiczenie 1_8_5_2. Testowanie operatora tłumienia błędów @

Zastosuj poniższy kod w pojedynczym pliku *.php.

<?php
 $a = 3.25;
 $b = 0; //Uwaga - nie ma dzielenia przez zero!
 
 $c = @($a / $b); //kontynuacja skryptu
 echo 'Błąd został stłumiony';
 
 echo '<br />';
 $c = $a / $b; //błąd - zatrzymanie wykonywania skryptu
 echo $c; //ta instrukcja nie będzie wykonana 
?> 

Jeżeli zapomniałeś jak przygotować i gdzie zapisywać pliki testowe: