Polecam stronę niezbednik-nauczyciela.pl, która oferuje narzędzia internetowe potrzebne w codziennej pracy nauczycieli.
Uwaga! Materiały ze strony teacher.webd.pl, są przenoszone na tę stronę do sekcji Publikacje - Materiały dydaktyczne oraz Publikacje - Aplikacje. Strona teacher.webd.pl zostanie zamknięta.

Php >> Licznik odwiedzin

Opis

Licznik odwiedzin strony. Poniżej prezentuję całość, mniej doświadczonych zainteresowanych zastosowaniem licznika, proszę o ściągnięcie pliku "licznik.zip", rozpakowanie i wrzucenie "licznik.php" go do katalogu w którym znajduje się projektowana strona, natomiast w miejscu w którym ma być licznik pokazany należy wpisać <? php include('licznik.php');?>

<? php /* author:Józef Kańczugowski, www.teacher.webd.pl, Programy komputerowe dla nauczycieli, 12.11.2012 */ function skrypt_jest_wykonywany()//dodatkowe zabezpieczenie przed jednoczesnym wykonaniem przez kilku gości { if (!file_exists('skrypt_jest_wykonywany.txt')) return false; @$plik=fopen('skrypt_jest_wykonywany.txt','r'); if (!$plik) return true; flock($plik, LOCK_SH); $tekst_z_pliku=fread($plik, filesize('skrypt_jest_wykonywany.txt')); if ($tekst_z_pliku=='skrypt_jest_wykonywany') return true; else return false; flock($plik, LOCK_UN); fclose($plik); } function zapisz_ze_skrypt_jest_wykonywany($jest_wykonywany) { @$plik=fopen('skrypt_jest_wykonywany.txt','w'); if (!$plik) return; flock($plik, LOCK_EX); if ($jest_wykonywany) fwrite($plik,'skrypt_jest_wykonywany'); else fwrite($plik,'skrypt_nie_jest_wykonywany'); flock($plik, LOCK_UN); fclose($plik); } function ip_goscia_jest_w_pliku($ip_goscia,$sciezka_pliku)// jeżeli ip gościa jest w pliku, to odwiedza on stronę kolejny raz - licznik nie zmienia się { if (!file_exists($sciezka_pliku)) return false; @$plik=fopen($sciezka_pliku,'r'); if (!$plik) return true;//zwiększymy licznik tylko w przypadkach sprawdzonych flock($plik, LOCK_SH); $jest=false; while(!feof($plik)) { $linia_pliku=fgets($plik,32); if (trim($linia_pliku) == trim($ip_goscia)) { $jest=true; break; } } flock($plik, LOCK_UN); fclose($plik); return $jest; } function ip_goscia_zapisano_w_pliku($ip_goscia,$sciezka_pliku,$zeruj_plik) //w ciągu dnia dopisujemy nowych gości - $zeruj_plik==false, z nowym dniem zerujemy listę gości - $zeruj_plik==true { if ($zeruj_plik ) @$plik=fopen($sciezka_pliku,'w'); else @$plik=fopen($sciezka_pliku,'a'); if (!$plik) return false;//zwiększymy licznik tylko w przypadkach sprawdzonych flock($plik, LOCK_EX); $ip_goscia=$ip_goscia."\n";//każdy gość będzie zapisany w kolejnym wierszu fwrite($plik,$ip_goscia,strlen($ip_goscia)); flock($plik, LOCK_UN); fclose($plik); return true; } function odwiedziny_z_pliku($sciezka_pliku,& $odwiedziny) { @$plik=fopen($sciezka_pliku,'r'); if (!$plik) return false; flock($plik, LOCK_SH); $tekst_z_pliku=fread($plik, filesize($sciezka_pliku)); $tablica_z_pliku=explode("\t",$tekst_z_pliku); $odwiedziny=array('dzien','miesiac','rok','w_dniu','w_miesiacu','w_roku'); $odwiedziny['dzien']=$tablica_z_pliku[0]; $odwiedziny['miesiac']=$tablica_z_pliku[1]; $odwiedziny['rok']=$tablica_z_pliku[2]; $odwiedziny['w_dniu']=$tablica_z_pliku[3]; $odwiedziny['w_miesiacu']=$tablica_z_pliku[4]; $odwiedziny['w_roku']=$tablica_z_pliku[5]; flock($plik, LOCK_UN); fclose($plik); return true; } function odwiedziny_do_pliku($sciezka_pliku,$odwiedziny) { @$plik=fopen($sciezka_pliku,'w'); if (!$plik) return false; flock($plik, LOCK_EX); $tekst_do_pliku=$odwiedziny['dzien']."\t".$odwiedziny['miesiac']."\t".$odwiedziny['rok']."\t".$odwiedziny['w_dniu']."\t" .$odwiedziny['w_miesiacu']."\t".$odwiedziny['w_roku']; fwrite($plik, $tekst_do_pliku); flock($plik, LOCK_UN); fclose($plik); return true; } function poczatkowa_wartosc_odwiedzin() { $dzis=getdate(); $d=$dzis['mday']; $m=$dzis['mon']; $r=$dzis['year']; $odwiedziny=array('dzien','miesiac','rok','w_dniu','w_miesiacu','w_roku'); $odwiedziny['dzien']=$d; $odwiedziny['miesiac']=$m; $odwiedziny['rok']=$r; $odwiedziny['w_dniu']=0; $odwiedziny['w_miesiacu']=0; $odwiedziny['w_roku']=0; return($odwiedziny); } if (skrypt_jest_wykonywany()) exit; zapisz_ze_skrypt_jest_wykonywany(true); if (!file_exists('odwiedziny.txt')) $odwiedziny_gosci=poczatkowa_wartosc_odwiedzin(); else if (!odwiedziny_z_pliku('odwiedziny.txt',$odwiedziny_gosci)) $odwiedziny_gosci=poczatkowa_wartosc_odwiedzin(); $ip_goscia = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; if (!ip_goscia_jest_w_pliku($ip_goscia,'ip_gosci.txt') || !file_exists('ip_gosci.txt')) { $dzisiaj=getdate(); $dzien=$dzisiaj['mday']; $miesiac=$dzisiaj['mon']; $rok=$dzisiaj['year']; if ($dzien==$odwiedziny_gosci['dzien'] && $miesiac==$odwiedziny_gosci['miesiac'] && $rok==$odwiedziny_gosci['rok']) { $odwiedziny_gosci['w_dniu']++; $odwiedziny_gosci['w_miesiacu']++; $odwiedziny_gosci['w_roku']++; ip_goscia_zapisano_w_pliku($ip_goscia,'ip_gosci.txt',false); } else { if ($dzien!=$odwiedziny_gosci['dzien']) { $odwiedziny_gosci['w_dniu']=1; $odwiedziny_gosci['dzien']=$dzien; ip_goscia_zapisano_w_pliku($ip_goscia,'ip_gosci.txt',true); } if ($miesiac!=$odwiedziny_gosci['miesiac']) { $odwiedziny_gosci['w_miesiacu']=1; $odwiedziny_gosci['miesiac']=$miesiac; } if ($rok!=$odwiedziny_gosci['rok']) { $odwiedziny_gosci['w_roku']=1; $odwiedziny_gosci['rok']=$rok; } } odwiedziny_do_pliku('odwiedziny.txt',$odwiedziny_gosci); } echo 'Dzisiaj jest '.date('j.n.Y').', liczba gości którzy odwiedzili stronę - dzisiaj '.$odwiedziny_gosci['w_dniu'].', w tym miesiącu ' .$odwiedziny_gosci['w_miesiacu'].', w tym roku '.$odwiedziny_gosci['w_roku']; zapisz_ze_skrypt_jest_wykonywany(false); ?>