Polecam stronę niezbednik-nauczyciela.pl, która oferuje narzędzia internetowe potrzebne w codziennej pracy nauczycieli.
Uwaga! Materiały ze strony teacher.webd.pl, są przenoszone na tę stronę do sekcji Publikacje - Materiały dydaktyczne oraz Publikacje - Aplikacje. Strona teacher.webd.pl zostanie zamknięta.

Plany lekcji >> Plan 2.06

Plan lekcji - wersja 2.06


Plan 2.06 jest idealnym narzędziem wspomagającym planowanie i sprawną realizację zadań związanych z organizacją roku szkolnego. Podstawową funkcją programu jest układanie tygodniowego planu lekcji. Zastosowanie programu choćby w zakresie wyznaczania i archiwizowania zastępstw daje użytkownikowi wygodę, precyzję i duże oszczędności czasu. Kompleksowe podejście do organizacji roku szkolnego stanowi istotę i siłę programu i jest rozwiązaniem nowatorskim na rynku tego typu oprogramowania. Program może importować dane z wielu szkół.

Uwaga

Podczas instalacji należy wpisać
użytkownik:nauczyciel
klucz:BTFPTYQBDF
Aby zainstalować uaktualnienie musi być zainstalowany i przynajmniej raz uruchomiony program Plan 2.06 Uaktualnienie instalujemy przy zamkniętym programie Plan 2.06

Więcej o programie

Program posiada cechy, które wyróżniają go wśród programów tego typu:
  • Wielofunkcyjność - umożliwia prowadzanie dokumentacji związanej z organizacją roku szkolnego. Program generuje oprócz planu zajęć takie dokumenty jak:plany nauczania w klasach, przydziały czynności nauczycieli, arkusz organizacyjny, grafik dyżurów nauczycieli w czasie przerw, księgę zastępstw oraz miesięczne podsumowanie przepracowanych przez nauczycieli godzin. Posiada kalendarz wyposażony w terminarz i skorowidz danych tele-adresowych. Poszczególne narzędzia operują na tych samych raz już wprowadzonych danych - np. podczas wyznaczania zastępstw program pokazuje nauczycieli dyspozycyjnych zgodnie z obowiązującym planem lekcji
  • Uniwersalność - pozwala na dowolną konfigurację praktycznie nieograniczonej liczby klas z dowolnym podziałem na grupy w dowolnych godzinach zajęć. Umożliwia nałożenie różnych ograniczeń, warunków i wymagań dotyczących klas, nauczycieli, przedmiotów i sal lekcyjnych
  • Przejrzystość, prostota obsługi i estetyka. Dane wprowadzamy wprost do tabel - nie tracimy czasu na wywoływanie kolejnych okienek przyciskami "Dodaj", "Usuń" itp. Układając plan lekcji - podział na grupy oraz konfigurację grup dokonujemy wizualnie - operujemy myszką, skuteczny automat może pracować w kilku opcjach, ręczne korekty na siatce planu można porównać do zabawy w przeciąganie myszką. Program wyposażony jest w 3-stopniowy system pomocy, podstawowe informacje są pokazywane już po wskazaniu myszką obiektu. Użytkownik może zmieniać kolor i czcionkę każdego obiektu dostosowując wygląd programu do własnych upodobań
  • Logika wprowadzania danych jest zgodna ze szkolną praktyką - podstawą są plany nauczania w klasach. Przydzielając przedmioty nauczycielom otrzymujemy na bieżąco podsumowanie godzin nauczyciela - w efekcie gotowe do druku "przydziały godzin" oraz arkusz organizacyjny szkoły. Program umożliwia automatyczne przeliczanie godzin na "efektywne" czy "uśrednione" wg wzoru podanego przez użytkownika. Niektóre programy wymagają tworzenia fikcyjnych przedmiotów wskutek podziału na grupy, tutaj takich problemów praktycznie nie ma
  • Wszechstronne operowanie danymi - podczas układania planu lekcji możemy zapisywać dowolną liczbę różnych wersji planu. Dokumenty generowane przez program możemy eksportować i importować, zapisywać je w formacie html lub wysłać wprost na stronę www, eksportować do MS Word i MS Excel. Program umożliwia zbieranie danych z wielu szkół
  • Skuteczność - zastosowane w programie narzędzia pozwalają ułożyć plan oraz tworzyć inne dokumenty w każdej szkole - szybko i dobrze. Spośród wielu narzędzi, dostępne jest na każdym etapie pracy polecenie "Cofnij/Ponów" pozwalające omijać przypadkowe błędy lub nieudane wersje tworzonego dokumentu
  • Efekt pracy - dokumenty generowane przez program są czytelne a umieszczone na stronie WWW - łatwo dostępne dla nauczycieli i uczniów. Program może automatycznie umieszczać w planie lekcji ikonki symbolizujące poszczególne sale lekcyjne, każdy nauczyciel może mieć przypisany swój kolor.