Plany lekcji >> Plan 4.11
Polimax

Drukarnia w Warszawie realizująca druk wizytówek, plakatów jak również fotoksiążki, fotoobrazy i fotokalendarze - z wysyłką na terenie całego kraju.

Plan lekcji - wersja 4.11 - program bezpłatny - darmowy - freewareNajpierw kilka bardzo ważnych uwag dla potencjalnych użytkowników programu

Jest koniec marca i jest to najwyższy czas aby zacząć uczyć się programu, aby móc z nim pracować w następnym roku szkolnym. Czy dlatego że jest to taki trudny program? Wprost przeciwnie, przeczytaj uważnie dlaczego:

 1. Żaden program nie ma czarodziejskiego przycisku "Wykonaj za mnie". Jeżeli by tak było, to edytory tekstu pisałyby wiersze. Tymczasem nawet wykonanie tabeli sprawia początkujacym wiele problemów, nie mówiąc o ciekawszych działaniach jak np. poprawne wykonanie spisu treści. Rozumiesz co chcę Ci uświadmomić? Program jest tylo narzędziem w rękach układającego tak jak np. koparka w rękach jej operatora. Czy za wykopanie dołu odpowiada koparka? Oczywiście, że operator i to dzięki jego działaniu dół będzie miał taki a nie inny kształt i głębokość. Dokładnie tak samo jest z układaniem planu. Tymczasem z moich obserwacji wynika, że większość nauczycieli, włącznie z dyrektorami nie rozumie tego prostego faktu, że plan jest dziełem układającego a nie programu!
 2. Jeżeli uważnie przeczytałeś poprzedni punkt, to zacznij konsultacje z osobą która układa plan dzisiaj oraz z dyrektorem. Jeżeli jesteś osobą, która układa plan, to 90% pracy masz już wykonane. Tak, to nie jest pomyłka - najważniejsze jest zrozumienie zasad i niuansów działania Twojej szkoły. Na przykład podziały na grupy, łączenie grup w tym łączenie międzyklasowe - to są rzeczy w miarę obiektywne, wynikające z planów nauczania i liczebności klas. Tyle tylko, że wiele spraw wynika ze specyficznych warunków szkoły, tradycji a nawet przyzwyczajeń. Na przykład pani Zosia jest zasłużoną nauczycielką, ale ma tę cechę, że za żadne skarby nie pójdzie do innej sali, jak tylko do swojej. Pani Jola musi zaprowadzić rano dzieci do przedszkola, a pan Janek ma pół etetu w innej szkole i może pracować tylko we środy i w czwartki. A dlaczego nie mogę połączyć na przykład grupy 1 z grupą 2? Dlatego że takich łączeń w Twojej szkole się po prostu nie robi a Ty o tym nie wiesz, albo nie jest to zgodne z koncepcją dyrektora, o czym również nie wiesz. Zacznij więc działać, bo teraz możesz porozmawiać z każdym, natomiast podczas wakacji będziesz miał problem. Podsumowując ten punkt - musisz mieć wizję planu i znać wszystkie uwarunkowania, zanim zaczniesz się uczyć jakiegokolwiek programu komputerowego.
 3. Dopiero teraz zacznij myśleć o wyborze narzędzia. Jak się później przekonasz 90% (znowu ta liczba!) pracy polega na poprawnym wprowadzeniu danych i poprawnym zdefiniowaniu wszystkich uwarunkowań. Wiesz dlaczego napisałem ten program? Ponieważ przeglądałem Dema różnych znanych programów i już na wstępie się załamałem widząc procedury operowania na danych, typowe dla baz danych, polegające na kolejnych działaniach występujących w różnych konfiguracjach: otwórz - zaznacz - wprowadź dane - dodaj - usuń - zmień - zaakceptuj - anuluj - przesuń - itp... W moim programie pracujesz z tabelami znanymi Ci z edytorów tekstu. Po prostu coś wpisujesz albo usuwasz, jeżeli natomiast istnieje ryzyko przypadkowej zmiany danych - przeciągasz wpisy myszką. Program automatycznie zapamiętuje każdą zmianę którą wykonałeś i umożliwia wielokrotne cofnięcie każdej operacji. Definiowanie warunków to już jest w zasadzie układanie planu i ta czynność zajmie Ci najwięcej czasu. Jest to czynność najważniejsza, błędy wtedy popełnione mogą spowodować, że planu w ogóle nie będzie można ułożyć.
 4. Pracy z programem trzeba się nauczyć - to również wymaga czasu. Długo stosujesz edytor tekstu? Zapewne ładnych kilka lub kilkanaście lat. Założę się, że mógłbym Cię "zagiąć" (podobnie jak Ty mnie) w niejednej sprawie z nim związanej. Każdy program potrafi mieć swoje "fochy", dlatego musisz go dokładnie poznać. Ile czasu wymaga program do układania planu lekcji? Myślę, że 2 miesiące jest niezbędnym minimum. Wykonuj konkretne ćwiczenia, zacznij najlepiej od planu lekcji, który aktualnie obowiązuje w Twojej szkole i postaraj się ułożyć podobny.
 5. Jeżeli przeczytałeś powyższe punkty, to powinieneś zrozumieć, że nawet nie odpowiadam na maile w stylu: "Dzisiaj ściągnęłam Pański program, to cudownie bo mam dwa dni na ułożenie planu i w związku z tym bardzo bym prosiła o ewentualną pomoc".

O programie

Jest to kolejna wersja programu do układania planu lekcji i wykonywania wielu innych czasochłonnych czynności jak np. układanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli czy układanie siatki dyżurów nauczycieli w czasie przerw Wersja 4.11 oraz wersja 3.09 nie powinny być zainstalowane w tym samym komputerze. Zastosuj Eksport/Import aby przenieść dane planu lekcji do nowej wersji.
Wyeksportuj dane z poprzedniej wersji zanim zainstalujesz nową wersję! Tak samo należy postąpić w przypadku reinstalacji obecnej wersji programu. Przez krótki okres czasu obecna wersja posiadała system eksportu/importu identyczny z wersją poprzednią. Tak więc jeżeli występują problemy z importem, to należy zastosować "Importuj - Importuj plan z wersji 3.09"

Więcej o programie

Plan 4.11 jest idealnym narzędziem wspomagającym planowanie i sprawną realizację zadań związanych z organizacją roku szkolnego. Podstawową funkcją programu jest układanie tygodniowego planu lekcji. Zastosowanie programu choćby w zakresie wyznaczania i archiwizowania zastępstw daje użytkownikowi wygodę, precyzję i duże oszczędności czasu. Kompleksowe podejście do organizacji roku szkolnego stanowi istotę i siłę programu i jest rozwiązaniem nowatorskim na rynku tego typu oprogramowania. Program może importować dane z wielu szkół.
Program posiada cechy, które wyróżniają go wśród programów tego typu:
 • Wielofunkcyjność - umożliwia prowadzanie dokumentacji związanej z organizacją roku szkolnego. Program generuje oprócz planu zajęć takie dokumenty jak:plany nauczania w klasach, przydziały czynności nauczycieli, arkusz organizacyjny, grafik dyżurów nauczycieli w czasie przerw, księgę zastępstw oraz miesięczne podsumowanie przepracowanych przez nauczycieli godzin. Posiada kalendarz wyposażony w terminarz i skorowidz danych tele-adresowych. Poszczególne narzędzia operują na tych samych raz już wprowadzonych danych - np. podczas wyznaczania zastępstw program pokazuje nauczycieli dyspozycyjnych zgodnie z obowiązującym planem lekcji
 • Uniwersalność - pozwala na dowolną konfigurację praktycznie nieograniczonej liczby klas z dowolnym podziałem na grupy w dowolnych godzinach zajęć. Umożliwia nałożenie różnych ograniczeń, warunków i wymagań dotyczących klas, nauczycieli, przedmiotów i sal lekcyjnych
 • Przejrzystość, prostota obsługi i estetyka. Dane wprowadzamy wprost do tabel - nie tracimy czasu na wywoływanie kolejnych okienek przyciskami "Dodaj", "Usuń" itp. Układając plan lekcji - podział na grupy oraz konfigurację grup dokonujemy wizualnie - operujemy myszką, skuteczny automat może pracować w kilku opcjach, ręczne korekty na siatce planu można porównać do zabawy w przeciąganie myszką. Program wyposażony jest w 3-stopniowy system pomocy, podstawowe informacje są pokazywane już po wskazaniu myszką obiektu. Użytkownik może zmieniać kolor i czcionkę każdego obiektu dostosowując wygląd programu do własnych upodobań
 • Logika wprowadzania danych jest zgodna ze szkolną praktyką - podstawą są plany nauczania w klasach. Przydzielając przedmioty nauczycielom otrzymujemy na bieżąco podsumowanie godzin nauczyciela - w efekcie gotowe do druku "przydziały godzin" oraz arkusz organizacyjny szkoły. Program umożliwia automatyczne przeliczanie godzin na "efektywne" czy "uśrednione" wg wzoru podanego przez użytkownika. Niektóre programy wymagają tworzenia fikcyjnych przedmiotów wskutek podziału na grupy, tutaj takich problemów praktycznie nie ma
 • Wszechstronne operowanie danymi - podczas układania planu lekcji możemy zapisywać dowolną liczbę różnych wersji planu. Dokumenty generowane przez program możemy eksportować i importować, zapisywać je w formacie html lub wysłać wprost na stronę www, eksportować do MS Word i MS Excel. Program umożliwia zbieranie danych z wielu szkół
 • Skuteczność - zastosowane w programie narzędzia pozwalają ułożyć plan oraz tworzyć inne dokumenty w każdej szkole - szybko i dobrze. Spośród wielu narzędzi, dostępne jest na każdym etapie pracy polecenie "Cofnij/Ponów" pozwalające omijać przypadkowe błędy lub nieudane wersje tworzonego dokumentu
 • Efekt pracy - dokumenty generowane przez program są czytelne a umieszczone na stronie WWW - łatwo dostępne dla nauczycieli i uczniów. Program może automatycznie umieszczać w planie lekcji ikonki symbolizujące poszczególne sale lekcyjne, każdy nauczyciel może mieć przypisany swój kolor.