Testy z programowania dla technika informatyka 312[01]
Zadanie nr 1
Pokazany program:
  Wczytuje z klawiatury liczbę 123
  Wyświetla liczbę 123
  W kolejnych wierszach wyświetla znaki 1, 2, 3
  Wczytuje z klawiatury liczbę 3
Zadanie nr 2
Funkcja test wyznacza
  ilość znaków 0 w zmiennej s
  częstość wystąpień znaku i
  liczbę znaków zmiennej s
  ilość liczb większych od zera
Zadanie nr 3
Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?
  B
  A
  C
  D
Zadanie nr 4
Przedstawiony fragment kodu źródłowego
  deklaruje początek programu procedurą main()
  definiuje funkcję main(), która nie ma argumentów i nie ma zadań do wykonania
  definiuje najprostszą postać deklaracji funkcji bibliotecznych programu w C++
  deklaruje koniec programu procedurą main()
Zadanie nr 5
Przeanalizuj program i wskaż prawidłowe odpowiedzi:
  Program nie będzie działał ponieważ procedura Write posiada błędne argumenty
  W programie brakuje zabezpieczenia przed dzieleniem przez zero
  Zmienna liczba jest wyświetlana z dokładnością 2 miejsc po przecinku
  ClrScr czyści pamięć
  Zmienna liczba jest wczytywana z klawiatury
Zadanie nr 6
Przedstawiony program sprawdza czy
  wprowadzono odpowiednią długość ciągu znaków
  liczba wprowadzonych znaków jest parzysta
  wprowadzony ciąg znaków jest palindromem
  ciąg znaków jest typu całkowitego
Zadanie nr 7
Blok wejścia/wyjścia jest pokazany na rysunku
  B
  D
  C
  A
Zadanie nr 8
Po wykonaniu instrukcji zamieszczonych w tabelce, na ekranie monitora
  wyświetli się napis stop
  wyświetli się napis koniec
  nic się nie wyświetli
  wyświetli się napis start
Zadanie nr 9
Jaki będzie wynik działania przedstawionego za pomocą schematu blokowego algorytmu dla całkowitych liczb dodatnich a i b?
  wynik dzielenia a przez b
  różnica liczb a i b
  reszta z dzielenia a przez b
  największy wspólny dzielnik a i b
Zadanie nr 10
Wynikiem działania programu jest wyświetlenie liczb
  12 i 7
  12 i 8
  13 i 8
  11 i 8
Zadanie nr 11
Wynikiem działania programu jest
  Tekst2Tekst2
  TekstTekstTekstTekst
  TekstTekst
  Tekst2
Zadanie nr 12
Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok komentarza?
  B
  A
  C
  D
Zadanie nr 13
Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
  pojęcia obiekt i klasa można stosować zamiennie
  klasa jest częścią składową obiektu
  zastosowanie obiektu wyklucza użycie klasy
  obiekt jest reprezentantem klasy
Zadanie nr 14
Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja
  interacyjna
  rekurencyjna
  wyboru
  warunkowa
Zadanie nr 15
Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu?
  0
  2
  1
  3
Zadanie nr 16
Następujące zdania są prawdziwe
  to jest instrukcja wyboru
  to jest instrukcja warunkowa
  to jest fragment kodu napisanego w C++
  pokazana instrukca może wyświetlić napis - wybrales 3
Zadanie nr 17
Który z przedstawionych programów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10?
  D
  C
  B
  A
Zadanie nr 18
Przedstawiony algorytm posortuje liczby
  na parzyste i nieparzyste
  malejąco
  rosnąco
  na dodatnie i ujemne
Zadanie nr 19
Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków zawiera
  dwie operacje wprowadzenia danych i jedną operację warunkową
  dwie operacje wyprowadzenia wyniku i jedną operację warunkową
  trzy operacje wprowadzenia danych i dwie operacje warunkowe
  trzy operacje wyprowadzenia wyniku i dwie operacje warunkowe
Zadanie nr 20
W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout << s(4) otrzymano liczbę:
  1
  24
  4
  120
Po wciśnięciu "Podlicz" przeczytasz tutaj procent poprawnych odpowiedzi.
Copyright © 2001-2017 Józef Kańczugowski. Programy komputerowe dla nauczycieli